Forventningsundersøkelsen

for Østlandet – november 2023

Dette er hovedtrekkene

 • Forbrukernes forventninger er på det laveste nivået siden 1994. Ulike hendelser påvirker folks framtidstro, og de siste årene har husholdningene opplevd at pandemi og krig har påvirket privatøkonomien gjennom blant annet kraftig prisvekst og renteøkninger. Synet på egen økonomi det neste året viser imidlertid en liten oppgang.

  De økonomiske bekymringene er stabile. Flest er bekymret for at matvareprisene skal fortsette å øke, fulgt av bekymringer for høyere strømpriser og økte priser på andre varer og tjenester. Flere er også bekymret for at rentene skal fortsette å øke.

 • Flere tar grep for å justere forbruket sitt. 7 av 10 forbrukere svarer at de vil spare inn på ett eller flere områder fremover. Flest vil stramme inn på restaurantbesøk og take-away. Mange vil også bruke mindre penger på ferier og opplevelser, ulike abonnementer, klær og utstyr.

  Undersøkelsen viser også at færre planlegger større innkjøp og investeringer. Antall som planlegger dette er lavere enn på flere år.

 • Undersøkelsen viser at mer enn sju av ti husstander opplever privatøkonomien som romslig eller balansert. Nær tre av ti opplever privatøkonomien som trang eller kritisk. Selv om det er en liten bedring fra et halvår tilbake, er det omtrent dobbelt så mange som opplever økonomien sin som trang eller kritisk nå sammenlignet med i 2021.

  Nær tre av ti vurderer å selge unna ting som klær, utstyr og elektronikk for å bedre økonomien sin. Rundt 20 prosent vurderer å ta en ekstrajobb.

 • De overordnede forventningene til bedriftene fortsetter å falle, og er nå på det laveste nivået siden bedriftsdelen av undersøkelsen begynte i 2017. Det er første gang bedriftene ser for seg færre årsverk de neste 12 månedene. Det er også første gang alle de underliggende delindikatorene er negative.

  Varehandel og bygg/anlegg er de mest negative bransjene. Varehandelen påvirkes av lavere etterspørsel og svakere kronekurs. Høye importpriser tærer på lønnsomheten. Byggenæringen er hardt rammet av lavere boligbygging. Privat tjenesteyting er de minst pessimistiske.

 • Bedriftene er mest bekymret for økte strømpriser. Halvparten frykter dette. Det er likevel bekymringene knyttet til lav etterspørsel og økte renter som stiger mest. Konkursfrykten har stabilisert seg på nivå med våren 2023. 15 prosent er bekymret for konkurs.

Last ned forventningsundersøkelsen

Dette er forventningsundersøkelsen

Forventningsundersøkelsen er SpareBank 1 Østlandets temperaturmåling for næringslivet og kartlegger grad av optimisme på ulike nøkkelindikatorer for økonomisk utvikling, samt andre aktuelle temaer.  

Den ferskeste undersøkelsen ble gjennomført av Kantar i november 2023 blant et representativt utvalg på 1320 bedrifter og 1090 privatpersoner på Østlandet.

Se tidligere undersøkelser

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }