Kunnskap

Vi bidrar på ulike måter til å øke kunnskapen om privatøkonomi og utviklingen i næringslivet og samfunnet for øvrig. 

ost-innlandet-trysil.jpg

Innlandsstatistikk

Vi er en av grunnleggerne og bidragsyterne til kunnskapsdatabasen Innlandsstatistikk. Nettstedet samler en mengde ulik statistikk og data for Innlandet, og presenterer det på en enkel og lettfattelig måte.

Innlandsstatistikk inneholder data om alt fra næringsliv og befolkning til utdanning, klima og samferdsel. Hensikten med nettstedet er å gi alle gratis tilgang på gode data og analyser fra regionen. 

Forventningsundersøkelser

Vi gjør jevnlig store undersøkelser hvor vi tar pulsen på de økonomiske forventningene til både bedrifter og privatpersoner i vårt markeds-område. Undersøkelsene gir god innsikt i den økonomiske utviklingen og forventningene framover.

Kunnskapen deler og tilgjengeliggjør vi i ulike fora, blant annet i media, på Innlandsstatiststikk og på våre nettsider. 

Bærekraftsundersøkelse

Våren 2023 gjennomførte vi Norges hittil største bærekraftsundersøkelse sammen med de andre bankene i SpareBank 1. 

Den nye undersøkelsen tar for seg holdninger og handlinger knyttet til bærekraft blant kommuner, bedrifter og privatpersoner i hele Norge.

Resultatene fra undersøkelsen er delt i ulike fora over hele landet.

Gir ekspertråd i media og andre kanaler

Vi har eksperter og talspersoner innen flere fagområder og jobber fortløpende med å dele kunnskap og råd. Dette arbeidet er generelt både viktig og samfunnsnyttig. Nedenfor møter du noen av våre eksperter innen ulike fagfelt.

Privatøkonomen gir gode råd om personlig økonomi

Vår privatøkonom Elisabeth Landsverk deler gode råd om personlig økonomi både i media, podcaster og gjennom bankens ulike informasjonkanaler. Hun tar opp relevante temaer om økonomi for folk flest og gir tips om eksempelvis sparing, skatt, boliglånsrente og forsikring. 

Sjeføkonomen holder oss oppdatert på makroøkonomi

Vår sjeføkonom Bjørn-Erik Orskaug følger nøye med på den makroøkonomiske utviklingen. Bjørn-Erik har tidligere jobbet blant annet i Oljefondet og har god oversikt over både regionale, nasjonale og internasjonale forhold som påvirker økonomien. Han kommenterer i offentligheten blant annet på endringer i styringsrenta i forbindelse med rentemøter i Norges Bank, inflasjon og andre overordnede faktorer. 

Omreisende lærer i økonomi

Personlig økonomi har blitt en del av livsmestringsfaget i skolen. For å bidra til å støtte oppunder læringsmålene og skape bevisste forbrukere har banken en "lærer på hjul", Jesper Foss. 

Rådgivning og påfyll til bedrifter

Våre bedriftsrådgivere har lokalkunnskap om bransjer og næringsliv og gir kundene god hjelp i viktige avgjørelser. Vi deler aktivt av vår kunnskap om næringslivet i markedsområdet og kommer gjerne og holder foredrag og innlegg på seminarer og konferanser. Banken har også jevnlige kundearrangementer i regionene med dyktige foredragsholdere.

Vi er også en av initiativtagerne og bidragsyterne til den årlige konferansen Agenda Innlandet. Konferansen samler hvert år hundrevis av deltakere og er Innlandets viktigste møteplass for næringsliv, politikk, forvaltning og akademia. 

På bildet nedenfor er bankens konsernsjef Richard Heiberg og leder for bærekraft Karoline Bakka Hjertø under Agenda Innlandet-konferansen 2022.

Bærekraft? Hva er greia?

Synes du bærekraft er et tåkete og ullent begrep, umulig å bli klok på? Du er ikke alene. Men i bunn og grunn handler det om to ting, forklarer bankens leder for bærekraft i en podcast.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }