2,5 millioner i talentstipend

SpareBank 1 Østlandets talentstipend skal stimulere idrettsungdom og unge kunstnere til å utvikle sitt talent og engasjement gjennom trening, utdanning og utfoldelse av kreativitet. 


Søknadsfristen i 2018 var 8. april

Talentstipend idrett

Idrettsstipend deles ut innenfor fylkene Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus. Søkere må være bosatt her eller ha annen vesentlig tilknytning og/eller tilhøre et idrettslag/klubb i dette området.

Stipend kan søkes av ungdom 18-25 år som driver individuell idrett og har et spesielt talent innenfor en idrettsgren i Norges Idrettsforbund (ikke ekstremsport). Stipend kan søkes til:

  • Studier koblet sammen med idrett,  samlinger og utstyr.
  • Levekostnader og utgifter for å kunne trene maksimalt.
  • Medisinsk og fysikalsk behandling.

Talentstipend kunst/kultur

Kunststipendet deles ut innenfor Hedmark fylke. Søkere må være bosatt eller ha vesentlig tilknytning til dette området.

Stipendet kan søkes av unge kunstnere som har høyere utdanning (tilsv. bachelor nivå) innenfor litteratur, drama, tone-, bildende- eller scenekunst. Stipend kan søkes til:

  • Videre utdanning.
  • Etablering etter endt høyere utdanning.
  • Instrument eller annet relevant utstyr.

2,5 millioner skal deles ut

Talentstipendet er på til sammen 2,5 millioner kroner, med 1,5 millioner til idrett og 1 million til kunst/kultur. Beløpene ligger ordinært mellom 25.000 og  50.000 kroner. Kvaliteten i søkermassen vil påvirke stipendbeløp og antall mottakere. Det må kunne gjøres rede for bruk av stipendet i ettertid. Vi forventer at stipendmottakere deltar på talentfest med utdeling lørdag 22. september 2018 i Hamar. 

Jury for idrettsstipendet er representanter for idrettskretsene, Olympiatoppen og SpareBank 1 Østlandet, mens kunst/kulturstipendet tildeles av styret i Sparebanken Hedmarks kunstfond.

Spørsmål kan sendes til talentstipend@sb1ostlandet.no.