Valgmøte for eiere av egenkapitalbevis

Valgmøte for eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet (SPOL) avholdes onsdag 21. februar 2024 klokken 13.00 i SpareBank 1 Østlandets lokaler (Strandgata 15, Hamar)

See english version
 

Påmelding eller fullmakt til valgmøtet

Påmelding eller fullmakt til valgmøtet

Egenkapitalbeviseiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet eller avgi fullmakt.

Påmelding eller fullmakt må være returnert og mottatt av banken senest innen mandag 19. februar 2024 kl. 13.00. 

Slik kan du sende inn:

Send inn digitalt
Pr post (SpareBank 1 Østlandet, Strandgata 15, Hamar)
E-post til valg@sb1ostlandet.no

Program

  • Orientering om bankens regnskap for 2023 v/ adm. direktør Richard Heiberg
  • Valg av medlemmer/varamedlemmer fra egenkapitalbeviseierne til bankens representantskap

På valg i år fra egenkapitalbeviseierne er 3 medlemmer og 3 varamedlemmer med valgperiode 4 år. Se valgkomiteens innstilling her

Det betales ikke honorar for deltakelse på valgmøtet. Møtet avholdes på norsk.

Møtet avholdes i SpareBank 1 Østlandets lokaler i Strandgata 15, Hamar onsdag 21. februar kl. 13.00

ost-richard-heiberg-2020-560X333

Informasjon

Bestemmelser om egenkapitalbeviseiernes representasjon og valg til representantskapet finnes i vedtektenes §3-1 og §3-4

Representantskapet er vårt øverste organ, og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. Representantskapet har 40 medlemmer og 40 varamedlemmer. De representerer kunder, offentlig valgte, egenkapitalbeviseiere og ansatte. Av disse er 12 medlemmer og 12 varamedlemmer egenkapitalbeviseiervalgt.

Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen på tidspunktet for valgmøtet. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Egenkapitalbeviseiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet eller avgi fullmakt.

De egenkapitalbeviseierne som ønsker å delta i møtet og har stemmerett ved valget, bes sende inn vedlagte skjema med påmelding i utfylt stand.

Det betales ikke honorar for deltakelse på valgmøtet. Møtet avholdes på norsk.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }