Forventningsundersøkelsen

- Østlandet 2022

Dette er hovedtrekkene

  • Den sterke prisveksten og renteoppgangen fører til at utgiftene har økt betydelig for både privatpersoner og bedrifter. Med strammere økonomi, føler flere behovet for å justere ned forbruket. I undersøkelsen svarer hele 7 av 10 på Østlandet at de vil bruke mindre penger på et eller flere områder fremover. Størst er andelen som sier de vil bruke mindre på restaurantbesøk, etterfulgt av klær, sko, reiser, hus og hjem.

  • Undersøkelsen viser at planene for større kjøp som nytt hus, ny bil og oppussing synker. Tidligere har antallet som planlegger større kjøp har ligget nærmere 60 prosent, har andelen nå falt til 45 prosent. Det skyldes sannsynligvis at folk blir mer forsiktige og ikke ønsker å gjøre store kjøp uten at de har en romslig økonomi som de er sikre på at tåler det.

  • Siden 2021 har andelen som opplever økonomien som trang økt med 10 prosentpoeng, mens andelen som anser sin økonomi som romslig har halvert.

  • I siste halvdel av 2021 var bedriftenes forventninger på den positive siden, men nå har de falt til et nøytralt nivå. Størst er nedgangen i forventningene til etterspørsel, noe som kan ha en sammenheng med de økonomiske forventningene til privatpersoner. Sannsynligvis skyldes det at bedrifter merker at folk er mer forsiktige med pengebruken og er forberedt på et fall i etterspørsel i tiden fremover. 

    I tillegg faller forventningene til lønnsomhet kraftig. En mulig årsak til dette er at bedriftene ser at de ikke kan kompensere økte kostnader med like høye prisøkninger ut til kundene.

  • Bekymringene har gått noe tilbake fra et halvt år siden. Undersøkelsen viser at færre bekymrer seg for at prisene skal fortsette å øke, mens flere er bekymret for økte renter, økte personalutgifter og lav etterspørsel. Fortsatt er det bare 7 prosent som frykter konkurs.

Forventningsundersøkelsen 2022: Historisk bunnmåling for forventningene

Last ned forventningsundersøkelsen

Se tidligere undersøkelser

Dette er forventningsundersøkelsen

Forventningsundersøkelsen er SpareBank 1 Østlandets temperaturmåling for næringslivet og kartlegger grad av optimisme på ulike nøkkelindikatorer for økonomisk utvikling, samt andre aktuelle temaer.  

I 2022 ble undersøkelsen gjennomført av Kantar i uke 45-47 blant et representativt utvalg på 1000 bedrifter og 1040 privatpersoner på Østlandet.