Virksomhetsstyring

Styret

Styret leder SpareBank 1 Østlandets virksomhet. Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte.


Siri J. Strømmevold (1961)

styreleder

Medlem av styret siden 2006. Styreleder siden 2012. Medlem av bankens godtgjøringsutvalg. Tidligere medlem av bankens revisjonsutvalg og risikoutvalg. 

Utdannelse: Ingeniør datateknikk ved Kongsberg Ingeniørhøgskole, Elektronikk ved Telemark Ingeniørhøgskole, Driftsøkonom NKS.

Stilling: Daglig leder i Tynset bokhandel as.

Andre nåværende styreverv: Styremedlem i Feste NordØst AS.

Tidligere erfaring:

 • Leder for planlegging i Saga Petroleum
 • Avdelingsingeniør i Statoil
 • Automation Engineer i Mobil Exploration Norway Inc.
 • Styreleder Den norske bokhandlerforening og Fri bokhandel BA 

Beholdning av egenkapitalbevis per 1. september 2022: 3 845


Nina Cecilie Strøm Swensson (1972)

nestleder

Medlem av styret siden 2010. Nestleder siden 2016. Leder av bankens revisjonsutvalg og medlem av bankens risikoutvalg.

Utdannelse: Siviløkonom ved Norges Handelshøyskole, Bergen.

Stilling: Økonomidirektør Sykehuset Innlandet HF.

Tidligere erfaring:

 • Økonomisjef i Sykehuset Innlandet HF
 • Regnskapssjef i Oppland Sentralsykehus
 • Revisjonsmedarbeider i PriceWaterhouseCoopers DA

Beholdning av egenkapitalbevis per 1. september 2022: 4 132


Alexander Sandberg Lund (1969)

styremedlem

Medlem av styret siden 2019. Medlem av bankens revisjonsutvalg og medlem av bankens risikoutvalg. 

Utdannelse: Cand. jur., Universitetet i Oslo. Morehead State University, USA.

Stilling: Partner/Advokat Advokatfirmaet CLP.

Andre nåværende styreverv: Styreleder i Advokatfirmaet CLP.

Tidligere erfaring:

 • Partner i Wikborg Rein, Oslo
 • Advokatfullmektig/Advokat i Wikborg Rein, Oslo
 • Dommerfullmektig i Trondenes sorenskriverembete

Beholdning av egenkapitalbevis per 1. september 2022: 4 286


Idun Kristine Fridtun (1963)

styremedlem

Medlem av styret siden 2022.

Utdannelse i økonomi og ledelse fra Hedmark distriktshøgskole (Høgskolen i Innlandet i dag) og Handelshøyskolen BI, Oslo.

Stilling: Chief Financial Officer/Økonomidirektør i Hexagon Ragasco, Raufoss.

Andre nåværende styreverv: Styreleder i NHO Innlandet, samt flere andre mindre styreverv.

Tidligere erfaring:
Hun har jobbet i tilsvarende stillinger som i dag i følgende selskaper:

 • Norske Skog
 • Langmoen Parkett
 • Kährs
 • Mustad Autoline

Fridtun har også sittet i konsernstyret i Eidsiva (2008-2012).

Beholdning av egenkapitalbevis per 1. september 2022: 0


Tore Anstein Dobloug (1962)

styremedlem

Medlem av styret siden 2019. Leder av bankens risikoutvalg og medlem av bankens revisjonsutvalg.

Utdannelse: Cand. polit. fra Universitet i Oslo, doktorgrad i økonomisk geografi ved Universitetet i Lund.

Stilling: Direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark.

Tidligere erfaring:  

 • Banksjef og finansdirektør i Sparebanken Hedmark
 • Finansdirektør i Hedmark Energi
 • Direktør i Energy Future Invest 

Beholdning av egenkapitalbevis per 1. september 2022: 0


Jørn-Henning Eggum (1972)

styremedlem

Medlem av styret siden 2021.

Utdannelse: Svennebrev som gullsmed, Ledelse/organisasjon gjennom AOF.

Stilling:  Leder i Fellesforbundet.

Andre nåværende styreverv: Styremedlem i LO Media.

Tidligere erfaring: 

 • Forbundssekretær i Fellesforbundet

Beholdning av egenkapitalbevis per 1. september 2022: 0


Sjur Smedstad (1966)

styremedlem

Medlem av styret siden 2022. Ansattes representant.

Utdannelse: Ulike kurs ved Handelshøyskolen BI innen Livs- og pensjonsforsikring for Assurandører, Skadeforsikring for Assurandører, Privatøkonomi med jus og  Relasjonsmarkedsføring. Organisasjon og ledelse ved Høyskolen Christiania.

Stilling: Hovedtillitsvalgt for Finansforbundet i SpareBank 1 Østlandet.

Andre nåværende styreverv:

 • Styremedlem i Finansforbundet
 • Varamedlem i YS Hovedstyre

Tidligere erfaring:

 • Forsikringsrådgiver bedriftsmarked i SpareBank 1 Østlandet.
 • Assurandør i Gjensidige.
 • Ulike verv i regionale avdelinger av Finansforbundet, idrettslag med mer.

Beholdning av egenkapitalbevis per 1. september 2022: 1 309


Catherine Norland (1972)

styremedlem

Medlem av styret siden 2022. Ansattes representant.

Utdannelse innen reiseliv. Studerer nå Bachelor of Management ved Handelshøyskolen BI.

Stilling: Hovedtillitsvalgt i LO Finans Østlandet.

Andre nåværende styreverv:

 • Styremedlem i LO Finans HK
 • Landsstyremedlem i LO Finans HK

Tidligere erfaring:

 • Nestleder i LO Finans Østlandet. Heltids tillitsvalgt.
 • Bedriftsrådgiver, SpareBank 1 Oslo Akershus
 • Kredittrådgiver, SpareBank 1 Oslo Akershus

Beholdning av egenkapitalbevis per 1. september 2022: 140

Se vår oversikt over
styremøter og utvalgsmedlemmer