Egen pensjonskonto

Stortinget har vedtatt at pensjon opptjent fra tidligere arbeidsgivere med innskuddspensjon skal samles på en konto hos din nåværende arbeidsgiver. Dette blir din egen pensjonskonto. 


Ikon nettbank bedrift underavtale

Alle arbeidstakere som har innskuddspensjon får en egen pensjonskonto.

Du får med deg pensjon som arbeidsgiver har spart til deg, uansett hvor lenge du har jobbet der. 

Ikon, sparegris

Mer pensjon til deg, enklere og mer oversiktlig.

Det er forventet at de nye reglene for egen pensjonskonto blir tilgjengelig fra 1. januar 2021.

Hva er egen pensjonskonto?
Den nye loven gjør at pensjon opptjent fra tidligere arbeidsgivere med innskuddspensjon (pensjonskapitalbevis), vil samles på en konto hos din nåværende arbeidsgiver. 

 • Sammenslåingen av tidligere og nåværende pensjon og pensjonskapital skjer automatisk hos det selskapet hvor din nåværende arbeidsgiver har pensjonsordningen.   
 • Før pensjonen samles vil du få anledning til å reservere deg mot dette.
 • Hvordan du reserverer deg, vil du få nærmere informasjon om før de nye reglene trer i kraft. 
 • Du kan selv velge en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiver har valgt. Hvis du for eksempel bytter jobb, men ikke ønsker å bytte pensjonsleverandør, vil du få mulighet til å beholde din tidligere pensjonsleverandør.
 • Målet med de nye reglene er at du skal få bedre pensjon – og at alt skal bli enklere og mer oversiktlig. 

Hvem gjelder egen pensjonskonto for?

Egen pensjonskonto gjelder for deg som har innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis. Det omfatter ikke ytelsespensjon, fripoliser, IPS og annen privat pensjonssparing. 

Stortinget har vedtatt å ta bort kravet om at du må jobbe i 12 måneder hos en arbeidsgiver for å få med deg pensjonssparingen. Det betyr at du får med deg pensjonen som arbeidsgiver har spart til deg uansett lengde på arbeidsforholdet.

Dersom du jobber i kommune, stat eller er pensjonist, blir du ikke påvirket av endringen.


 • Du kan velge få pensjonen fra ditt nåværende arbeidsforhold innbetalt til annet pensjonsselskap enn det arbeidsgiveren din har valgt.
 • Arbeidsgiver skal betale forvaltningskostnadene for pensjonen uavhengig av om du har valgt pensjonsselskap selv, eller om du har pensjonen hos arbeidsgivers pensjonsselskap.
 • Arbeidsgiver betaler forvaltningskostnadene for det som opptjenes i nåværende arbeidsforhold, og ikke det som er opptjent hos tidligere jobber. Dette er uavhengig av om du har selvvalgt eller arbeidsgivers egen pensjonskonto.
 • Tidligere opptjent pensjon som er slått sammen vil ikke kunne splittes opp igjen.
 • Bytter du jobb vil pensjonen din automatisk flyttes med til neste arbeidsgiver hvis du ikke reserverer deg på samme måte som nevnt over.
 • SpareBank 1 er leverandør av pensjon både via arbeidsgivere og som selvvalgt egen pensjonskonto.
 • Det er fortsatt noen detaljer som gjenstår før det endelige regelverket er klart, og vi vil oppdatere vår informasjon om egen pensjonskonto løpende.

Hva bør jeg gjøre nå?

Gi deg selv det beste utgangspunket for høyere pensjon ved å få oversikt over pensjonsavtalene dine og slå sammen pensjonskapitalbevis.

 • Du kan slå sammen alle dine tidligere innskuddspensjoner (pensjonskapitalbevis) nå.
 • For de aller fleste lønner det seg å samle all tidligere innskuddspensjon.
 • Ved å slå sammen tidligere innskuddspensjoner til én belastes du mindre gebyrer, og du får høyere pensjon.

NB! Du kan ikke slå sammen pensjon fra tidligere arbeidsgiver med ny opptjening før reglene om egen pensjonskonto trer i kraft.                


Slik velger du spareprofil

Hvis du vil påvirke pensjonssparingen din, kan du selv velge fordelingen mellom aksje- og rentefond. Dette gjør du i mobilbanken og nettbanken, etter at du har opprettet pensjonssparingen din. Du finner mer informasjon om hva profilene inneholder og historisk avkastning her.

For deg som er opptatt av trygghet og ønsker lav risiko på sparepengene dine.


Forvaltningshonorar 0,70 prosent.

For deg som er opptatt av trygghet og avkastning og ønsker moderat risiko på sparepengene.


Forvaltningshonorar: 0,85 prosent.

For deg som er opptatt av avkastning på sparepengene og er villig til å ta en del risiko. Sparesaldoen kan svinge mye underveis i sparingen.

Forvaltningshonorar 1,00 prosent.

For deg som er opptatt av høy avkastning på sparepengene, og er villig til å ta høy risiko. Sparesaldoen svinger mye underveis i sparingen.

Forvaltningshonorar: 1,15 prosent.

Hvor i livet er du?

Din pensjon er pengene du skal leve av i fremtiden. Å spare smart kan gi deg en bedre hverdag som pensjonist. Velg den livsfasen du er i, så hjelper vi deg i gang.