Søk støtte

Lag og foreninger kan søke Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse om støtte til ulike aktiviteter og prosjekter.

Slik søker du

Søknader om gaver eller støtte til ulike formål rettes til Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse.

Stiftelsen kan i tråd med sparebanktradisjoner dele ut gaver til allmennyttige formål.