Personforsikringer

Personforsikringer sikrer deg og familien din økonomisk trygghet hvis helsen skulle svikte.


Gratis helsetelefon

Helsetelefonen er en døgnåpen og gratis helsetjeneste, som er inkludert i alle våre livs- og helseforsikringer.

helsetelefon
av1 robot klasserom soverom seng jente

Barneforsikringen med AV1-robot

Vi har inkludert AV1 robot i vår barneforsikring. Det betyr at barnet ditt nå kan få være med vennene sine fra sykesengen hvis det skulle bli langtiddsykemeldt.

 

Helseerklæring

Når du kjøper en personforsikring er det lovpålagt å levere helseopplysninger. Dette gjør du ved å svare ærlig på alle spørsmålene i helseerklæringsskjemaet. 

Har du eller dine nærmeste vært utsatt for sykdom eller skade?