Spare i fond til barn

Når du sparer til barn og unge, skal du som regel spare over lang tid. Da kan det være lurt å spare i fond.

Spare i fond til barn
Du kan få høyere avkastning enn på sparekonto.
Start tidlig, og la summene vokse seg store over tid.
Spar litt hver måned, eller sett inn penger når du vil.

Spare i ditt eller barnets navn?

Hvorfor spare i ditt navn?

Fordeler

 • Du har kontroll på sparepengene, og barnet får ikke tilgang til pengene.  
 • Du kan fritt disponere pengene, for eksempel velge når du vil overføre penger, eller om de skal spares til studier eller bolig. 
 • Det begrenser ikke muligheten til stipend.
 • Dere unngår at statsforvalteren tar over tilsynet med pengene, om sparebeløpet går over 2G. 

Ulemper

 • Pengene inngår i boet ditt ved eventuell skilsmisse eller død. Ønsker du at gavepenger skal holdes utenfor, må dette spesifiseres i et gavebrev eller testament.
 • Pengene er lett tilgjengelig for den forelderen som står som eier av sparebeløpet.

Hvorfor spare i barnets navn?

Fordeler

 • Pengene tilhører barnet, og inngår ikke i boet hvis foreldrene skilles eller dør. 
 • Barnets penger vil etter fylte 17 år ikke inngå i foreldrenes skattepliktige inntekt og formue.

Ulemper

 • Når barnet fyller 18 år får ungdommen full disposisjon over pengene, og du kan ikke bestemme hva pengene skal brukes til. Du risikerer at pengene brukes opp i hverdagen, i stedet for å spare de til bolig eller andre viktige ting. 
 • Når barnets formue er over 2G kan statsforvalteren overta forvaltningen av pengene. Dette kan unngås ved å skrive et gavebrev eller testament, hvor dere skriver at barna, i samråd med foreldrene, skal råde over pengene. Send en kopi til statsforvalteren.
 • Inntekt og formue kan påvirke hvor mye lån som kan bli til stipend når barnet tar høyere utdanning. Om nettoformuen overstiger 487.340 kroner (2024, summen justeres årlig) vil Statens lånekasse redusere stipendandelen.

Fond til barn

Spare i fond til barn i ditt navn

For å spare i fond til barnet ditt, i ditt eget navn (ufullbyrdet gave), må du være kunde hos oss og fondskunde.

Ved sparing i aksjefond er det mulig å spare på aksjesparekonto til barn. For å holde sparingen til barnet adskilt fra din egen, kan du ha en egen aksjesparekonto for barnet.

Du kan opprette så mange aksjesparekontoer du vil. Har du flere barn kan du ha en aksjesparekonto for hvert barn.

Ønsker du å spare i kombinasjonsfond eller andre fond utenfor aksjesparekonto, må du åpne en porteføljekonto før du kan starte sparingen. Ny porteføljekonto for fond får du ved å sende en melding til oss fra mobilbanken eller nettbanken. Skriv gjerne i meldingen hva kontoen skal hete, for eksempel barnets navn. Når porteføljekontoen er på plass kan du kjøpe fond. Kontoen vises i nettbanken og mobilbanken din under fond.

Spare i fond i barnets navn

Når du skal spare i fond til barnet ditt, i barnets navn (fullbyrdet gave), kan du velge mellom engangskjøp eller fast sparing. Du kan også etablere aksjesparekonto til barnet ditt. 

I fondsoversikten får du oversikt over alle fondene vi tilbyr. Når du skal bestille fondssparing til barnet får du en liste over hvilke fond som er tilgjengelig i selve bestillingen. Det er ikke alle fond fra fondsoversikten som kan velges når du skal sette opp fondssparing til barn.

Vil du gi fond i gave til barnebarn, nieser eller nevøer?

Gir du fond i gave, gir du ikke bare et beløp i kroner – du gir også barnet mulighet for å realisere små og store drømmer. Det er den ideelle gaven til jul, bursdag, dåp eller konfirmasjon. De kommer til å takke deg (om noen år).

Hvilke fond skal du velge?

Du kan velge mellom en rekke ulike fond. Hvilke fond du burde velge avhenger av to ting:

 1. Hvor lenge skal du spare?
 2. Hvor stor risiko ønsker du å ta?

Lær om fondssparing

Illustrasjonsfoto: Mor og barn. Spare i fond til barn?

Start tidlig med sparing til barnet

Sparing i fond vil normalt gi langt bedre avkastning enn tradisjonell banksparing. I tillegg reduseres risikoen ved fondssparing over lang tid. 

Med vår sparekalkulator kan du få en oversikt over hvor mye sparepengene kan vokse ved å ta ulik grad av risiko. 


Hva lurer andre på?

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer


Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }