Bli med på plastdugnaden!

Få med deg laget, foreningen eller skoleklassen din på å rydde plastsøppel i nærområdet, og gruppen kan samtidig tjene noen kroner. 

Hva er plastdugnaden?

Plastforsøpling i havet er et stort globalt problem. Men også langs våre innsjøer og vassdrag på Østlandet er det mye plast og annet avfall.

Bli med på ryddedugnaden i mai og tjen noen ekstra kroner til laget ditt. Plastdugnaden er en aksjon i regi av SpareBank 1 Østlandet og Sparebankstiftelsen Hedmark og gjelder for skoler, lag og frivillige organisasjoner.

Mjøs-regionen først
I vår støtter vi dugnader langs vassdrag i Mjøs-regionen, tilknyttet den nasjonale strandryddeuka og strandryddedagen i begynnelsen av mai. NB: Vår plastdugnad støtter ikke rydding langs veger. Til høsten kommer vi tilbake med støtte til ryddedugnader i andre deler av bankens virkeområde.

Vi samarbeider med Hold Norge Rent, Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver, Naturvernforbundet, Hamar Naturskole og lokale renovasjonsselskaper. Påmeldingen skjer derfor gjennom Hold Norge Rents Ryddeportal

Meld inn din lokale aksjon

Du melder deg på vår plastdugnad ved å opprette en ryddeaksjon i Hold Norge Rents ryddeportal. Slik gjør du det:

1. Klikk på lenken til Ryddeportalen nedenfor og velg deretter Opprett ryddeaksjon.

2. Registrer din lokale ryddeaksjon på riktig sted i kartet.

3. Under "Knytt til organisasjon" legger du til SpareBank 1 Østlandet. NB! Dette punktet er viktig, ellers blir du ikke registrert i vår plastdugnad og får ikke utbetalt støtte.

4. Sikkerhet er viktig, og vi ber alle som skal delta om å lese Hold Norge Rents sikkerhetsveileder.

5. NB: Vi støtter ikke innsamling av plast langs veg pga strenge krav til sikkerhet.


 

Retningslinjer for Plastdugnaden 2018

Retningslinjer for Plastdugnaden 2018

1. Plastdugnaden (PD)cgjelder for lag, foreninger, skoleklasser som kan søke støtte via bankens nettsider.

2. Deltakere gjennomfører dugnaden på eget ansvar, der en voksenperson i gruppa har oversikt over sine deltakere og tar ansvar for sikkerhet, telling og registrering på bankens nettsider.

3. Vi er opptatt av sikkerhet og ingen skal under noen omstendighet

 • Gå ut i bilveg.
 • Gå ut i elver.
 • Gå ut på dypt vann eller bevege seg på kanten av stup eller glatte svaberg.
 • Risikere liv eller helse.

4. Deltakere kan hente sekker, hansker, refleksvester og sikkerhetsbrosjyrer i bankens lokaler der vi til enhver tid gjennomfører Plastdugnaden. For mer info sjekk bankens hjemmesider [LENKE].

5. PD gjelder kun for søppelplukking langs innenlands strender, elver og bekker og ikke skjærgård. NB: Våren 2018 avgrenses dugnaden til å gjelde Norges største innsjø Mjøsa med tilløpselver og vassdrag. Øvrige vassdrag i bankens markedsområde vil vi kunngjøre mer informasjon om etter hvert.

6. PD gjennomføres på eget initiativ og etter egenregistrering på bankens nettsider og i Ryddeportalen til Hold Norge Rent.

7. For å motta støtte må du selv registrere din aktivitet i etterkant av gjennomført dugnad og legge inn nødvendig informasjon for at vi skal kunne utbetale riktig beløp.

8. Annet søppel plukkes samtidig (plukk med det som er bærtbart i en plastsekk.)

9. PD er i år lagt opp som en tillitsbasert dugnad og tar utgangspunkt i at deltakere er ærlige og ikke jukser om sitt bidrag. Søppel hjemmefra skal eksempelvis ikke registreres i
portalen.

10. All innsamlet plast leveres på angitte oppsamlingsplasser i Ryddeportalen (se etter ikonet for søppelkasse).


Mer informasjon om plastdugnaden

 • Ryddeaksjonen skal være dugnadsbasert arbeid der flere går sammen om å rydde søppel som ingen eier ved et vassdrag eller i et naturområde. Ryddedugnaden gjennomføres i vår. Det skal benyttes avfallssekker som deles ut i forkant av aksjonen. Avfallet må leveres til avtalte innsamlingssteder. Dette får du mer informasjon om etter påmelding. 

 • Vi støtter skoler og frivillige lag og foreninger. Våren 2018 støtter vi dugnader langs vassdrag i Mjøs-regionen, tilknyttet den nasjonale strandryddeuka i begynnelsen av mai. NB: Vår plastdugnad støtter ikke rydding langs veger. 

  Til høsten kommer vi tilbake med støtte til ryddedugnader i andre deler av vårt markedsområde i Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo. Det er Sparebankstiftelsen Hedmark som støtter dugnaden med en gave til deltakerne i Hedmark.

  Privatpersoner, bedrifter eller ryddedugnader utenfor Mjøs-regionen kan ikke få støtte fra SpareBank 1 Østlandet/Sparebankstiftelsen Hedmark nå i vår. Ta gjerne kontakt med Hold Norge Rent for å høre hvordan dere kan delta med rydding likevel. 

  Merk at sikkerhet er spesielt viktig hvis barn er involvert - se sikkerhetsveileder

 • Alle som ønsker å delta må melde seg på via påmeldingslenken over. Vi vil deretter ta kontakt for å gjøre nærmere avtale om praktisk gjennomføring der du bor.

  Det skal benyttes avfallssekker som vil deles ut i forkant av aksjonen. Sekkene må leveres til avtalte innsamlingssteder, der det foretas en registrering. Dette får du mer informasjon om etter påmelding.

 • Dere kan rydde langs alle typer vassdrag, vann, elver og bekker i Mjøs-regionen.

  Merk at sikkerhet er spesielt viktig hvis barn er involvert!

  Det er ikke anledning til å levere inn avfall som tilhører privatpersoner eller bedrifter.

 • SpareBank 1 Østlandet og Sparebankstiftelsen Hedmark støtter skoler, lag og foreninger som deltar i ryddeaksjonen og leverer inn eierløst avfall som er plukket i naturen. Sparebankstiftelsen Hedmark stiller med opp til én million kroner til plastaksjonen for klasser, lag og foreninger i Hedmark. Banken støtter innsamlingen i øvrige deler av markedsområdet med opp til en million kroner. Du
  må registrere ditt lag i Ryddeportalen for å kunne få støtte fra oss.

  Hvor mye det enkelte laget kan få er avhengig av hvor mye søppel som samles inn. Lag og foreninger får 150 kroner per sekk innsamlet avfall. Skoleklasser som deltar i plastdugnaden får 2000 kroner, uavhengig av mengde innsamlet avfall. I tillegg blir det trukket ut 10 vinnere a 10.000 kroner blant deltakende grupper.

  Støtten utbetales i etterkant av aksjonen, til lagets/skolens kontonummer. 

 • Helt fra de små sparebankenes tid har bankenes formål vært å ta del i samfunnsutviklingen som en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør. I dag står samfunnsansvar og bærekraft stadig høyere på samfunnets agenda og er også en integrert del av SpareBank 1 Østlandets virksomhet. Samfunnsansvaret uttrykkes gjennom strategier, tiltak og aktiviteter som banken planlegger og gjennomfører. 

  Plastforsøpling i vassdrag er et stort globalt problem. Ved at hver enkelt av oss bidrar til å rydde søppel i vårt eget nærmiljø og øker vår bevissthet rundt hvordan vi kan leve mer bærekraftig, bidrar vi til et felles løft for å møte og bekjempe våre felles klima -og miljøutfordringer. 

  SpareBank 1 Østlandet har lang tradisjon for å støtte gode, allmennyttige formål. Sparebankstiftelsen Hedmark bidrar med til sammen 1 million kroner til klasser, lag og foreninger i Hedmark som deltar i aksjonen.