Styret

Styret leder SpareBank 1 Østlandets virksomhet. Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte.


Siri J. Strømmevold (1961)

styreleder

Ost-255-strommevold.jpg

Medlem av styret siden 2006. Styreleder siden 2012. Medlem av bankens godtgjøringsutvalg. Tidligere medlem av bankens revisjonsutvalg og risikoutvalg. 

Utdannelse: Ingeniør datateknikk ved Kongsberg Ingeniørhøgskole, Elektronikk ved Telemark Ingeniørhøgskole, Driftsøkonom NKS.

Stilling: Daglig leder i Tynset bokhandel as.

Andre nåværende styreverv: Styremedlem i Feste NordØst AS.

Tidligere erfaring:

 • Leder for planlegging i Saga Petroleum
 • Avdelingsingeniør i Statoil
 • Automation Engineer i Mobil Exploration Norway Inc.
 • Styreleder Den norske bokhandlerforening og Fri bokhandel BA 

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2022: 3 845


Nina Cecilie Strøm Swensson (1972)

nestleder

Medlem av styret siden 2010. Nestleder siden 2016. Leder av bankens revisjonsutvalg og medlem av bankens risikoutvalg.

Utdannelse: Siviløkonom ved Norges Handelshøyskole, Bergen.

Stilling: Økonomidirektør Sykehuset Innlandet HF.

Tidligere erfaring:

 • Økonomisjef i Sykehuset Innlandet HF
 • Regnskapssjef i Oppland Sentralsykehus
 • Revisjonsmedarbeider i PriceWaterhouseCoopers DA

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2022: 4 132


Alexander Sandberg Lund (1969)

styremedlem

Medlem av styret siden 2019. Medlem av bankens revisjonsutvalg og medlem av bankens risikoutvalg. 

Utdannelse: Cand. jur., Universitetet i Oslo. Morehead State University, USA.

Stilling: Partner/Advokat Advokatfirmaet CLP.

Andre nåværende styreverv: Styreleder i Advokatfirmaet CLP.

Tidligere erfaring:

 • Partner i Wikborg Rein, Oslo
 • Advokatfullmektig/Advokat i Wikborg Rein, Oslo
 • Dommerfullmektig i Trondenes sorenskriverembete

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2022: 4 286


Idun Kristine Fridtun (1963)

styremedlem

Medlem av styret siden 2022.

Utdannelse i økonomi og ledelse fra Hedmark distriktshøgskole (Høgskolen i Innlandet i dag) og Handelshøyskolen BI, Oslo.

Stilling: Chief Financial Officer/Økonomidirektør i Hexagon Ragasco, Raufoss.

Andre nåværende styreverv: Styreleder i NHO Innlandet, samt flere andre mindre styreverv.

Tidligere erfaring:
Hun har jobbet i tilsvarende stillinger som i dag i følgende selskaper:

 • Norske Skog
 • Langmoen Parkett
 • Kährs
 • Mustad Autoline

Fridtun har også sittet i konsernstyret i Eidsiva (2008-2012).

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2022: 450


Tore Anstein Dobloug (1962)

styremedlem

Medlem av styret siden 2019. Leder av bankens risikoutvalg og medlem av bankens revisjonsutvalg.

Utdannelse: Cand. polit. fra Universitet i Oslo, doktorgrad i økonomisk geografi ved Universitetet i Lund.

Stilling: Direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark.

Tidligere erfaring:  

 • Banksjef og finansdirektør i Sparebanken Hedmark
 • Finansdirektør i Hedmark Energi
 • Direktør i Energy Future Invest 

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2022: 0


Jørn-Henning Eggum (1972)

styremedlem

Medlem av styret siden 2021.

Utdannelse: Svennebrev som gullsmed, Ledelse/organisasjon gjennom AOF.

Stilling:  Leder i Fellesforbundet.

Andre nåværende styreverv: Styremedlem i LO Media.

Tidligere erfaring: 

 • Forbundssekretær i Fellesforbundet

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2022: 0


Sjur Smedstad (1966)

styremedlem

Medlem av styret siden 2022. Ansattes representant.

Utdannelse: Ulike kurs ved Handelshøyskolen BI innen Livs- og pensjonsforsikring for Assurandører, Skadeforsikring for Assurandører, Privatøkonomi med jus og  Relasjonsmarkedsføring. Organisasjon og ledelse ved Høyskolen Christiania.

Stilling: Hovedtillitsvalgt for Finansforbundet i SpareBank 1 Østlandet.

Andre nåværende styreverv:

 • Styremedlem i Finansforbundet
 • Varamedlem i YS Hovedstyre

Tidligere erfaring:

 • Forsikringsrådgiver bedriftsmarked i SpareBank 1 Østlandet.
 • Assurandør i Gjensidige.
 • Ulike verv i regionale avdelinger av Finansforbundet, idrettslag med mer.

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2022: 1 478


Catherine Norland (1972)

styremedlem

Medlem av styret siden 2022. Ansattes representant.

Utdannelse innen reiseliv. Studerer nå Bachelor of Management ved Handelshøyskolen BI.

Stilling: Hovedtillitsvalgt i LO Finans Østlandet.

Andre nåværende styreverv:

 • Styremedlem i LO Finans HK
 • Landsstyremedlem i LO Finans HK

Tidligere erfaring:

 • Nestleder i LO Finans Østlandet. Heltids tillitsvalgt.
 • Bedriftsrådgiver, SpareBank 1 Oslo Akershus
 • Kredittrådgiver, SpareBank 1 Oslo Akershus

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2022: 194

Se vår oversikt over
styremøter og utvalgsmedlemmer