Økonomisk kriminalitet

I dagens digitaliserte verden er finansnæringen et verktøy for profittmotivert økonomisk kriminalitet. Det vil si at banker og andre misbrukes for å kunne gjennomføre denne type kriminalitet.

Typer av økonomisk kriminalitet som banken er og kan bli utsatt for: (uthevet skrift omtales nærmere)

 • Interne misligheter og korrupsjon
 • Identitetsmisbruk
 • Hvitvasking og terrorfinansiering
 • Bedrageri og vinningskriminalitet
 • Datakriminalitet
  • E-postsvindel
  • Falske nettbanker
  • IKT-angrep
 • Kryptovalutaer
 • Ulike typer betalingssvindel
  • Fakturasvindel
  • Ulovlige betalingsnettverk/innsamlingsaksjoner
  • Dokumentfalsk
  • Kortsvindel på nett
  • Datatyveri og netthandel
  • Forsikringssikringsvindel

Interne misligheter og korrupsjon
Interne misligheter og korrupsjon inngår i etiske retningslinjer.

Hvitvasking og terrorfinansiering
Hvitvasking er å enten plassere, tildekke og/eller integrere midler fra/til et straffbart forhold. I bank er det enklest å oppdage aktiviteten i plasseringsfasen ved å fange opp mistenkelige transaksjoner. Terrorfinansiering dekker både det å samle inn, skaffe til veie eller motta midler til å finansiere terrorhandlinger. Banken er underlagt regler om hvitvasking og terrorfinansiering samt myndighetsrapportering. I den forbindelse er det foretatt opplæring av ansatte for å bekjempe denne type kriminalitet og oppdatering om endringer i kriminalitetsbildet hva angår økonomisk kriminalitet, er implementert fortløpende.

Datakrimininalitet
I dag blir nesten alle store bedrifter utsatt for datakriminalitet som virusangrep, hacking og andre typer IKT-svindel. Banken har forebyggende antivirusprogrammer både internt og som vi anbefaler til kunder med nettbank og mobilbank. For å forebygge at bankens nettverk kan bli angrepet, har vi deltatt i øvelser sammen med andre alliansebanker, herunder katastrofeøvelser.

 

Se generelle retningslinjer for bærekraft (pdf)