Landbruksregnskap

Her får du hjelp med alt du trenger for å holde orden på regnskapet til gården – enten du vil gjøre regnskapsføringen selv eller sette bort jobben til en regnskapsfører.

Landbruksregnskap Hilde Thunsør
Video placeholder image

Enklere gårdsdrift med god regnskapsrådgivning

Mange av våre regnskapsførere driver selv gård og har derfor spisskompetanse på både økonomi og landbruk. Du kan være trygg på at du får den beste hjelpen med regnskapet slik at du kan fokusere helt og fullt på gårdsdriften.

Du får hjelp med hele spekteret av regnskapstjenester

 • Regnskapsførere med spisskompetanse på føring av landbruksregnskap.
 • Rapporter som grunnlag for å ta riktige beslutninger for å oppnå gårdens og driftens målsettinger.
 • Trygghet for at lover og regler blir fulgt.
 • Bistand til deg som ønsker å gjøre mer selv.

Regnskapsprogram med markedsledende funksjonalitet for landbruket. Vi hjelper deg med å flytte regnskapet og å komme i gang med regnskapsprogrammet - enten du vil gjøre alt selv eller sette bort mest mulig til oss.

Har du ansatte på gården din kan vi ta oss av alt innen lønn- og personaltjenester:

 • Administrering av lønnskjøring og rapportering til myndighetene (A-meldinger).
 • Betaling av arbeidsgiveravgift og skatt, så du slipper å huske på fristene.
 • Rådgivning og administrering av fravær, både med den ansatte og NAV.
 • Ansettelse av arbeidstakere og avløserlag.
 • Pensjonsplanlegging, både for arbeidstaker og gårdbruker.
 • Bistand med tid-, ferie- og fraværsregistrering.
 • Vi sender og følger opp fakturaene for deg, eller du kan gjøre det enkelt selv.
 • Vi følger opp de som ikke betaler med purringer og inkassovarsler, samt oversender saker til inkasso.
 • Regninger som skal betales kan sendes rett til oss. Vi legger dem inn i regnskapsprogrammet og bokfører, du godkjenner utbetalingen.

For deg som er selvstendige næringsdrivende er det mye informasjon som skal være med i årsoppgaven, både fra driften og deg som privatperson.

 • Vi hjelper deg med å rapportere riktig informasjon til skattemyndighetene.
 • Vurderinger rundt avskrivninger og jordbruksfradrag som kan påvirke inntekten din.
 • Utarbeidelse og innsending av skattemeldingen med alle nødvendige tilleggsskjema.

Du får tilgang til et av landets mest spesialiserte rådgivningsmiljøer som kan hjelpe deg med:

 • Gjennomgang av gårdens totaløkonomi.
 • Rådgivning ved valg av selskapsform, etablering av selskap og samdrift.
 • Gjennomgang og planlegging av gårdens likviditet.
 • Rådgivning ved investeringer og større innkjøp.
 • Hjelp med søknader til produksjonstilskudd, samt tilskuddsordninger som for eksempel Innovasjon Norge.
 • Hjelp til å komme i gang med tilleggsnæring på gården.
 • Støtte gjennom hele prosessen ved generasjons- og eierskifter.
 • Bistand med innsendelser til NAV ved sykdom eller svangerskap.
Fremtidens regnskap er skybasert

Fremtidens regnskap er skybasert

Finnes det egentlig noen gode grunner til å ikke flytte regnskapsprogrammet ditt opp i skyen? Nei, mener våre rådgivere. Derimot finnes det mange grunner til å flytte regnskapet opp.

Midt-Norges største landbruksbank

Sammen med våre datterselskap er SpareBank 1 SMN en totalleverandør av tjenester til landbruket. Mange av våre landbruksrådgivere driver selv gård og kan gi deg den hjelpen du trenger for å lykkes med driften.


Snakk med oss om landbruksregnskap

Hilde Thunsør
Steinkjer/Snåsa
Tlf. 908 44 282
Bjørnar Danielsen
Nordmøre
Tlf. 412 98 705
Haldor Buan Grendstad
Trondheim
Tlf. 416 09 070
Hege Vikan
Stjørdal
Tlf. 901 40 355
Jostein Hole
Lom/Skjåk
Tlf. 917 86 572
Jørill Gjeitnes
Molde
Tlf. 991 55 341
Kari Lise Dyrseth
Hustadvika
Tlf. 909 80 094
Lars Eggan
Orkanger
Tlf. 922 65 013
Linda Finnes
Søre Sunnmøre
Tlf. 909 48 017
Lisbeth Hustad
Midtre Namdal
Tlf. 938 46 529
Marike Martinsen
Røros
Tlf. 944 97 668
Melinda Eidem
Ytre Søre Sunnmøre
Tlf. 951 06 540
Odd Ivar Røhmesmo
Vestnes/Rauma
Tlf. 908 25 782
Sindre Lauvås
Ålesund
Tlf. 419 04 313
Siv Helen Thingnes
Lillehammer
Tlf. 412 22 491
Øivind Frotveit
Berkåk/Oppdal
Tlf. 996 42 830

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }