Energimerking av bolig

Energimerking er noe du må ha, både ved salg og utleie av bolig. Merkingen skal gjøre det enklere for boligkjøpere og leietakere til å ta miljøvennlige valg i boligjakten.

Er du usikker på om det finnes en energiattest registrert på din bolig, eller den du har tenkt å kjøpe, kan du søke opp eiendommen på energimerking.no.

illustrasjon av bolig med energimerke A

Hva betyr energimerking?

Energimerking er et miljøtiltak for å vise hvor energieffektiv boligen er, og hvilke energikilder som er brukt i bygget. Målet er å informere potensielle kjøpere eller leietakere om hvor store strømutgifter man vil få ved å bo i boligen. 

Du kan skaffe energimerkingen selv, med mindre boligen er helt ny. Prosessen går ut på at en ekspert vurderer og rangerer boligens energieffektivitet. Dette gjøres ved å vurdere faktorer som for eksempel isolasjon, oppvarmingssystem, vinduer og ventilasjon.

Resultatet av vurderingen er en energiattest. Dette gir eiere og kjøpere informasjon om boligens energiforbruk og muligheter for energisparing, noe som er viktig både for miljøet og for å redusere energikostnader.

Fra 1. juli 2010 ble energimerking obligatorisk for alle boliger og hytter som skal selges eller leies ut.

Energiattest

En energimerking består av to deler: en energikarakter (bokstav) og en oppvarmingskarakter (farge). Til sammen forteller de om energistandarden i boligen.

  • Energikarakteren (A-G) sier hvilken energistandard din bolig har sammenlignet med tilsvarende bygg. Skalaen går fra A som er best, til G som er dårligst.
  • Oppvarmingskarakter (farge) sier hvor miljøvennlig oppvarmingen er. Karakteren er en fargeskala fra rød til grønn, hvor grønn er best.

Når energimerkingen er gjennomført, får boligen din en energiattest. Den er gyldig i ti år, men kan oppdateres når som helst dersom du gjør noen energitiltak.

 

Dette bør du vite om energimerking

Energikarakteren fra A (best) til G (dårligst) er karakteren på hvor mye energi som kreves for å holde en stabil innetemperatur, og hvilken energikilde som brukes.

  • A er et topp moderne, godt isolert hus, som blant annet betyr lavere strømregninger. 
  • G er et eldre hus med isolasjon under dagens standarder.

Oppvarmingskarakteren går fra rød til grønn, hvor rød farge betyr at hus og varmtvann kun er oppvarmet med elektrisitet. Bruk av fornybare energikilder bringer huset nærmere grønn status.

I 2010 kom det en forskrift om energimerking med krav om at alle boliger som skal leies ut eller selges må utstyres med et energimerke og en energiattest. Formålet med energimerkeordningen er å stimulere til økt oppmerksomhet om bygningers energitilstand og mulighetene for å redusere energibruken i bygninger.

Målet er at de som eier boliger med dårlig energikarakter skal motiveres til å gjennomføre tiltak for å redusere samlet energibruk. I et marked der energiprisene øker vil slike tiltak bidra til reduserte kostnader for forbruker.

Energiattesten gir deg innsikt i hvor energieffektiv boligen din er. Dersom du gjennomfører tiltak som løfter energikarakteren til en A eller B, vil du kvalifisere til Grønt boliglån som i dag ville gi deg de absolutt beste rentebetingelser vi har. Du kan også søke om Grønt energilån for å utbedre boligen din med energirettede tiltak. Gjør du utbedring av boligen din med energirettede tiltak, men ender på en lavere energikarakter enn A og B, kan det likevel hende du kvalifiserer til Grønt energilån hos oss.

I tillegg vil du eie en bolig som gir deg lave energikostnader, og en bolig som er attraktiv på boligmarkedet.

Bruk det året bygningen ble ferdigstilt og tatt i bruk. Oppgraderinger av bygningen dokumenterer du under detaljert registrering på energimerking.no

enova.no finner du en rekke anbefalinger, og du kan søke om støtte til energieffektiviserende tiltak.

Send oss en lånesøknad om du trenger å låne penger for å gjennomføre energitiltak eller annen oppussing, så ser vi på løsninger sammen. Bruk fritekstfeltet på slutten av søknaden til å beskrive hva du ønsker å gjøre.

Ved boligkjøp skal energimerke stå på prospektet/boligannonsen. Kjøper du av utbygger eller av entreprenør skal du ha en ekspert-utstedt energiattest som skal ligge klar ved overtakelse.

Du kan også registrere boligen din på energimerking.no, og få energimerke ved å oppgi: type bolig, byggeår, bruksareal og oppvarmingsmåte. Er du usikker på om det finnes en energiattest registrert på din bolig, eller den du har tenkt å kjøpe, kan du søke opp eiendommen på energimerking.no og sjekke dette.

Det er du som eier av boligen som er ansvarlig for rett energimerking. Du kan få noen andre til å energimerke boligen, men du er juridisk ansvarlig for å sikre nøyaktigheten av opplysningene som danner grunnlaget for energiattesten.

Bygninger står for en betydelig del av klimagassutslippene. Å redusere energiforbruket i bygg er derfor viktig for å bekjempe klimakrisen. Gjennom målrettede tiltak som ENOVA gir støtte til kan du både spare kostnader og bidra til å redusere de globale klimagassutslippene. 

illustrasjon av energimerket hus

Bedre energikarakter, bedre priser

Har du energimerke A eller B, har du en veldig energieffektiv bolig. Det betyr at du får lavere strømregninger og en bolig som er attraktiv på boligmarkedet. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }