Valgmøte for eiere av egenkapitalbevis

Valgmøte for eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet (SPOL) avholdes onsdag 22. februar 2023 klokken 13.00 i SpareBank 1 Østlandets lokaler (Strandgata 15, Hamar)

See english version
 

Påmelding eller fullmakt til valgmøtet

Egenkapitalbeviseiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet eller avgi fullmakt.

Påmelding eller fullmakt må være returnert og mottatt av banken senest innen mandag 20. februar 2023 kl. 13.00. 

Slik kan du sende inn:

Send inn digitalt
Pr post (SpareBank 1 Østlandet, Strandgata 15, Hamar)
E-post til valg@sb1ostlandet.no

Program

  • Orientering om bankens regnskap for 2022 v/ adm. direktør Richard Heiberg
  • Valg av medlemmer/varamedlemmer fra egenkapitalbeviseierne til bankens representantskap

På valg i år fra egenkapitalbeviseierne er 3 medlemmer og 3 varamedlemmer med valgperiode 4 år. Se valgkomiteens innstilling her

Det betales ikke honorar for deltakelse på valgmøtet. Møtet avholdes på norsk.

Møtet avholdes i SpareBank 1 Østlandets lokaler i Strandgata 15, Hamar onsdag 22. februar kl. 13.00


Informasjon

Bestemmelser om egenkapitalbeviseiernes representasjon og valg til representantskapet finnes i vedtektenes §3-1 og §3-4

Representantskapet er vårt øverste organ, og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. Representantskapet har 40 medlemmer og 40 varamedlemmer. De representerer kunder, offentlig valgte, egenkapitalbeviseiere og ansatte. Av disse er 12 medlemmer og 12 varamedlemmer egenkapitalbeviseiervalgt.

Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen på tidspunktet for valgmøtet. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Egenkapitalbeviseiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet eller avgi fullmakt.

De egenkapitalbeviseierne som ønsker å delta i møtet og har stemmerett ved valget, bes sende inn vedlagte skjema med påmelding i utfylt stand.

Det betales ikke honorar for deltakelse på valgmøtet. Møtet avholdes på norsk.