Produktansvarsforsikring

Hvis du importerer, bearbeider, produserer eller selger produkter kan du bli erstatningsansvarlig dersom produktet gjør skade på ting eller personer.

Dekker erstatningskrav dersom en feil eller sikkerhetsmangel ved et produkt forårsaker skade.
Dekker både juridiske kostnader og utbetaling av erstatning.

produkt forsikret med produktansvarsforsikring

Hva dekker produktansvarsforsikring?

Produktansvarsforsikringen er en del av den alminnelige ansvarsforsikringen for bedrifter. Dersom det mottas et erstatningskrav for en skade dekker forsikringen kostnader til å avklare erstatningsansvaret, og et eventuelt erstatningsbeløp dersom det skal betales erstatning.

Dekninger Produktansvar
Rettslig erstatningsansvar for skade på person eller ting
Juridisk bistand til å avklare erstatningsansvaret
Sakskostnader ved en rettsak 

Standard forsikringssum er 10 millioner kroner, eller 150 G dersom bedriften jobber etter Norsk Standard sine kontrakter. Forsikringssummen kan økes ved avtale. 

Hva er produktansvar?

Produktansvar er et ansvar som er aktuelt for alle som produserer, importerer, bearbeider eller setter sitt navn på et produkt. I denne rollen bærer man ansvaret dersom en sikkerhetsmangel eller svikt ved produktet forårsaker en skade på noe eller noen. Det vil si at det er en økonomisk risiko for bedriften.

Produktansvarsforsikringen er derfor en veldig viktig forsikring for bedrifter som produserer og/eller selger produkter.


Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har dere produktansvarsforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din bedrift. 

Hva er IPID?

 

Produktansvarsloven

Produktansvarsloven innebærer et ansvar som omfatter alle som produserer, importerer, bearbeider eller setter sitt navn på et produkt. 

I en slik rolle bærer man et stort ansvar dersom produktet eller produktene forårsaker skade.

Les mer om produktansvarsloven

Har du hatt uhell eller skade?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring.