Båt på havet.

Menneskerettigheter og åpenhetsloven
Vår tilnærming

Vi har forpliktet oss til å sørge for at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blir respektert gjennom vårt daglige virke.

dame og mann tar high five. illustrasjon.

Respekt for menneskerettigheter og arbeidet med åpenhetsloven

SpareBank 1 Forvaltning har etablert egen erklæring for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Policyen legger til grunn at selskapet gjennom all sin virksomhet skal bidra til bærekraftig utvikling, og jobbe systematisk med å sikre at ikke selskapet bidrar til negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.

Det innebærer at selskapet ikke under noen omstendighet skal utøve virksomhet som strider med respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vårt ansvar inkluderer å unngå og håndtere negative konsekvenser relatert til ansatte, menneskerettigheter, miljø, bestikkelser, forbrukere og selskapets styring, som kan forbindes til selskapets virksomhet, leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven som trådte i kraft i Norge 1. juli 2022 har bidratt til økt oppmerksomhet rundt dette temaet. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.


dame-signert-ark

Våre forpliktelser

Vi har forpliktet oss til å sørge for at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blir respektert gjennom vårt daglige virke. Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er for oss relevant på flere måter som samfunnsaktør, arbeidsgiver og ved innkjøp av varer og tjenester. Internasjonale standarder for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er også en helt sentral del av ESG-vurderingene og bærekraftshensyn i investeringsprosessen. Dette utgjør selve kjernen av arbeidet med S’en i ESG.

Våre retningslinjer for ansvarlig forvaltning bygger på de viktigste internasjonale standardene for menneskerettigheter og retningslinjer for aktsomhetsvurderinger knyttet til ansvarlig næringsliv – UN Guiding Principles on Business and Human Rights og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Redegjørelsen utarbeidet i henhold til Åpenhetsloven beskriver hvordan vi jobber for å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre roller som arbeidsgiver, som innkjøper og som ansvarlig kapitalforvalter. Les redegjørelsen om våre aktsomhetsvurderinger relatert til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold her.

Kontakt

For spørsmål om redegjørelsen og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kontakt baerekraft@sparebank1.no, og skriv at henvendelsen gjelder SpareBank 1 Forvaltning.

laptop
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }