Plastdugnaden 2018

Lag, foreninger og skoleklasser på Østlandet la ned et imponerende arbeid da de ryddet plast og annet søppel i sine nærområder. 

Takk for innsatsen!

Flere tusen små og store frivillige deltok i våre ryddeaksjoner ved innenlands vassdrag våren og høsten 2018. Gjennom plastdugnaden ble mange nærmiljø renere, og klubb- og klassekasser noen kroner rikere.

Plastdugnaden_collage

Ryddeaksjon langs innenlands vassdrag

Plast og annet avfall forsøpler havet og er et stort globalt problem. Men også langs innsjøer og vassdrag på Østlandet er det mye plast og søppel på avveie som bør plukkes.

Derfor inviterte vi til ryddedugnad i mai og september 2018, i forbindelse med hhv. strandryddeuka og Hold høsten ren. Plastdugnaden var en aksjon i regi av SpareBank 1 Østlandet og Sparebankstiftelsen Hedmark. 

Sammen støttet vi skoleklasser som deltok med 2000 kroner per klasse, mens lag og foreninger fikk 150 kroner per sekk med innsamlet avfall. 

Vår plastdugnad ble også omtalt i Hold Norge Rents strandrydderapport 2018.

Stor utendørs "vårrengjøring"

Vi takker alle som deltok i ryddeaksjonen våren 2018!

I forbindelse med den nasjonale strandryddeuka i mai støttet vi og Sparebankstiftelsen Hedmark dugnader langs vassdrag i Mjøs-regionen. Tall fra renovasjonsselskapene viser at det ble ryddet over 10 tonn med søppel!! Over 3000 frivillige deltok i aksjonen.

 


Tidligere aksjoner

Meld inn din lokale aksjon 

Du melder deg på vår plastdugnad ved å opprette en ryddeaksjon i Hold Norge Rents ryddeportal. Slik gjør du det:

1. Klikk på lenken til Ryddeportalen nedenfor og velg deretter Opprett ryddeaksjon.

2. Registrer din lokale ryddeaksjon på riktig sted i kartet.

3. Under "Knytt til organisasjon" legger du til SpareBank 1 Østlandet. NB! Dette punktet er viktig, ellers blir du ikke registrert i vår plastdugnad og får ikke utbetalt støtte. 

4. Alle påmeldte får e-post fra oss med viktig informasjon før ryddeaksjonen. 

5. Sikkerhet er viktig, og vi ber alle som skal delta om å lese Hold Norge Rents sikkerhetsveileder.

6. NB: Vi støtter ikke innsamling av plast langs veg pga strenge krav til sikkerhet.

 

Retningslinjer for plastdugnaden

1. Plastdugnaden (PD) gjelder for lag, foreninger og skoleklasser. De kan søke støtte via bankens nettsider. 

2. Deltakere gjennomfører dugnaden på eget ansvar, der en voksenperson i gruppa har oversikt over sine deltakere og tar ansvar for sikkerhet, telling og registrering i ettertid.

3. Vi er opptatt av sikkerhet og ingen skal under noen omstendighet:

 • Gå ut i bilveg.
 • Gå ut i elver.
 • Gå ut på dypt vann eller bevege seg på kanten av stup eller glatte svaberg.
 • Risikere liv eller helse.

4. Deltakere kan hente sekker, hansker, refleksvester og sikkerhetsbrosjyrer i bankens lokaler på de steder vi til enhver tid gjennomfører plastdugnaden.

5. PD gjelder kun for søppelplukking langs innenlands strender, elver og bekker og ikke skjærgård. 

6. PD gjennomføres på eget initiativ og etter egenregistrering i Rydde, en ryddeportal for hele Norge i regi av Senter for oljevern og marint miljø og Hold Norge Rent.

7. For å motta støtte må du selv registrere din aktivitet i etterkant av gjennomført dugnad og legge inn nødvendig informasjon for at vi skal kunne utbetale riktig beløp. Laget vil motta e-post fra banken med nærmere informasjon om registreringen.

8. Plast og annet søppel plukkes samtidig. Plukk med det som er bærbart i en plastsekk.

9. PD er lagt opp som en tillitsbasert dugnad og tar utgangspunkt i at deltakere er ærlige og ikke jukser om sitt bidrag. Søppel hjemmefra skal eksempelvis ikke registreres.

10. All innsamlet plast leveres på angitte oppsamlingsplasser i Ryddeportalen (se etter ikonet for søppelkasse).

11. Privatpersoner, bedrifter, samt organisasjoner utenfor SpareBank 1 Østlandets markedsområde kan ikke få støtte fra vår plastdugnad.

 • Plastaksjonen skal være dugnadsbasert arbeid der flere går sammen om å rydde søppel som ingen eier ved et vassdrag eller i et naturområde. Plastdugnaden ble gjennomført i Mjøs-området i tilknytning til strandryddeuka mai og septemeber 2018.

 • Vi støtter skoler og frivillige lag og foreninger. Vår og høst 2018 støttet vi dugnader langs vassdrag i Mjøs-regionen, tilknyttet den nasjonale strandryddeuka.

  I høst blir det ny ryddedugnad i hele vårt markedsområde i Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo. Det er Sparebankstiftelsen Hedmark som støtter dugnaden med en gave til deltakerne i Hedmark.

  Privatpersoner, bedrifter eller ryddedugnader utenfor Mjøs-regionen kan ikke få støtte fra SpareBank 1 Østlandet/Sparebankstiftelsen Hedmark nå i vår. Ta gjerne kontakt med Hold Norge Rent for å høre hvordan dere kan delta med rydding likevel. 

  Merk at sikkerhet er spesielt viktig hvis barn er involvert - se sikkerhetsveileder og våre retningslinjer (PDF)

 • Du melder deg på vår plastdugnad ved å opprette en ryddeaksjon i Hold Norge Rents ryddeportal. 

  Se nærmere beskrivelse av framgangsmåten under «Meld inn din lokale aksjon» lenger opp på siden.

  Etter at påmeldingsfristen har gått ut, vil du få en e-post fra oss med praktisk informasjon.

  NB: E-posten inneholder lenke til et elektronisk skjema som du må fylle ut i etterkant av ryddeaksjonen for å få utbetalt støtte.

  Ryddeutstyr (søppelsekker, vester, hansker og sikkerhetsveiledere) kan du hente ved ett av våre bankkontorer i Oslo, Akershus, Hedmark, Lillehammer og Gjøvik.

   

 • Plastdugnaden er avgrenset til rydding langs vassdrag, vann, elver, bekker innenlands. Aksjonen omfatter ikke skjærgård.

 • SpareBank 1 Østlandet og Sparebankstiftelsen Hedmark støtter i 2018 skoler, lag og foreninger som deltar i ryddeaksjonen og leverer inn eierløst avfall som er plukket i naturen. Sparebankstiftelsen Hedmark stiller med opp til én million kroner til plastaksjonen for klasser, lag og foreninger i Hedmark. Banken støtter innsamlingen i øvrige deler av markedsområdet med opp til en million kroner. 

  Hvor mye det enkelte laget kan få er avhengig av hvor mye søppel som samles inn. Lag og foreninger får 150 kroner per sekk innsamlet avfall. Skoleklasser som deltar i plastdugnaden får 2000 kroner, uavhengig av mengde innsamlet avfall. I tillegg blir det trukket ut 10 vinnere a 10.000 kroner blant deltakende grupper. 

 • Helt fra de små sparebankenes tid har bankenes formål vært å ta del i samfunnsutviklingen som en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør. I dag står samfunnsansvar og bærekraft stadig høyere på samfunnets agenda og er også en integrert del av SpareBank 1 Østlandets virksomhet. Samfunnsansvaret uttrykkes gjennom strategier, tiltak og aktiviteter som banken planlegger og gjennomfører. 

  Plastforsøpling i vassdrag er et stort globalt problem. Ved at hver enkelt av oss bidrar til å rydde søppel i vårt eget nærmiljø og øker vår bevissthet rundt hvordan vi kan leve mer bærekraftig, bidrar vi til et felles løft for å møte og bekjempe våre felles klima -og miljøutfordringer. 

  SpareBank 1 Østlandet har lang tradisjon for å støtte gode, allmennyttige formål. Sparebankstiftelsen Hedmark bidrar med til sammen 1 million kroner til klasser, lag og foreninger i Hedmark som deltar i aksjonen.

   

 • Spørsmål kan sendes til plastdugnaden@sb1ostlandet.no{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }