Bærekraftsdokumenter

Her finner du våre retningslinjer, policydokumenter, rapporter og andre dokumenter innen miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG). 


Rapportering 2022

Årsrapport 2022 digital bla-versjon (inkludert bærekraft)
Årsrapport 2022 (PDF, inkludert bærekraft)

Slik jobber vi med bærekraft
Påvirkning på samfunn og miljø - vår doble vesentlighet 
Vår del av det globale ansvaret
Interessentdialog
Prinsipper for bærekraftsrapporteringen (bærekraftsnote)

Indekser

GRI-indeks (inkludert kryssreferanser til FNs bærekraftsmål, FNs Global Compact og FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet - UNEP FI PRB)
Vesentlige bærekraftstemaer og påvirkninger koblet mot GRI
UNEP FI - PRB-indeks (Prinsipper for ansvarlig bankdrift)
Miljøfyrtårn-indeks (bank- og finanskriterier)
Klimarisiko - TCFD-indeks
Naturrisiko - TNFD-indeks
PAI-rapportering
Bankens prosess for å håndtere ESG-risiko

Organisasjon og HR

De dyktige folka våre
Utdypende fakta om organisasjon og HR
Rapportering iht. Aktivitet- og redegjørelsesplikten (ARP) (PDF)
Rapport om godtgjørelse til ledende personer (PDF)

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

SpareBank 1 Østlandets redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2022 (PDF)

UNEP FI - PRB-rapportering 2022
FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift - påvirkningsanalyse bærekraft (PDF)
FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift - SpareBank 1 Østlandets rapportering (PDF)
FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift - uavhengig attestasjonsuttalelse til SpareBank 1 Østlandets rapportering fra Deloitte (PDF)

Rapportering på miljø og klimapåvirkning

SpareBank 1 Østlandets klimarapport 2022 (PDF)
SpareBank 1 Østlandets påvirkning på natur (PDF)
Miljøfyrtårn-rapportering 2022
Totale klimagassutslipp og nullutslippsrapportering (Net Zero Banking Alliance - NZBA)
Energi og klima i vår forretningsdrift samt vitenskapsbaserte klimamål (SBT)
Andel grønne lån og klimagassutslipp i utlånsporteføljen
Taksonomirelatert informasjon

Ekstern verifikasjon av vår bærekraftsrapportering
Uavhengig attestasjonsuttalelse til SpareBank 1 Østlandets rapportering om bærekraft for 2022 fra Deloitte (direktelenke til årsrapporten)


Eldre bærekraftsrapportering