Landbruk og småbruk - forsikringer

Enten du driver stort eller lite, innen plante- eller husdyrproduksjon, vil du ha behov for fleksible forsikringer. 


Driver du som selvstendig næringsdrivende? 
Les mer om enkeltpersonforetak

Må ha

Lovpålagte og kritiske forsikringer for gårder som har ansatte og registrerte kjøretøy.
 

 • Ulykkesforsikring
  Forsikre deg selv og familien din med ulykkesforsikring for landbruk.
 • Yrkesskadeforsikring
  Landbruk med ansatte er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring til både heltids- og deltidsansatte.
 • Traktor/arbeidsmaskin
  Dekker den lovpålagte forsikringen for registrerte og uregistrerte traktorer og arbeidsmaskiner.
 • Driftsbygninger
  Dekker alt fra små til store landbruksbygninger, lagerbygg og lokaler for dyrehold.

Bør ha

Våre forsikringer kan tilpasses arbeidet som utføres på gården, og hva slags produksjon du driver.
 

 • Planteproduksjon
  Forsikringen dekker gårdsdrift med planteproduksjon på friland.
 • Husdyrproduksjon
  Forsikring dekker gårdsdrift med produksjonsdyr.
 • Driftsløsøre/maskiner og utstyr
  Forsikring av landbruksutstyr, driftsmidler og driftløsøre omfatter utstyr, maskiner og redskap.
 • Avlinger og innsatsmidler
  Forsikring av avling passer deg som formidler og produserer avlinger, varer og innsatsmidler.
 • Helse/behandling
  Med helseforsikring får dere trygg og rask behandling i det private helsevesenet.
 • Cyberforsikring
  Med cyberforsikring får du umiddelbar hjelp fra IT-eksperter (24/7) ved dataangrep.
 • Miljøforsikring
  Miljøforsikring dekker det miljøansvaret gården kan få etter naturmangfoldloven.

Kan ha

Personalforsikringer er goder som gjør gården til en mer attraktiv arbeidsplass.
 

 


Totaltilbud

Ønsker du en gjennomgang og et totaltilbud på gårdens forsikringer?


Tips og råd

Trygg og sikker gårdsdrift

Beskytt verdiene på gården gjennom skadeforebygging og gode rutiner for HMS.

Brannforebygging i landbruket

Brannforebygging kan være den beste forsikringen en gårdbruker noen gang velger.

HMS i landbruket

Gode rutiner for helse, miljø og sikkerhet bidrar til å gjøre gården til en trygg arbeidsplass.

Enkeltperson-foretak

Enkeltpersonforetak har færre krav om forsikring, som også betyr et større personlig ansvar.


Har du hatt uhell eller skade på gården?


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }