Styret

Styret leder SpareBank 1 Østlandets virksomhet. Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte.


Siri J. Strømmevold (1961)

styreleder

Medlem av styret siden 2006. Styreleder siden 2012. Medlem av bankens godtgjøringsutvalg. Tidligere medlem av bankens revisjonsutvalg og risikoutvalg. 

Utdannelse: Ingeniør datateknikk ved Kongsberg Ingeniørhøgskole, Elektronikk ved Telemark Ingeniørhøgskole, Driftsøkonom NKS.

Stilling: Daglig leder Tynset bokhandel as.

Andre nåværende styreverv: Styremedlem i Feste NordØst AS.

Tidligere erfaring:

 • Leder for planlegging i Saga Petroleum
 • Avdelingsingeniør i Statoil
 • Automation Engineer i Mobil Exploration Norway Inc.
 • Styreleder Den norske bokhandlerforening og Fri bokhandel BA 

Nina Cecilie Lier (1972)

nestleder

Medlem av styret siden 2010. Nestleder siden 2016. Leder av bankens revisjonsutvalg og medlems av bankens risikoutvalg.

Utdannelse: Siviløkonom ved Norges Handelshøyskole, Bergen.

Stilling: Økonomidirektør Sykehuset Innlandet HF.

Tidligere erfaring:

 • Økonomisjef Sykehuset Innlandet HF
 • Regnskapssjef Oppland Sentralsykehus
 • Revisjonsmedarbeider PriceWaterhouseCoopers DA

Erik Garaas (1950)

styremedlem

Medlem av styret siden 2013. Leder av bankens risikoutvalg og medlem av bankens revisjonsutvalg.

Utdannelse: Cand. Oecon ved Universitetet i Oslo, YMP ved INSEAD, TEP Darden School of Business, University of Virginia.

Stilling: Samfunnsøkonom. Styreleder og forretningsfører i Stiftelsen Scheibler. 

Tidligere erfaring:

 • Direktør DNB Asset Management
 • Adm. direktør Gjensidige NOR Kapitalforvaltning
 • Konserndirektør Gjensidige Forsikring
 • Byråsjef Finansdepartementet
 • Styreverv i flere finansvirksomheter og eiendomsselskaper 

Guro Nina Vestvik (1967)

styremedlem

Medlem av styret siden 2016.

Utdannelse: Bachelor i Business and Administration fra Handelshøyskolen BI, med ett års fordypning i organisasjon og ledelse ved Høyskolen i Hedmark.

Stilling: Byutvikler i Hamar kommune.

Andre nåværende styreverv: Styremedlem i Sparebankstiftelsen Hedmark.

Tidligere erfaring:

 • Prosjektleder for byregions-programmet og næringsutvikling i ElverumRegionen Næringsutvikling.
 • Finanssjef Cash Management i Moelven Industrier ASA
 • Prosjektleder industri i Moelven Nor East AS, St. Petersburg
 • Finansrådgiver i Gjensidige

Morten Herud (1959)

styremedlem

Medlem av styret siden 2013. Leder av bankens godtgjøringsutvalg og medlem av bankens risikoutvalg og revisjonsutvalg.

Utdannelse: Siviløkonom ved Handelshøgskolan, Gøteborg Universitet.

Stilling: Seniorrådgiver i Sør-Hedmark næringshage.

Andre nåværende styreverv: Styreleder i HK Data AS og Gjølstad Gård AS

Tidligere erfaring:

 • Daglig leder 7sterke AS
 • Operation Director Ibas AS (Kroll Ontrack Inc)
 • Viseadministrende direktør Ibas AS
 • CFO Walbro Automotive AS
 • Økonomisjef Hydro Aluminium Magnor AS

Hans-Christian Gabrielsen (1967)

styremedlem

Medlem av styret siden 2016.

Utdannelse: Fagbrev som prosessoperatør, Ledelse/organisasjon ved Høyskolen i Vestfold.

Stilling:  Leder i Landsorganisasjonen i Norge.

Andre nåværende styreverv: Nestleder i styret i Worldskills Norway.

Tidligere erfaring:

 • Forbundssekretær i Fellesforbundet
 • 2. nestleder i Fellesforbundet
 • Sekretær i forhandlingsavdelingen, Fellesforbundet
 • Møtende vara i styret til SpareBank 1 Gruppen
 • Medlem av representantskapet til Bank 1 Oslo Akershus.

Espen Bjørklund Larsen (1976)

styremedlem

Medlem av styret siden 2008. Ansattes representant.

Utdannelse: Høgskolekandidat i Økonomi og administrasjon og ett års fordypning i Innovasjon, Foretaksutvikling og Entreprenørskap ved Høgskolen i Hedmark, Executive Master of Management ved Handelshøyskolen BI.

Stilling: Hovedtillitsvalgt i Finansforbundet siden 2007.

Andre nåværende styreverv:

 • Diverse verv ifm. Finansforbundet, inklusive Forbundsstyremedlem
 • Vara til observatør i styret i SpareBank 1 Gruppen
 • Vara til styret i SpareBank 1 Banksamarbeidet

Tidligere erfaring:

 • Kundekonsulent og plasseringsrådgiver i Sparebanken Hedmark

Vibeke Hanvold Larsen (1977)

styremedlem

Medlem av styret siden 2016. Ansattes representant.

Utdannelse: Graduate Diploma Information Technology og Bachelor of Business ved Swinburne University of Technology, Melbourne Australia, Markedsøkonom ved Oslo Markedshøyskole.

Stilling: Heltids tillitsvalgt i SpareBank 1 Østlandet siden 2018.
Tillitsvalgt siden 2014.

Tidligere erfaring:

 • Kundekonsulent ved kundesenteret Sparebanken Hedmark/SpareBank 1 Østlandet.
 • Kundekonsulent Santander.
 • Butikksjef Coop Prix.