Talentstipend

Målet med Sparebanken Hedmarks talentstipend er å stimulere idrettsungdom og unge kunstnere i regionen til å utvikle sitt talent og engasjement gjennom trening, utdanning og utfoldelse av kreativitet. Vi ønsker å skape stolthet, gode forbilder og synliggjøre muligheter.

Søknader for 2018

Søknadsfristen for 2018 er ikke fastsatt ennå, men vil bli annonsert her på denne siden. Vi mottar bare elektroniske søknader, og det er derfor ikke mulig å søke før denne løsningen legges tilgjengelig.  


Talentstipend innenfor idrett

Tildeling av idrettsstipendet skal fortrinnsvis skje innenfor bankens geografiske virkeområde i Hedmark, Oppland og Nes kommune i Akershus.  Søkere må være bosatt her eller ha annen tilknytning og/eller tilhøre et idrettslag/klubb i regionen. 

Stipend kan søkes av ungdom 18-25 år som driver individuell idrett og har et spesielt talent innenfor en idrettsgren i Norges Idrettsforbund (ikke ekstremsport). Stipend kan søkes til:

  • Studier koblet sammen med idrett,  samlinger og utstyr.
  • Levekostnader og utgifter for å kunne trene maksimalt.
  • Medisinsk og fysikalsk behandling.

Talentstipend innenfor kunst og kultur

Kunststipendet er begrenset til Hedmark fylke. Stipend kan søkes av unge kunstnere som har høyere utdanning (tilsv. bachelor nivå) innenfor litteratur, drama, tone-, bildende- og scenekunst. Stipend kan søkes til:

  • Videre utdanning.
  • Etablering etter endt høyere utdanning.
  • Instrument eller annet relevant utstyr.

Mer om talentstipendet

Talentstipendet er på 2 millioner kroner, 1 million til idrett og 1 million til kunst og kultur. Størrelsen på stipendene vil ordinært ligge mellom 10.000 og  50.000 kroner, men søkermassen og dens kvalitet vil påvirke stipendstørrelser og antall stipendmottakere. Stipendmottakere må kunne gjøre rede for bruk av stipendet i ettertid. I 2017 fikk 70 unge utøvere talentstipend.

Om tildelingen
Idrettsstipendet tildeles av en jury bestående av representanter for idrettskretsene i Hedmark og Oppland, Olympiatoppen Innlandet og SpareBank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark). Kunststipendet deles ut av styret i Sparebanken Hedmarks kunstfond.

Eventuelle spørsmål kan sendes til talentstipend@sparebanken-hedmark.no.