Initiativer vi støtter

FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig framtid. Målene skal nås innen 2030. For å få til dette må alle land og næringsaktører bidra.

SpareBank 1 Østlandet har identifisert sju mål som er spesielt relevante for vår virksomhet. Målene representerer områder der banken kan være med og gjøre en forskjell, både ved å forsterke vår positive påvirkning samt redusere vår negative på mennesker, miljø og samfunn. Bærekraftsmålene er integrert i vårt daglige arbeid.

FNs Global Compact

Global Compact er verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. SpareBank 1 Østlandet har vært medlem siden 2017.

Vi støtter Global Compacts ti prinsipper for menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon og gjør vårt beste for å drive virksomheten i tråd med disse prinsippene.

FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet

Vi ønsker å bidra i banknæringens globale bærekraftdugnad. FNs miljøprogram (UNEP) har et partnerskap med finanssektoren kalt United Nations Environment Programme – Finance Initiative (UNEP FI).

I 2019 ble «The Principles for Responsible Banking» offisielt lansert. SpareBank 1 Østlandet var første norske bank til å signere prinsippene. Målet er at banker verden over skal ta en pådriverrolle i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål og oppfylle forpliktelsene i Parisavtalen.