Bærekraftsdokumenter

Her finner du våre retningslinjer, rammeverk og rapporter innen miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG). 

 

Rapportering 2020

Integrert årsrapport 2020  (inkludert bærekraft)
Årsrapport 2020 (pdf)

Rammeverket for vår bærekraftssatsing
Rapportering på våre vesentlige temaer innen bærekraft
Vår del av det globale ansvaret
Interessentdialog
Utdypende fakta om SpareBank 1 Østlandets bærekraftsarbeid

Indekser 

GRI-indeks (med kryssreferanser til FNs bærekraftsmål, FNs Global Compact og FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift)
UNEP FI-indeks (FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift)
Rapportering til FNs Global Compact
Miljøfyrtårn-indeks (bank- og finanskriterier)
TCFD-indeks (klimarisiko - Task Force on Climate-related Financial Disclosures) 

Rapportering på klimapåvirkning

Klimagassutslipp og energibruk i vår forretningsdrift
Klimagassutslipp i utlånsporteføljen
Vitenskapsbaserte klimamål (science based targets) for vår forretningsdrift
Vitenskapsbaserte mål for utlånsporteføljen 
Andel grønne lån

Ekstern verifikasjon av vår bærekraftsrapportering

Uavhengig attestasjonsuttalelse til SpareBank 1 Østlandets bærekraftsrapportering for 2020 fra Deloitte (digital direktelenke fra årsrapport)

Prinsipper for bærekraftsrapporteringen


Eldre bærekraftsrapportering