Helseerklæring

Når du kjøper en personforsikring er det lovpålagt å levere helseopplysninger. Dette gjør du ved å svare ærlig på alle spørsmålene i helseerklæringsskjemaet. 

Hva er helseerklæring?

En helseerklæring er et skjema som det er lovpålagt å fylle ut når man kjøper personforsikring. Helseerklæringsskjemaet inneholder spørsmål om din helse, yrke og livsstil. Vi trenger denne informasjonen for å kunne beregne riktig pris og vilkår for deg. I sjeldne tilfeller ved alvorlig sykdom kan det hende vi ikke kan tilby forsikring.

Når du kjøper en personforsikring får du tilsendt en link til et helseerklæringsskjema. Det tar ca 10-15 minutter å svare på skjemaet. Det er viktig at du svarer ærlig og nøyaktig når du fyller ut helseerklæringsskjemaet. Hvis ikke kan det være at du ikke får kjøpe forsikringen. Det kan også hende du ikke får erstatning hvis det skulle skje noe.

Når du har fylt ut, signert og sendt inn helseerklæringen er du midlertidig forsikret mens vi behandler helseopplysningene dine. Det vil si at du er forsikret for uforutsette hendelser, som ikke har sammenheng med helsetilstanden før du signerer avtalen.


Spørsmål og svar om helseerklæring

 • Det er den som er forsikret som skal fylle ut og signere helseerklæringen.

  Dersom du kjøper barneforsikring og barnet er eldre enn 15 år bør barnet være med å fylle ut helseerklæringen. Da er det du som forelder/verge som skal logge inn og signere skjemaet.

 • Prisen og vilkårene for forsikringen forutsetter at du gir korrekte opplysninger om din helse. Selv om du gir fullmakt til innhenting av opplysninger fra andre, er det du selv som har ansvaret for at opplysningsplikten overholdes. Selskapet innhenter bare ytterligere informasjon i de tilfellene det anses å være nødvendig. Uriktige opplysninger i helseerklæringen kan føre til at forsikringen blir sagt opp eller at du ikke får utbetalt en eventuell forsikringssum senere.

 • Du kan få et forbehold om den aktuelle sykdommen eller plagen som er til stede før kjøp. Eventuelt kan du få et tillegg i prisen. I noen sjeldne tilfeller kan det føre til at du ikke får kjøpe forsikring.

  Dersom du har fått tillegg og/eller begrensning i forsikringen på grunn av helsen din, kan du ta kontakt med forsikringsrådgiver dersom du har ny opplysninger om helsen din.

 • Vanlig svartid på helseerklæringen er cirka en uke, men trenger vi mer informasjon fra for eksempel lege eller sykehus, kan det ta lengre tid. Du vil få informasjon om dette underveis i saksbehandlingen. 

 • Hvis du røyker, blir prisen høyere.

  Hvis du slutter å røyke må du ha vært røykfri i 2 år før vi eventuelt kan slette pristillegget.

  Ta kontakt med forsikringsrådgiver dersom du har nye opplysninger om din helse.

 • Det tar i gjennomsnitt kun 10 til 15 minutter å fylle ut hele skjemaet. 

 • Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt. De vil kun være tilgjengelig for behandlingen av den forsikringen du kjøper, og vil lagres sikkert i vårt arkiv.

  For å sikre personlige opplysninger best mulig, oppfordrer vi til å fylle ut helseerklæringen på en privat maskin. Dersom du likevel bruker offentlig maskin må du forsikre deg om at denne ikke lagrer data.

  Vi beskytter all informasjon du oppgir i skjemaet ved å kryptere den før vi lagrer den. Bare du selv og saksbehandlerne i Fremtind får tilgang til helseopplysningene. Du kan lese mer om personvern og sikkerhet på nettsidene våre.

 • Ja, du kan få tilsendt papirutgave av helseerklæringsskjemaet. Ta kontakt med forsikringsrådgiver for å få dette tilsendt.

 • Personforsikring skal dekke risikoen ved skade eller sykdom som skjer uforutsett og fram i tid. For å kunne vurdere risikoen ved å forsikre en persons liv og helse, er vi avhengig av å innhente opplysninger om helse, yrke og livsstil. Det er også lovfestet i forsikringsvirksomhetsloven og forsikringsavtaleloven.