Representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.

Hvem skal sitte i bankens øverste organ?

Kundene velger hvert år medlemmer til bankens øverste organ, representantskapet. Årets valg vil bli gjennomført elektronisk i perioden 11.-18. Gå til valgsiden for å stemme.

Det skal velges representanter (medlemmer og varamedlemmer) fra valgdistriktene; Østerdalen/Glåmdalen, Hedmarken/Oppland, Oslo/Akershus.
Se valglister

Sparebankstiftelsen Hedmark vil holde valg samtidig som banken. Er du kunde og bosatt i Hedmark vil du samtidig kunne stemme på dette valget. Se informasjon på Sparebanken Stiftelsens hjemmeside.


Hvem kan velges?

De som kan velges inn i representantskapet fra kundene må være over 18 år eller representere en kunde som er et foretak, forening mv. Vedkommende må ha hatt en innskudd i banken på minst 2500 kroner i de siste 6 måneder og bo, arbeide eller ha sitt forretningssted i Hedmark, Oppland eller Oslo/Akershus. Kravet til å bo, arbeide eller ha forretningssted i en av disse fylkene framgår av bankens vedtekter. 

Valgperioden er 4 år for medlemmer og 4 år for varamedlemmer.

Se nye valgdistrikter og hvem som er på valg i 2019.


Om valget

Selve valget vil foregå 11.-18. februar 2019 og avstemningen gjøres elektronisk. Valgkomiteen utarbeider på bakgrunn av innkomne forslag og vurderinger en valgliste som sammen med annen relevant informasjon legges ut på bankens nettsider i forkant av valget. 

Nytt for 2019: Representantskapet har fastsatt nye valgdistrikter fra og med 2019, og derfor vil alle medlemmer og varamedlemmer være på valg i år. 


Valglister innskytervalget

Valgdistrikt 1Valglisten omfatter 10 kandidater hvor de fire med flest stemmer blir medlemmer og
de fire neste blir varamedlemmer.

 

Østerdalen/Glåmdalen

Nr Navn Poststed Født Yrke/tittel
1 Siv N. Reiten Tylldalen 1968 Fagleder
2 Siri L. Enget Folldal 1969 Utviklingssjef
3 Per Otto Sletten Våler 1964 Daglig leder
4 Malin W. Skoglund Austmarka 1976 Økonomisjef
5 Brit Godtlund Skotterud 1966 Skogbruksleder
6 Arne Udnesseter Skarnes 1965 Daglig leder
7 Line M. rustad Elverum 1970 Kultursjef
8 Kari Heggelund Flisa 1977 Partner
9 Inge Viken Elverum 1959 Prosjektleder
10 Thomas Mellum Elverum 1976 Daglig leder

Valgdistrikt 2Valglisten omfatter 14 kandidater  hvor de seks med flest stemmer blir medlemmer og de seks neste blir varamedlemmer.

 

Hedmarken/Oppland

Nr Navn Poststed Født Yrke/tittel
1 Pål Jan stokke Hamar 1963 Daglig leder
2 Amund Spangen Løten 1949 Bonde
3 Ragnhild B. Abrante Hamar 1968 Kommunikasjonsansvarlig
4 Heidi Hemstad Nes på Hedmarken 1967 Daglig leder
5 Frode Iversen Gjøvik 1977 Konsulent
6 An-Katrin Eikefjord Hamar 1969 Seniorrådgiver
7 Svein Frydenlund Hamar 1964 Daglig leder
8 Bodil H. Andersen Hamar 1960 Revisor
9 Vebjørn Nilsen Stange 1971 Prosjektleder
10 Kai Smeby Gaupen 1971 Avdelingsleder
11 Guro O. Strætkvern Lillehammer 1986 Naturforvalter
12 Pål Enger Hamar 1996 Sponsoransvarlig NT
13 Karl Fredrik Jevnaker Løten 1980 Bonde
14 Eli Aske Solberg Hamar 1979 Kundesenterleder

Valgdistrikt 3   Valglisten omfatter 10 kandidater hvor de fire med flest stemmer blir medlemmer og de fire neste blir varamedlemmer.

 

Oslo/Akershus

Nr Navn Poststed Født Yrke/tittel
1 Torkil Jan Røseid Årnes 1967 Advokat
2 Martine J. Thorleifsson  Bekkestua 1982 Markedssjef
3 Kyrre Blaker Elvegård Oslo 1967 Salgsleder
4 Linda Aas Årnes 1979 Økonomisjef
5 Trine Hagelin Flateby 1971 Enhetsleder
6 Kjetil Dypaune Jessheim 1981 Butikksjef
7 Thomas Ingar Sund Oslo 1980 Markedssjef
8 Aslaug Marie Etterlid Ringstad Årnes 1978 Salgsdirektør
9 Tore Stokke Årnes 1972

Driftssjef

10 Bjørn-Daniel B. Teigland Oslo 1996 Student


Om representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ, og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. Representantskapet i SpareBank 1 Østlandet har 40 medlemmer: 

 • 14 fra kundene (innskyterne)
 • 4 offentlig valgte (Hedmark fylkesting)
 • 12 fra egenkapitalbeviseierne
 • 10 fra de ansatte
 

Representantskapets oppgaver

 • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
 • Fastsette konsernets årsregnskap
 • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
 • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser
 • Velge medlemmer til bankens styre
 • Velge leder/nestleder i representantskapet
 • Velge medlemmer til bankens valgkomité
 • Vedta godtgjørelser for nevnte organer