Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraftsdokumenter

Her finner du våre retningslinjer, policydokumenter, rapporter og andre dokumenter innen miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG). 


Rapportering 2022

Åpenhetsloven - Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

SpareBank 1 Østlandets redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2022

Rapportering 2021

Årsrapport 2021 digital bla-versjon (inkludert bærekraft)
Årsrapport 2021 (pdf, inkludert bærekraft)

Slik jobber vi med bærekraft
Vår del av det globale ansvaret
Interessentdialog
Utdypende fakta om SpareBank 1 Østlandets bærekraftsarbeid
Prinsipper for bærekraftsrapporteringen

Indekser

GRI-indeks (med kryssreferanser til FNs bærekraftsmål, FNs Global Compact og FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift)
UNEP FI-indeks (FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift)
Rapportering til FNs Global Compact
Miljøfyrtårn-indeks (bank- og finanskriterier)
TCFD-indeks (klimarisiko - Task Force on Climate-related Financial Disclosures)
TNDF-indeks (naturrisiko - Task Force on Nature-related Financial Disclosures)

Rapportering på miljø og klimapåvirkning

Klimarapport 2021 SpareBank 1 Østlandet
Miljøfyrtårn-rapportering 2021
Totale klimagassutslipp og nullutslippsrapportering (Net Zero Banking Alliance - NZBA)
Energi og klima i vår forretningsdrift samt vitenskapsbasert klimamål (SBT)
Andel grønne lån og klimagassutslipp i utlånsporteføljen
Vitenskapsbaserte klimamål for reduksjon av klimagasser i bedriftsmarkedsporteføljen
Taksonomirelatert informasjon

Organisasjon og HR

Våre medarbeidere
Utdypende fakta om organisasjon og HR
Rapportering iht. Aktivitet- og redegjørelsesplikten (ARP)
Rapport om godtgjørelse til ledende personer for 2021

Ekstern verifikasjon av vår bærekraftsrapportering

Uavhengig attestasjonsuttalelse til SpareBank 1 Østlandets rapportering om bærekraft for 2021 fra Deloitte (digital direktelenke fra årsrapport)

Påvirkningsanalyse 2021

FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift - påvirkningsanalyse bærekraft


Eldre bærekraftsrapportering