2,5 millioner i talentstipend

Har du et talent eller kjenner et talent innenfor idrett, kunst eller kultur? Da kan du søke SpareBank 1 Østlandets talentstipend.

 

Talentstipend idrett

Idrettsstipend deles ut til ungdom 18-25 år som driver individuell idrett, innenfor fylkene Innlandet, Oslo og Akershus. Søkere må være bosatt her eller ha annen vesentlig tilknytning og/eller tilhøre et idrettslag/klubb i dette området.

Talentstipend kunst/kultur

Kunststipendet deles ut til unge kunstnere innenfor Hedmark fylke. Søkere må være bosatt eller ha vesentlig tilknytning til dette området.

Ofte stilte spørsmål

 • Årets søknadsfrist er 16. april 2021

  SpareBank 1 Østlandets talentstipend skal stimulere idrettsungdom og unge kunstnere til å utvikle sitt talent og engasjement gjennom trening, utdanning og utfoldelse av kreativitet. 

  Etter søknadsfristen vil søknadene gjennomgås av våre juryer, som består av fagpersoner samt ansatte i SpareBank 1 Østlandet. Alle søkerne vil få svar innen juni. Vinnerne kontaktes via epost og/eller sms.

  Vi mottar mange søknader hvert år. Dersom du ikke når opp denne gangen, er du velkommen til å prøve igjen senere.

 • Stipend kan søkes av ungdom 18-25 år som driver individuell idrett og har et spesielt talent innenfor en idrettsgren i Norges Idrettsforbund (ikke ekstremsport). 

  Stipend kan søkes til:

  • Studier koblet sammen med idrett, samlinger og utstyr.
  • Levekostnader og utgifter for å kunne trene maksimalt.
  • Medisinsk og fysikalsk behandling.
 • Stipendet kan søkes av unge kunstnere som har høyere utdanning (tilsv. bachelor nivå) innenfor litteratur, drama, tone-, bildende- eller scenekunst.

  Stipend kan søkes til:

  • Videre utdanning.
  • Etablering etter endt høyere utdanning.
  • Instrument eller annet relevant utstyr.
 • Jury for idrettsstipendet:
  Representanter fra idrettskretsene, Olympiatoppen og SpareBank 1 Østlandet.

  Jury for kunst-/kulturstipendet:
  Styret i Sparebanken Hedmarks kunstfond.

 • Det deles ut til sammen inntil 2,5 millioner kroner, fordelt på rundt 90 talenter.

  Vinnerne inviteres til en markering på høsten som kalles talentfest. Her vil stipendmottakerne profileres som regionenes unge talenter. 

Her er stipendmottakere 2020

SpareBank 1 Østlandet delte ut talentstipend i 2020 for sjuende gang. Det var i alt 313 søkere. Av disse fikk 90 tildelt stipend, 60 innenfor idrett og 30 innenfor kunst/kultur. Stipendene ligger på  25.000 og  50.000 kroner. 

Disse fikk stipend i 2020
Stipendemottakere - idrett
Stipendmottakere - kunst/kultur