Initiativer SpareBank 1 Østlandet støtter

FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig framtid. Målene skal nås innen 2030. For å få til dette må alle land og næringsaktører bidra.

SpareBank 1 Østlandet har identifisert sju mål som er spesielt relevante for vår virksomhet. Målene representerer områder der banken kan være med og gjøre en forskjell, både ved å forsterke vår positive påvirkning samt redusere vår negative på mennesker, miljø og samfunn. Bærekraftsmålene er integrert i vårt daglige arbeid.

Video: Slik jobber vi med bærekraftsmålene

Se og hør våre medarbeidere fortelle hvordan vi jobber med å levere på de sju bærekraftsmålene som er spesielt relevante for vår virksomhet.

Medlemskap i globale initiativer innen samfunnsansvar og bærekraft

Vi har signert grønnvaskingsplakaten

Grønnvasking er en form for villedende markedsføring hvor bedrifter promoterer varer eller tjenester som grønne eller bærekraftige, uten å ha tilstrekkelig grunnlag for å hevde dette. Vi stiller oss bak innholdet i grønnvaskingsplakaten og lover å gjøre vårt ytterste for å følge prinsippene i den i vår markedsføring og kommunikasjon.

 

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert

SpareBank 1 Østlandet har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 2008. Miljøfyrtårn er et norsk miljøstyringssystem hvor hensikten er å hjelpe virksomheter til å møte miljøutfordringene på en offensiv måte. Når Miljøfyrtårns nasjonale generelle krav og særskilte bransjekrav er nådd, kan en virksomhet sertifiseres av kommunen og tildeles et offentlig sertifikat som viser at den jobber systematisk og dokumentert med miljø.

En Miljøfyrtårn-sertifisering bidrar til at virksomheten driver mer miljøvennlig og får en tydelig og dokumentert miljøprofil. Det å være miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Les mer på www.miljofyrtarn.no