Tenke nytt og bærekraftig?

Kan din bedrift bli grønnere? Kanskje finnes det også lønnsomme muligheter i bærekraftige løsninger? Her er noen tips og råd fra oss.

En sparringspartner for bedriften din

Våre bedriftsrådgivere har både erfaring og kunnskap om hvordan du kan starte en bedrift, vokse eller endre. De brenner litt ekstra for bærekraftige løsninger, særlig om de er her i Midt-Norge. Vårt beste tips er å snakke med oss fra starten av.

Bærekraftige bedriftshistorier

Løsningene kommer fra Midt-Norge. Her er noen eksempel på lokale bedrifter som har tenkt nytt, bærekraftig, og lønnsomt.

Video placeholder image

Norges svar på klimakrisen

På en odde i Trøndelag finnes verdens største fabrikk for flytende biogass. Slik kunne gründerne bygge en helt ny grønn industri, og dermed skape grunnlaget for en ny sirkulær bioøkonomi.

Video placeholder image

Automasjon og omstilling

Bedriften ServiTech fra Molde bestemte seg for å satse alt midt i børskrisen. Det viste seg å være perfekt timing. Når alle må omstille seg, så må nemlig noen tilby endringsmulighetene. 

Video placeholder image

Nytt liv til snåle grønnsaker

Gründerne Ragnhild og Jonas Viken, og Bjørnar Buserud, har skapt suksess og arbeidsplasser på Frosta. Samtidig har de drastisk redusert matsvinn, og fått flere til å velge grønt i matbutikken.

Video placeholder image

Bærekraftig oppstartsbedrift

Gründerne Trond og Aleksander Vardehaug Thuen, bak bakeriet Onkel Svanhild i Trondheim, tenker bærekraft i det meste de gjør. Enten det handler om arbeidsforhold, redusering av svinn eller gjenbruk.

Grønn objektsfinansiering

Ønsker bedriften å velge mer miljøvennlige løsninger? Vi tilbyr gunstig finansiering av elektrisk utstyr og kjøretøy, og leasingavtale på solcellepanel. 

Prinsipper for bærekraft

  1. Vi skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
  2. påse at vi ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.
  3. Vi skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,
  4. sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,
  5. sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og
  6. sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.
  7. Vi skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,
  8. ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og
  9. oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.
  10. Vi skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser. 

Vi følger, og oppfordrer andre til å følge, UN Global Compacts sine 10 prinsipper for bærekraft (over). Prinsippene dekker menneskerettigheter, standarder for arbeidslivet, miljø og bekjempelse av korrupsjon.