Spare i fond til egne barn

Skal du spare til barn og unge, skal du som regel spare over lang tid. Da lønner det seg som regel å spare i fond. Vi anbefaler at du velger fond med høy aksjeandel. 

Mulighet for høyere avkastning enn på sparekonto.
Start tidlig, så kan selv små summer vokse seg store over tid.
Spar et fast beløp hver måned eller sett inn penger når du vil.

Spare i fond i barnets navn

Når du skal spare i fond til barnet ditt, i barnets navn (fullbyrdet gave), kan du velge mellom engangskjøp eller fast sparing. 

Skaff deg oversikt over våre fond, så er du klar til å velge fond i bestillingsløsningen. 

Spare i fond til barnet i ditt eget navn

For å spare i fond til barnet ditt, i ditt eget navn (ufullbyrdet gave), må du være kunde hos oss og fondskunde.

Sparer du allerede i fond til deg selv anbefaler vi at du åpner en ny porteføljekonto for fond før du starter sparingen. Da kan du enkelt holde egen sparing adskilt fra sparingen til barnet. Gi den nye porteføljekontoen navnet på barnet du skal spare til, slik at du ikke blander kontoene.

Ønsker du å spare i aksjefond, anbefaler vi at du kjøper aksjefond innenfor aksjesparekonto. Du kan opprette flere aksjesparekontoer selv i nett- og mobilbanken.

Ønsker du å spare i kombinasjonsfond eller andre fond utenfor aksjesparekonto, oppretter du ny porteføljekonto ved å sende en melding til banken fra nettbanken eller mobilbanken. Gå til "Meldinger" og "Ny melding".

NB! Husk å velge rett konto når du kjøper fond. 

Hvorfor spare i barnets navn?

Fordeler

Barnets penger inngår ikke i boet hvis foreldrene skilles eller dør. Barnets penger vil etter fylte 17 år ikke inngå i foreldrenes skattepliktige inntekt og formue.

Ulemper

Når barnets formue er større enn to ganger grunnbeløpet i folketrygden (2G) kan fylkesmannen overta forvaltningen av pengene. Dette kan unngås ved å skrive en gaveerklæring i forbindelse med at spareavtalen opprettes, hvor du skriver at fylkesmannen ikke skal føre tilsyn med midlene.

Husk

Når barnet fyller 18 år får det full disposisjonsrett over pengene, og du kan dermed ikke bestemme hva pengene skal brukes til.

Hvorfor spare til barn i ditt navn?

Fordeler

Du kan fritt disponere midlene, for eksempel velge når du vil overføre penger. Det begrenser ikke muligheten til stipend. 

Ulemper

Midlene inngår i boet ditt ved eventuell skilsmisse eller død. Ønsker du at gavepenger skal holdes utenfor, må dette spesifiseres i en gaveerklæring eller testament.

Unngå redusert stipend

Hvis midlene står i barnets navn og nettoformuen overstiger 415.362 kroner (2019, summen justeres årlig) vil Lånekassen redusere stipendandelen i utdanningsstøtten.Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no