Plastdugnaden 2018

Lag, foreninger og skoleklasser kan delta på dugnaden ved å rydde plast og annet søppel i nærområdet. 

Tusen takk!

Vi takker for stort engasjement og fantastisk innsats til alle dere som deltok i ryddeaksjonen i mai!

Første uka i mai støttet vi dugnader langs vassdrag i Mjøs-regionen, tilknyttet den nasjonale strandryddeuka og strandryddedagen. Til høsten kommer vi tilbake med støtte til ryddedugnader i andre deler av bankens virkeområde.

Plastforsøpling i havet er et stort globalt problem. Men også langs våre innsjøer og vassdrag på Østlandet er det mye plast og annet avfall. Plastdugnaden er en aksjon i regi av SpareBank 1 Østlandet og Sparebankstiftelsen Hedmark og gjelder for skoler, lag og frivillige organisasjoner.

 

Retningslinjer for plastdugnaden

Retningslinjer for plastdugnaden

1. Plastdugnaden (PD) gjelder for lag, foreninger og skoleklasser. De kan søke støtte via bankens nettsider. 

2. Deltakere gjennomfører dugnaden på eget ansvar, der en voksenperson i gruppa har oversikt over sine deltakere og tar ansvar for sikkerhet, telling og registrering i ettertid.

3. Vi er opptatt av sikkerhet og ingen skal under noen omstendighet:

 • Gå ut i bilveg.
 • Gå ut i elver.
 • Gå ut på dypt vann eller bevege seg på kanten av stup eller glatte svaberg.
 • Risikere liv eller helse.

4. Deltakere kan hente sekker, hansker, refleksvester og sikkerhetsbrosjyrer i bankens lokaler på de steder vi til enhver tid gjennomfører plastdugnaden.

5. PD gjelder kun for søppelplukking langs innenlands strender, elver og bekker og ikke skjærgård. NB: Våren 2018 avgrenses dugnaden til å gjelde Norges største innsjø Mjøsa med tilløpselver og vassdrag. Øvrige vassdrag i bankens markedsområde vil vi kunngjøre mer informasjon om etter hvert.

6. PD gjennomføres på eget initiativ og etter egenregistrering i Ryddeportalen til Hold Norge Rent.

7. For å motta støtte må du selv registrere din aktivitet i etterkant av gjennomført dugnad og legge inn nødvendig informasjon for at vi skal kunne utbetale riktig beløp. Laget vil motta e-post fra banken med nærmere informasjon om registreringen.

8. Plast og annet søppel plukkes samtidig (plukk med det som er bærtbart i en plastsekk).

9. PD er våren 2018 lagt opp som en tillitsbasert dugnad og tar utgangspunkt i at deltakere er ærlige og ikke jukser om sitt bidrag. Søppel hjemmefra skal eksempelvis ikke registreres.

10. All innsamlet plast leveres på angitte oppsamlingsplasser i Ryddeportalen (se etter ikonet for søppelkasse).

11. Privatpersoner, bedrifter, samt organisasjoner utenfor SpareBank 1 Østlandets markedsområde kan ikke få støtte fra vår plastdugnad.


Mer informasjon om plastdugnaden

 • Plastaksjonen skal være dugnadsbasert arbeid der flere går sammen om å rydde søppel som ingen eier ved et vassdrag eller i et naturområde. Plastdugnaden ble gjennomført i Mjøs-området i tilknytning til strandryddeuka i mai 2018. Til høsten kommer vi tilbake med støtte til plastdugnad i andre deler av bankens virkeområde.

 • Vi støtter skoler og frivillige lag og foreninger. Våren 2018 støttet vi dugnader langs vassdrag i Mjøs-regionen, tilknyttet den nasjonale strandryddeuka i begynnelsen av mai.  

  Til høsten kommer vi tilbake med støtte til ryddedugnader i andre deler av vårt markedsområde i Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo. Det er Sparebankstiftelsen Hedmark som støtter dugnaden med en gave til deltakerne i Hedmark.

  Privatpersoner, bedrifter eller ryddedugnader utenfor Mjøs-regionen kan ikke få støtte fra SpareBank 1 Østlandet/Sparebankstiftelsen Hedmark nå i vår. Ta gjerne kontakt med Hold Norge Rent for å høre hvordan dere kan delta med rydding likevel. 

  Merk at sikkerhet er spesielt viktig hvis barn er involvert - se sikkerhetsveileder og våre retningslinjer

 • Vi kommer tilbake med mer informasjon før vi iverksetter neste ryddedugnad.

  Husk at du hele året kan melde deg på Hold Norge Rents ryddeportal og gjennomføre aksjoner på egen hånd.

 • Våren 2018 var plastdugnaden avgrenset til rydding langs vassdrag, vann, elver og bekker i Mjøs-regionen. Vi planlegger å gjennomføre en ny dugnad til høsten.

 • SpareBank 1 Østlandet og Sparebankstiftelsen Hedmark støtter i 2018 skoler, lag og foreninger som deltar i ryddeaksjonen og leverer inn eierløst avfall som er plukket i naturen. Sparebankstiftelsen Hedmark stiller med opp til én million kroner til plastaksjonen for klasser, lag og foreninger i Hedmark. Banken støtter innsamlingen i øvrige deler av markedsområdet med opp til en million kroner. 

  Våren 2018 støttet vi ryddeaksjoner knyttet til den nasjonale strandryddeuka i begynnelsen av mai. Vi planlegger en ny aksjonperiode til høsten.

  Hvor mye det enkelte laget kan få er avhengig av hvor mye søppel som samles inn. Lag og foreninger får 150 kroner per sekk innsamlet avfall. Skoleklasser som deltar i plastdugnaden får 2000 kroner, uavhengig av mengde innsamlet avfall. I tillegg blir det trukket ut 10 vinnere a 10.000 kroner blant deltakende grupper. 

 • Helt fra de små sparebankenes tid har bankenes formål vært å ta del i samfunnsutviklingen som en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør. I dag står samfunnsansvar og bærekraft stadig høyere på samfunnets agenda og er også en integrert del av SpareBank 1 Østlandets virksomhet. Samfunnsansvaret uttrykkes gjennom strategier, tiltak og aktiviteter som banken planlegger og gjennomfører. 

  Plastforsøpling i vassdrag er et stort globalt problem. Ved at hver enkelt av oss bidrar til å rydde søppel i vårt eget nærmiljø og øker vår bevissthet rundt hvordan vi kan leve mer bærekraftig, bidrar vi til et felles løft for å møte og bekjempe våre felles klima -og miljøutfordringer. 

  SpareBank 1 Østlandet har lang tradisjon for å støtte gode, allmennyttige formål. Sparebankstiftelsen Hedmark bidrar med til sammen 1 million kroner til klasser, lag og foreninger i Hedmark som deltar i aksjonen.