Uføreforsikring

De aller fleste i jobb er avhengig av inntekten sin. Ved sykdom og ulykke er det ikke alle som kan jobbe fullt. Uføreforsikringen kan gi deg en økonomisk trygghet.

uføreforsikret far spiller kort med datteren sin på senga
En uføreforsikring hjelper deg å opprettholde levestandarden du har i dag.
Utbetalingen gjør så du kan fortsette å betale ned boliglån og gjeld som før.
Motta månedlige utbetalinger, engangssum eller begge deler.


Hvilken uføreforsikring anbefales meg?

Vi tilbyr tre kombinasjoner av uføreforsikring, og du får anbefalt den som passer deg og din økonomi. Uførekapital er vårt rimligste alternativ, uførepensjon anbefales de fleste, mens kombinasjonen av begge gir ekstra trygghet.
 


Uførepensjon + uførekapital

Kombinasjonen av både månedlige utbetalinger og en større engangssum gir deg ekstra god økonomisk trygghet.

 • Uførepensjon
  Månedlig utbetaling frem til pensjonsalder.
 • Uførekapital uten forskuttering
  Engangsutbetaling uten gradering eller forskuttering.

Uførepensjon

Uførepensjon anbefales de fleste, og sikrer deg månedlige utbetalinger for langsiktig trygghet for inntekten din – helt frem til pensjonsalder.

 • Utbetaling fra 50 % uførhet
  Månedlig utbetaling ved midlertidig og varig uførhet.
 • En sum som passer deg
  Forsikringssum tilpasset din inntekt.
 • Delvis gradering
  Full utbetaling første 4 årene – deretter gradert etter uføregrad.
 • Arbeidsrettet behandling
  Inntil 5 gratis videokonsultasjoner med psykolog.

Uførekapital med forskuttering

Uførekapital er vårt rimligste alternativ, og sikrer deg månedlige forskudd på forsikringssummen. Det er bedre å være litt forsikret enn ikke forsikret.

 • Forskuttering fra 50 % uførhet
  Månedlig forskudd i inntil 5 år.
 • En sum som passer deg
  Forsikringssum tilpasset din inntekt.
 • Engangssum
  Resten av forsikringssummen utbetales ved varig uførhet.
 • Ingen gradering
  Full utbetaling – ingen gradering etter uføregrad.


Ønsker du uføreforsikring til barnet ditt? Se vår barneforsikring


Hvorfor uføreforsikring?

Kan du se for deg hverdagen kun på uføretrygd fra NAV?

Uføretrygd fra NAV er ikke den samme som lønnen din. Blir du syk eller skadet, og ikke kan jobbe fullt lenger, vil inntekten din bli redusert. Har du en uføreforsikring, kan du oppnå omtrent samme inntekt som ufør. En uføreforsikring gjør deg ikke frisk, men den vil gi deg økonomisk trygghet i en vanskelig tid.

Visste du at...

 • 10,5 % av alle i yrkesaktiv alder 18-67 år er uføre? 
 • 75,8 % av de som er uføre er helt uten arbeid?
 • Uføreandelen blant kvinner er 12,6 % og 8,4 % blant menn?

Kilde: ssb.no

 

Min uføreforsikring

Har du allerede uføreforsikring hos oss? Vi har samlet litt informasjon om din uføreforsikring som vi tenker det kan være kjekt å vite.

Best på personforsikring

Andre kunder med uføreforsikring har delt erfaringer og kåret våre personforsikringer til både de beste på skadeoppgjør, mest anbefalte og beste kundeservice.

Les om våre best i test utmerkelser

Hva hvis jeg blir uføretrygdet?

Hvis du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller ulykke, blir inntekten din redusert. NAV dekker ikke hele inntekten du hadde da du jobbet – kanskje må du klare deg med halvparten.

Uføretrygden beregnes slik at du får 66 % av gjennomsnittsinntekten din (maksimalt 6 G) de 3 beste av de 5 siste årene før du ble syk.

Det kan det være lurt å tenke over om du klarer å leve det livet du har i dag med betydelig mindre lønn? En uføreforsikring kan ikke gjøre deg frisk, men gir deg trygghet for inntekt og kan gi deg økonomisk trygghet.


Uføreforsikring vilkår og IPID

Vilkår

Har du uføreforsikring hos oss fra før, kan det være ulikheter i hva som dekkes. Da må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for deg.

Her kan du laste ned de vilkårene som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.

Hva er IPID?

Er det lenge siden du kjøpte uføreforsikringen, og ønsker den nyeste forsikringen? 

Kontakt oss for mer informasjon om hva som er nytt og forbedret i dagens uføreforsikring, og for hjelp til å bytte til nyeste versjon.

meld skade uføreforsikring ikon

Har du blitt ufør?

Hva lurer andre på?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }