Forpliktelser, rangeringer, initiativer og sertifiseringer

Som del av internasjonal finansbransje har vi store muligheter for å påvirke samfunnet i en mer bærekraftig retning. Derfor støtter, bruker og bidrar vi inn i flere initiativer og rammeverk. 

FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig framtid. Målene skal nås innen 2030. For å få til dette må alle land og næringsaktører bidra. Sammen med Parisavtalen danner bærekraftsmålene også grunnlaget for vårt klimaarbeid.

I banken har vi identifisert sju bærekraftsmål som er spesielt relevante for vår virksomhet. Målene representerer områder der vi kan være med og gjøre en forskjell, ved å forsterke vår positive påvirkning og redusere vår negative på mennesker, miljø og samfunn. Bærekraftsmålene er integrert i vårt daglige arbeid.

Video: Slik jobber vi med bærekraftsmålene

Se og hør våre medarbeidere fortelle hvordan vi jobber med å levere på de sju bærekraftsmålene som er spesielt relevante for vår virksomhet.

Rangeringer og utmerkelser

På CDPs A-liste for klimaarbeid
I 2022 fikk vi karakteren A for vår klimarapportering til CDP. Dette er en internasjonal klimaorganisasjon som jobber for å få bedrifter og myndigheter verden over til å redusere sine klimagassutslipp. Vi fikk også en A (-) for rapportering på skog.
2. plass i "Sustainable Banking Revenues Ranking"
The Banker, som er eid av Financial Times, har i samarbeid med Corporate Knights utarbeidet den nye rangeringen "Sustainable Banking Revenues Ranking," som analyserer andelen av bankinntekter som kommer fra bærekraftige aktiviteter. SpareBank 1 Østlandet er på 2. plass globalt i 2022.
Topp 10 i "World's Most Socially Responsible Banks"
Den globale kåringen ble høsten 2022 publisert i magasinet Newsweek og rangerer de 175 mest sosialt ansvarlige bankene i verden. Vi er nr. 8 på lista og den høyest ratede banken i Norden.
Scorer svært godt på Sustainalytics
I 2022 har banken gått fra "lav" til "ubetydelig risiko" innen miljø- sosiale- og selskapsstyringsspørsmål (ESG). Poengskalaen til Sustainalytics går fra 0 til 100, hvor 100 er høyest bærekraftsrisiko.
Karakter A på bærekraftsrapportering
Hvert år analyserer og rangerer konsulentselskapet Postition Green bærekraftsrapporteringen til de 100 største selskapene notert på Oslo Børs. Vi fikk toppkarakteren A i 2022.
På pallen i Etisk bankguide
I 2021 klatret SpareBank 1 Østlandet til en tredjeplass i Etisk bankguide. I den omfattende policyanalysen blir hver enkelt bank kontrollert innenfor 14 temaområder som favner 275 ulike sjekkpunkter og fire virksomhetsområder.

Forpliktelser til globale initiativer 

FNs Global Compact
Global Compact er verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. Vi har vært medlem siden 2017 og støtter Global Compacts ti prinsipper for menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Vi gjør vårt beste for å drive virksomheten i tråd med disse prinsippene.
FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet
UNEP FI er FNs miljøprograms partnerskap med finanssektoren. I 2019 ble «The Principles for Responsible Banking» lansert, og vi var første norske bank som signerte prinsippene. Målet er at bankene skal ta en pådriverrolle i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål og oppfylle forpliktelsene i Parisavtalen.
Net Zero Banking Alliance
Vi er én av de første bankene verden over som har sluttet seg til et nytt klimainitiativ for banker i FN-regi - Net Zero Banking Alliance. – Vi oppfordrer andre norske banker til å signere initiativet om klimanøytralitet innen 2050, sier vår konsernsjef Richard Heiberg og leder for bærekraft, Karoline Bakka Hjertø.
FNs klimaforpliktelse for banker
Vi har signert FNs miljøprograms finansielle initiativ (UNEP FI) sitt «Collective Commitment to Climate Action» - CCCA. Dette innebærer at banken tar tydelige skritt mot å tilpasse virksomheten til de internasjonale klimamålene. Fra 27.3.23 er initiativet nedlagt og erstattet av Net Zero Banking Alliance.
European Climate Pact
I 2021 ble banken tilsluttet The European Climate Pact. Med det forplikter vi oss til å ta konkrete grep for klimaet og miljøet. The Climate Pact er en del av EUs Green Deal. Sammen jobber vi for et mer bærekraftig Europa.

Norske initiativer og sertifiseringer

Vi har signert grønnvaskingsplakaten

Grønnvasking er en form for villedende markedsføring hvor bedrifter promoterer varer eller tjenester som grønne eller bærekraftige, uten å ha tilstrekkelig grunnlag for å hevde dette. Vi stiller oss bak innholdet i grønnvaskingsplakaten og lover å gjøre vårt ytterste for å følge prinsippene i den i vår markedsføring og kommunikasjon.

Vi stiller oss bak næringslivets klimaopprop

Vår konsernsjef Richard Heiberg har signert næringslivets klimaopprop. Banken deltar i klimaomstillingen og ønsker å være en aktiv samarbeidspartner for å finne gode løsninger for framtida. Det betyr at vi jobber sammen med kunder, forskning, interesseorganisasjoner, sivilsamfunn og andre samfunnsaktører for å kutte i utslippene og nå klimamålene.

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert

SpareBank 1 Østlandet har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 2008. Miljøfyrtårn er et norsk miljøstyringssystem hvor hensikten er å hjelpe virksomheter til å møte miljøutfordringene på en offensiv måte. Når Miljøfyrtårns nasjonale generelle krav og særskilte bransjekrav er nådd, kan en virksomhet sertifiseres av kommunen og tildeles et offentlig sertifikat som viser at den jobber systematisk og dokumentert med miljø.

En Miljøfyrtårn-sertifisering bidrar til at virksomheten driver mer miljøvennlig og får en tydelig og dokumentert miljøprofil. Det å være miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Les mer på www.miljofyrtarn.no