2,5 millioner i talentstipend i 2019

SpareBank 1 Østlandets talentstipend skal stimulere idrettsungdom og unge kunstnere til å utvikle sitt talent og engasjement gjennom trening, utdanning og utfoldelse av kreativitet. 


Søknadsfristen for tildeling i 2019 var 26. mars.

Talentstipend idrett

Idrettsstipend deles ut innenfor fylkene Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus. Søkere må være bosatt her eller ha annen vesentlig tilknytning og/eller tilhøre et idrettslag/klubb i dette området.

Stipend kan søkes av ungdom 18-25 år som driver individuell idrett og har et spesielt talent innenfor en idrettsgren i Norges Idrettsforbund (ikke ekstremsport). Stipend kan søkes til:

  • Studier koblet sammen med idrett,  samlinger og utstyr.
  • Levekostnader og utgifter for å kunne trene maksimalt.
  • Medisinsk og fysikalsk behandling.

Jury for idrettsstipendet er representanter for idrettskretsene, Olympiatoppen og SpareBank 1 Østlandet.

Talentstipend kunst/kultur

Kunststipendet deles ut innenfor Hedmark fylke. Søkere må være bosatt eller ha vesentlig tilknytning til dette området.

Stipendet kan søkes av unge kunstnere som har høyere utdanning (tilsv. bachelor nivå) innenfor litteratur, drama, tone-, bildende- eller scenekunst. Stipend kan søkes til:

  • Videre utdanning.
  • Etablering etter endt høyere utdanning.
  • Instrument eller annet relevant utstyr.

Jury for kunst-/kulturstipendet er styret i Sparebanken Hedmarks kunstfond. Stipendet finansieres av Sparebankstiftelsen Hedmark.

Rekordmange stipendmottakere

SpareBank 1 Østlandet delte i 2018 ut talentstipend for femte gang. Det var i alt 278 søkere. Av disse får 90 tildelt stipend, 60 innenfor idrett og 30 innenfor kunst/kultur. Stipendene ligger på  25.000 og  50.000 kroner. 

Disse fikk stipend i 2018
Stipendemottakere - idrett
Stipendmottakere - kunst/kultur