Tilslutning til globale initiativer

FNs Global Compact

Global Compact er verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar.

SpareBank 1 Østlandet støtter Global Compacts ti prinsipper for menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon og gjør sitt beste for å drive virksomheten i tråd med disse prinsippene.

FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet

Vi ønsker å bidra i banknæringens globale bærekraftdugnad. Derfor støtter vi «The Principles for Responsible Banking», hvor målet er at bankene skal ta en pådriverrolle i arbeidet med å nå FNs bærekraftmål og oppfylle forpliktelsene i Parisavtalen.

Prinsippene ble lansert av FNs klimainitiativ innen finans, UNEP FI, i november 2018. De er ute på høring og skal endelig vedtas høsten 2019. SpareBank 1 Østlandet har likevel tilsluttet seg prinsippene med forbehold om endelig tilslutning når prinsippene foreligger i vedtatt versjon.