Sparebanken Hedmarks representantskap avsetter 31 millioner kroner til gaver

Hvert år deler Sparebanken Hedmark ut millioner av kroner fra bankens overskudd til gode og nyskapende tiltak innen kultur, humanitær virksomhet og andre formål. Bankens representantskap vedtok torsdag ettermiddag den 31. mars, å dele ut 6 millioner kroner i ordinære gaver og avsette 25 millioner kroner til bankens gavefond.

1. april 2016

Representantskapet i Sparebanken Hedmark vedtok konsernresultatet for 2015 i sitt møte torsdag ettermiddag, den 31. mars 2016.

Nytt styre
Representantskapet valgte også ny styresammensetning, der Nina C. Lier overtar som ny nesteleder, Guro Nina Vestvik går inn som egenkapitalbeviseiernes representant og Hans- Christian Gabrielsen går inn som LOs medlem (trer inn fra gjennomføringstidspunktet for transaksjonsavtalen med LO.)

Søk gaver
Representantskapet vedtok samtidig å avsette 31 million kroner i gaver. Av dem deles 6 millioner kroner ut i ordinære gaver og 25 millioner kroner avsettes til bankens gavefond til større prosjekter innen kultur, forskning og utdanning. Søknadsprosessen åpner i dag og søknadsskjema blir lagt ut på bankens nettside. Alle søknader legges inn på nettsidene. Søknadsfristen er 30. april.


BILDE:
Representantskapets leder Pål Jan Stokke (t.h) og representantskapets medlemmer vedtok ny styresammensetning. Ny nestleder i styret, Nina C. Lier fra Ringsakert.h på første rad. Styreleder Siri Strømmevold fraTynset t.v.


Kontaktpersoner:

Richard Heiberg, administrerende direktør, tlf 902 06 018
Tore Anstein Dobloug, økonomi- og finansdirektør, tlf 480 93 175
Siv Stenseth, kommunikasjonsdirektør, tlf 958 46 991