Strå med regndråper.

Bærekraft og ansvarlig forvaltning

Bærekraft er en helt sentral del av oppgaven vår med å skape og ta vare på verdier for våre kunder.

mann som tenker på bærekraft

Bærekraft hos SpareBank 1 Forvaltning

SpareBank 1 Forvaltning AS er en ansvarlig og langsiktig kapitalforvalter med røtter tilbake til 1998. Vi bygger på grunnfilosofien til SpareBank 1-bankene, som er lokale, engasjerte og ansvarlige samfunnsaktører med en lang tidshorisont.

Bærekraft er en helt sentral del av oppgaven vår med å skape og ta vare på verdier for våre kunder.

SpareBank 1 Forvaltning eier også ODIN Forvaltning, som i lang tid har jobbet aktivt med bærekraft i investeringene og fondsprodukter med sterkt bærekraftsfokus som del av sitt fondstilbud.

Bærekraft integrert i investeringene

Selskapers verdi kan over tid påvirkes av bærekraftsforhold. Dette omfatter miljø og klima, sosiale forhold og forhold knyttet til etisk selskapsstyring. ESG-vurderinger («environmental, social, governance») er derfor et sentralt element i alle investeringsbeslutninger hos oss.

Som ansvarlig kapitalforvalter tar vi også hensyn til den påvirkningen selskapene vi er investert i kan ha på miljø og mennesker.

våre bærekraftsmål. illustrasjon.

Vår tilnærming til menneskerettigheter og arbeidet med åpenhetsloven

Respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er en av bærebjelkene for bærekraftig og ansvarlig næringsliv.

Dette er en viktig del av vårt fokus på bærekraft og samfunnsansvar i hele vår virksomhet, både i egen drift og i investeringene.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }