Bærekraftsdokumenter

 

Her finner du våre retningslinjer, rammeverk, rapporter og andre dokumenter innen miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG). 

 

Rapportering 2020

Integrert årsrapport 2020  (inkludert bærekraft)
Årsrapport 2020 (pdf)

Rammeverket for vår bærekraftssatsing
Rapportering på våre vesentlige temaer innen bærekraft
Vår del av det globale ansvaret
Interessentdialog
Utdypende fakta om SpareBank 1 Østlandets bærekraftsarbeid

Indekser 
GRI-indeks (med kryssreferanser til FNs bærekraftsmål, FNs Global Compact og FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift)
UNEP FI-indeks (FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift)
Rapportering til FNs Global Compact
Miljøfyrtårn-indeks (bank- og finanskriterier)
TCFD-indeks (klimarisiko - Task Force on Climate-related Financial Disclosures) 

Rapportering på klimapåvirkning
Klimagassutslipp og energibruk i vår forretningsdrift
Klimagassutslipp i utlånsporteføljen
Vitenskapsbaserte klimamål (science based targets) for vår forretningsdrift
Vitenskapsbaserte mål for utlånsporteføljen 
Andel grønne lån

Ekstern verifikasjon av vår bærekraftsrapportering

Uavhengig attestasjonsuttalelse til SpareBank 1 Østlandets bærekraftsrapportering for 2020 fra Deloitte (digital direktelenke fra årsrapport)

Prinsipper for bærekraftsrapporteringen

Organisasjon og HR
Våre medarbeidere
Nøkkeltall, organisasjon og HR
Kvinners medianlønn i % av menns medianlønn* (Se nedenfor)
Utdypende fakta om organisasjon og HR

Rapportering til globale initiativer
Vår rapportering til FN-initiativet Collective Commitment to Climate Action

18-måneders rapportering Principles for Responsible Banking

 •   2020 2019 2018  
  Linjefunksjoner 88,60 % Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig

   
  Ledere og tyngre
  fagstillinger
  103,00 %
  Ikke tilgjengelig

  Ikke tilgjengelig  
  Totalt 83 % Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig  

Eldre bærekraftsrapportering