Kunnskap

Vi bidrar på ulike måter til å øke kunnskapen om økonomi blant både privatpersoner og bedrifter. I vårt konjunkturbarometer bringer vi ny informasjon om hvordan næringslivetjobber med miljø- og klimaspørsmål.

 


Konjunkturbarometer 

Konjunkturbarometeret er en kunnskapsdatabase om utviklingen i vårt markedsområde på Østlandet. 

Hensikten med barometeret er å innhente kunnskap om samfunnsutviklingen, bevisstgjøre offentlige aktører, næringslivet, innbyggerne og banken selv om hvor vi har våre styrker og hvor vi må satse for å skape vekst og utvikling.

Målet er at konjunkturbarometeret skal bidra til å avdekke mulighetsrom som kan opprettholde og styrke regionens attraktivitet for framtidige virksomheter og generasjoner. 

Rådgivning og påfyll til bedrifter

Våre bedriftsrådgivere har lokalkunnskap om bransjer og næringsliv og gir kundene god hjelp i viktige avgjørelser. Vi har jevnlig kundearrangementer i regionene med dyktige foredragsholdere.

I tillegg arrangerer vi en årlig lederkonferanse, som er en kunnskapsarena for lokalt næringsliv og offentlig virksomhet. I 2018 var bærekraft tema på  lederkonferansen.Helt til slutt i avsnittet kan du skrive: Nanoforsker Maria Strømme (bildet) var en av dem som holdt foredrag.


Omreisende lærer i økonomi

Personlig økonomi er ikke et eget fag i skolen. For å bidra til å skape bevisste forbrukere har banken en "lærer på hjul", Jesper Foss. I 2018 ble undervisningsopplegget gamefisert gjennom en økonomimodul som bruker AR-teknologi. Elevene bruker nettbrett og spiller seg gjennom en virtuell voksenverden.

Les mer


Vår «radioøkonom» gir gode råd på P1

SpareBank 1 Østlandets finansrådgiver Nina Beate Paulsen deler gode råd om personlig økonomi i en radioserie på NRK P1 i Hedmark og Oppland.

Serien tar opp relevante temaer om økonomi for folk flest, og er også sendt nasjonalt på NRK P1+. Her kan du høre innslagene med «radioøkonomen»