Representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Protokoll fra representantskapsmøtet 26. mars 2020


Bankens øverste organ

Kundene velger annethvert år medlemmer til bankens øverste organ, representantskapet. Forrige valg ble gjennomført i februar 2019.

Det ble valgt representanter (medlemmer og varamedlemmer) fra valgdistriktene; Østerdalen/Glåmdalen, Hedmarken/Oppland, Oslo/Akershus.

Om representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ, og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. Representantskapet i SpareBank 1 Østlandet har 40 medlemmer og varamedlemmer: 

 • 14 fra kundene (innskyterne)
 • 4 offentlig valgte (Hedmark fylkesting)
 • 12 fra egenkapitalbeviseierne
 • 10 fra de ansatte

Representantskapets oppgaver

 • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
 • Fastsette konsernets årsregnskap
 • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
 • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser
 • Velge medlemmer til bankens styre
 • Velge leder/nestleder i representantskapet
 • Velge medlemmer til bankens valgkomité
 • Vedta godtgjørelser for nevnte organer

Resultat fra valg 2019

Velg distrikt for å se de nye medlemmene og varamedlemmene i representantskapet.


Valgdistrikt 1Valglisten omfattet 10 kandidater hvor de fire med flest stemmer ble medlemmer og
de fire neste ble varamedlemmer.

 

Medlemmer

Navn Poststed Født Yrke/tittel Valgperiode

Malin Westby Skoglund

2224 Austmarka

1976

økonomisjef

2019-2023

Arne Udnesseter

2100 Skarnes

1965

daglig leder

2019-2021

Brit Godtlund

2230 Skotterud

1966

skogbruksleder

2019-2023

Siv Nytrøen Reiten

2510 Tylldalen

1968

fagleder

2019-2021

Varamedlemmer

Navn Poststed Født Yrke/tittel Valgperiode

Per Otto Sletten

2436 Våler

1960

daglig leder

2019-2021

Siri Lutnæs Enget

2580 Folldal

1969

utviklingssjef

2019-2023

Kari Heggelund

2270 Flisa

1977

partner

2019-2021

Line Margrethe Rustad

2406 Elverum

1970

kultursjef

2019-2023


Valgdistrikt 2Valglisten omfattert 14 kandidater hvor de seks med flest stemmer ble medlemmer og de seks neste ble varamedlemmer.

 

Medlemmer

Navn Poststed Født Yrke/tittel Valgperiode

Amund Spangen

2340 Løten

1949

bonde

2019-2021

Ragnhild B. Abrante

2315 Hamar

1968

kommunikasjonsansv

2019-2023

Heidi Hemstad

2350 Nes på H

1967

daglig leder

2019--2023

Pål Jan Stokke

2319 Hamar

1963

daglig leder

2019-2021

Bodil Helene Andersen

2317 Hamar

1960

revisor

2019-2023

Guro Oudenstad Strætkvern

2609 Lillehammer

1986

naturforvalter

2019-2021

Varamedlemmer

Navn Poststed Født Yrke/tittel Valgperiode

Svein Frydenlund

2317 Hamar

1964

daglig leder

2019-2021

An-Katrin Eikefjord

2315 Hamar

1969

seniorrådgiver

2019-2021

Kai Smeby

2355 Gaupen

1971

avd.leder

2019-2023

Vebjørn Nilsen

2335 Stange

1971

prosjektleder

2019-2021

Pål Enger

2315 Hamar

1971

sponsoransvarlig

2019-2023

Frode Iversen

2819 Gjøvik

1977

konsulent

2019-2023


Valgdistrikt 3   Valglisten omfattet 10 kandidater hvor de fire med flest stemmer ble medlemmer og de fire neste ble varamedlemmer.

 

Medlemmer

Navn Poststed Født Yrke/tittel Valgperiode

Martine J.Thorleifsson

1357 Bekkestua

1982

markedssjef

2019-2021

Trine Hagelin

1911 Flateby

1971

enhetsleder

2019-2023

Linda Aas

2150 Årnes

1979

økonomisjef

2019-2023

Aslaug Marie Etterlid Ringstad

2150 Årnes

1978

salgsdirektør

2019-2021

Varamedlemmer

Navn Poststed Født Yrke/tittel Valgperiode

Torkil Jan Røseid

2150 Årnes

1967

advokat

2019-2023

Thomas Ingar Sund

0779 Oslo

1980

markedssjef

2019-2021

Kyrre Elvegaard

0881 Oslo

1967

salgsleder

2019-2021

Kjetil Dypaune

2068 Jessheim

1981

butikksjef

2019-2023

Hvem kan stemme?

Bankens representantskap

Det er fastsatt i bankens vedtekter hvem som kan avgi stemme ved valget til representantskapet. 

Alle som foreslår kandidater og avgir stemme ved valget må være kunder i banken, og oppfylle disse kravene:

 • bo eller ha sitt virke i ett av bankens tre valgdistrikter.
 • ha innskudd i banken på minst 2500 kroner, og hatt det i de siste seks månedene
 • må være myndig

Bare myndig person har rett til å stemme - på egne eller andres vegne. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter.

Hvem kan velges?

De som kan velges inn i representantskapet fra kundene må være over 18 år eller representere en kunde som er et foretak, forening mv. Vedkommende må ha hatt et innskudd i banken på minst 2500 kroner i de siste 6 måneder og bo, arbeide eller ha sitt forretningssted i Innlandet eller Oslo/Akershus. Kravet til å bo, arbeide eller ha forretningssted i en av disse fylkene framgår av bankens vedtekter. 

Valgperioden er 4 år for medlemmer og 4 år for varamedlemmer.

Se nye valgdistrikter og hvem som var på valg i 2019.


Om valget

Selve valget foregår i februar og avstemningen gjøres elektronisk. Valgkomiteen utarbeider på bakgrunn av innkomne forslag og vurderinger en valgliste som sammen med annen relevant informasjon legges ut på bankens nettsider i forkant av valget. 

Nytt for 2019: Representantskapet fastsatte nye valgdistrikter fra og med 2019, og derfor var alle medlemmer og varamedlemmer på valg.