Valgmøte for eiere av egenkapitalbevis

Valgmøte for eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet (SPOL) avholdes torsdag 13. februar 2020 - klokken 11.30 i bankens lokaler i Strandgata 15, Hamar.  

Program:

  • Presentasjon av regnskap 2019 v/konserndirektør Richard Heiberg
  • Valg av EK-beviseiernes medlemmer og varamedlemmer til representantskapet
  • Enkel servering

Det skal velges følgende medlemmer og varamedlemmer fra egenkapitalbeviseierne til bankens representantskap:

  • 3 medlemmer med valgperiode på 4 år
  • 3 varamedlemmer med valgperiode på 4 år

 


Informasjon og påmelding

Bestemmelser om egenkapitalbeviseiernes representasjon og valg til representantskapet finnes i vedtektenes §3-1 og §3-4.

Personlig innkalling sendes egenkapitalbeviseierne. Valgkomiteens innstilling finner du her

Stemmeberettiget er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir en stemme.

Påmeldingsskjema

Egenkapitalbeviseiere som selv vil delta på møtet, må enten fylle ut dette elektroniske skjemaet, returnere utfylt påmeldingsskjema per post til SpareBank 1 Østlandet, v/Konsernsekretariatet, Postboks 203, 2302 Hamar, eller per e-post til valg@sb1ostlandet.no. 

For å kunne delta på valget må påmelding være mottatt innen mandag 10.februar 2020 kl. 11.30. Dersom man vil møte ved fullmektig, må undertegnet fullmakt innsendes elektronisk på valgskjema eller per post innen samme frist.

Registrering av møtedeltakere skjer fra kl. 11.00 på valgdagen.
Alle deltakere må legitimere seg ved oppmøte.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt på e-post.

Hamar, 30. januar 2020

Pål Jan Stokke

Representantskapets leder