Styret

Styret leder SpareBank 1 Østlandets virksomhet. Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte.


Ost-255-strommevold.jpg

Siri J. Strømmevold (1961)

Styreleder

Medlem av styret siden 2006. Styreleder siden 2012. Medlem av bankens godtgjøringsutvalg. Tidligere medlem av bankens revisjonsutvalg og risikoutvalg. 

Utdannelse: Ingeniør datateknikk ved Kongsberg Ingeniørhøgskole, Elektronikk ved Telemark Ingeniørhøgskole, Driftsøkonom NKS.

Stilling: Daglig leder i Tynset bokhandel as.

Andre nåværende styreverv: Styremedlem i Feste NordØst AS.

Tidligere erfaring:

 • Leder for planlegging i Saga Petroleum
 • Avdelingsingeniør i Statoil
 • Automation Engineer i Mobil Exploration Norway Inc.
 • Styreleder Den norske bokhandlerforening og Fri bokhandel BA 

Beholdning av egenkapitalbevis per 10. mai 2024: 4 645


Nina Cecilie Strøm Swensson (1972)

Nestleder

Medlem av styret siden 2010. Nestleder siden 2016. Leder av bankens revisjonsutvalg og medlem av bankens risikoutvalg.

Utdannelse: Siviløkonom ved Norges Handelshøyskole, Bergen.

Stilling: Økonomidirektør Sykehuset Innlandet HF.

Tidligere erfaring:

 • Økonomisjef i Sykehuset Innlandet HF
 • Regnskapssjef i Oppland Sentralsykehus
 • Revisjonsmedarbeider i PriceWaterhouseCoopers DA

Beholdning av egenkapitalbevis per 10. mai 2024: 4 132


Alexander Sandberg Lund (1969)

Styremedlem

Medlem av styret siden 2019. Medlem av bankens revisjonsutvalg og medlem av bankens risikoutvalg. 

Utdannelse: Cand. jur., Universitetet i Oslo. Morehead State University, USA.

Stilling: Partner/Advokat Advokatfirmaet CLP.

Andre nåværende styreverv: Styreleder i Advokatfirmaet CLP.

Tidligere erfaring:

 • Partner i Wikborg Rein, Oslo
 • Advokatfullmektig/Advokat i Wikborg Rein, Oslo
 • Dommerfullmektig i Trondenes sorenskriverembete

Beholdning av egenkapitalbevis per 10. mai 2024: 4 286


Idun Kristine Fridtun (1963)

Styremedlem

Medlem av styret siden 2022.

Utdannelse i økonomi og ledelse fra Hedmark distriktshøgskole (Høgskolen i Innlandet i dag) og Handelshøyskolen BI, Oslo.

Stilling: Chief Financial Officer/Økonomidirektør i Hexagon Ragasco, Raufoss.

Andre nåværende styreverv: Styreleder i NHO Innlandet, samt flere andre mindre styreverv.

Tidligere erfaring:
Hun har jobbet i tilsvarende stillinger som i dag i følgende selskaper:

 • Norske Skog
 • Langmoen Parkett
 • Kährs
 • Mustad Autoline

Fridtun har også sittet i konsernstyret i Eidsiva (2008-2012).

Beholdning av egenkapitalbevis per 10. mai 2024: 450


Tore Anstein Dobloug (1962)

Styremedlem

Medlem av styret siden 2019. Leder av bankens risikoutvalg og medlem av bankens revisjonsutvalg.

Utdannelse: Cand. polit. fra Universitet i Oslo, doktorgrad i økonomisk geografi ved Universitetet i Lund.

Stilling: Direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark.

Tidligere erfaring:  

 • Banksjef og finansdirektør i Sparebanken Hedmark
 • Finansdirektør i Hedmark Energi
 • Direktør i Energy Future Invest 

Beholdning av egenkapitalbevis per 10. mai 2024: 0


Jørn-Henning Eggum (1972)

Styremedlem

Medlem av styret siden 2021.

Utdannelse: Svennebrev som gullsmed, Ledelse/organisasjon gjennom AOF.

Stilling:  Leder i Fellesforbundet.

Andre nåværende styreverv: Styremedlem i LO Media.

Tidligere erfaring: 

 • Forbundssekretær i Fellesforbundet

Beholdning av egenkapitalbevis per 10. mai 2024: 0


Sjur Smedstad (1966)

Styremedlem

Medlem av styret siden 2022. Ansattes representant.

Utdannelse: Ulike kurs ved Handelshøyskolen BI innen Livs- og pensjonsforsikring for Assurandører, Skadeforsikring for Assurandører, Privatøkonomi med jus og  Relasjonsmarkedsføring. Organisasjon og ledelse ved Høyskolen Christiania.

Stilling: Hovedtillitsvalgt for Finansforbundet i SpareBank 1 Østlandet.

Andre nåværende styreverv:

 • Styremedlem i Finansforbundet
 • Varamedlem i YS Hovedstyre

Tidligere erfaring:

 • Forsikringsrådgiver bedriftsmarked i SpareBank 1 Østlandet.
 • Assurandør i Gjensidige.
 • Ulike verv i regionale avdelinger av Finansforbundet, idrettslag med mer.

Beholdning av egenkapitalbevis per 10. mai 2024: 1 093


Catherine Norland (1972)

Styremedlem

Medlem av styret siden 2022. Ansattes representant.

Utdannelse innen reiseliv. Studerer nå Bachelor of Management ved Handelshøyskolen BI.

Stilling: Hovedtillitsvalgt i LO Finans Østlandet.

Andre nåværende styreverv:

 • Styremedlem i LO Finans HK
 • Landsstyremedlem i LO Finans HK

Tidligere erfaring:

 • Nestleder i LO Finans Østlandet. Heltids tillitsvalgt.
 • Bedriftsrådgiver, SpareBank 1 Oslo Akershus
 • Kredittrådgiver, SpareBank 1 Oslo Akershus

Beholdning av egenkapitalbevis per 10. mai 2024: 337

Se vår oversikt over styremøter og utvalgsmedlemmer

Se vår oversikt over
styremøter og utvalgsmedlemmer

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }