Styret

Styret leder SpareBank 1 Østlandets virksomhet. Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte.


Siri J. Strømmevold (1961)

styreleder

Medlem av styret siden 2006. Styreleder siden 2012. Medlem av bankens godtgjøringsutvalg. Tidligere medlem av bankens revisjonsutvalg og risikoutvalg. 

Utdannelse: Ingeniør datateknikk ved Kongsberg Ingeniørhøgskole, Elektronikk ved Telemark Ingeniørhøgskole, Driftsøkonom NKS.

Stilling: Daglig leder Tynset bokhandel as.

Andre nåværende styreverv: Styremedlem i Feste NordØst AS.

Tidligere erfaring:

 • Leder for planlegging i Saga Petroleum
 • Avdelingsingeniør i Statoil
 • Automation Engineer i Mobil Exploration Norway Inc.
 • Styreleder Den norske bokhandlerforening og Fri bokhandel BA 

Nina Cecilie Strøm Swensson (1972)

nestleder

Medlem av styret siden 2010. Nestleder siden 2016. Leder av bankens revisjonsutvalg og medlem av bankens risikoutvalg.

Utdannelse: Siviløkonom ved Norges Handelshøyskole, Bergen.

Stilling: Økonomidirektør Sykehuset Innlandet HF.

Tidligere erfaring:

 • Økonomisjef Sykehuset Innlandet HF
 • Regnskapssjef Oppland Sentralsykehus
 • Revisjonsmedarbeider PriceWaterhouseCoopers DA

Alexander Sandberg Lund (1969)

styremedlem

Medlem av styret siden 2019. Medlem av bankens revisjonsutvalg og medlem av bankens risikoutvalg. 

Utdannelse: Cand. jur., Universitetet i Oslo. Morehead State University, USA.

Stilling: Partner/Advokat Advokatfirmaet CLP.

Andre nåværende styreverv: Styreleder Advokatfirmaet CLP.

Tidligere erfaring:

 • Partner, Wikborg Rein, Oslo
 • Advokatfullmektig/Advokat, Wikborg Rein, Oslo
 • Dommerfullmektig, Trondenes sorenskriverembete

Guro Nina Vestvik (1967)

styremedlem

Medlem av styret siden 2016.

Utdannelse: Bachelor i Business and Administration fra Handelshøyskolen BI, med ett års fordypning i organisasjon og ledelse ved Høyskolen i Hedmark.

Stilling: Byutvikler i Hamar kommune.

Andre nåværende styreverv: Styremedlem i Sparebankstiftelsen Hedmark.

Tidligere erfaring:

 • Prosjektleder for byregions-programmet og næringsutvikling i ElverumRegionen Næringsutvikling.
 • Finanssjef Cash Management i Moelven Industrier ASA
 • Prosjektleder industri i Moelven Nor East AS, St. Petersburg
 • Finansrådgiver i Gjensidige

Tore Anstein Dobloug (1962)

styremedlem

Medlem av styret siden 2019. Leder av bankens risikoutvalg og medlem av bankens revisjonsutvalg.

Utdannelse: Cand. polit. fra Universitet i Oslo, doktorgrad i økonomisk geografi ved Universitetet i Lund.

Stilling: Direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark.

Tidligere erfaring:  

 • Banksjef og finansdirektør i Sparebanken Hedmark
 • Finansdirektør i Hedmark Energi
 • Direktør i Energy Future Invest 

 


Jørn-Henning Eggum (1972)

styremedlem

Medlem av styret siden 2021.

Utdannelse: Svennebrev som gullsmed, Ledelse/organisasjon gjennom AOF.

Stilling:  Leder i Fellesforbundet.

Andre nåværende styreverv: Styremedlem i LO Media.

Tidligere erfaring: 

 • Forbundssekretær i Fellesforbundet

Espen Bjørklund Larsen (1976)

styremedlem

Medlem av styret siden 2008. Ansattes representant.

Utdannelse: Høgskolekandidat i Økonomi og administrasjon og ett års fordypning i Innovasjon, Foretaksutvikling og Entreprenørskap ved Høgskolen i Hedmark, Executive Master of Management ved Handelshøyskolen BI.

Stilling: Hovedtillitsvalgt i Finansforbundet siden 2007.

Andre nåværende styreverv:

 • Diverse verv ifm. Finansforbundet, inklusive Forbundsstyremedlem
 • Vara til observatør i styret i SpareBank 1 Gruppen
 • Vara til styret i SpareBank 1 Banksamarbeidet

Tidligere erfaring:

 • Kundekonsulent og plasseringsrådgiver i Sparebanken Hedmark

Marit Jørgenrud (1965)

styremedlem

Medlem av styret siden 2020. Ansattes representant.

Utdannelse: Toppskolering Arbeidsrett AOF, Diverse studier ved BI, Studentfagkurs Data Oslo Handelsgym.  

Stilling: Hovedtillitsvalgt i LO Finans Østlandet siden 2017. Tillitsvalgt siden 2011.

Andre nåværende styreverv:

 • Styremedlem LO Finans HK
 • Leder Bransjerådet HK Finans og Eiendom
 • Landsstyremedlem LO Finans HK

Tidligere erfaring:

 • Banksjef Landsbanken Haugenstua
 • Banksjef SpareBank 1 Storo 
 • Bedriftsrådgiver SpareBank 1 Oslo Akershus 
 • Leder avdeling Bedriftsavtaler
 • Kunderådgiver Privatmarked
 • Ansattrepresentant SpareBank 1 Oslo Akershus