Tenke nytt og bærekraftig?

Alle bedrifter og bransjer bør ta grep å bli grønnere. Både forbrukere og leverandører vil kreve det i fremtiden. Vi vil hjelpe midtnorske bedrifter å lykkes, så her er litt incentiver og inspirasjon fra oss.

Video placeholder image

Kan bedriften din bli grønnere?

Små og mellomstore bedrifter i Midt-Norge kan nå få støtte til å realisere idéer som vil gjøre dem grønnere, i samarbeid med eksperter fra SINTEF. Bedriften din kan få realisert eller utviklet idéer som kan skape nye produkter, effektivisere produksjonen, redusere kostnader eller åpne for nye forretningsmodeller. 

Bærekraftige bedriftshistorier

Løsningene kommer fra Midt-Norge. Her er noen eksempel på lokale bedrifter som har tenkt nytt, bærekraftig, og lønnsomt.

Video placeholder image

Norges svar på klimakrisen

På en odde i Trøndelag finnes verdens største fabrikk for flytende biogass. Slik kunne gründerne bygge en helt ny grønn industri, og dermed skape grunnlaget for en ny sirkulær bioøkonomi.

Video placeholder image

Søker etter den originale råvaren

På Røros ligger Norges fremste og største øko-meieri. Her bærer de arven fra tradisjonsrike oppskrifter inn i en ny verden, samtidig som de gjør alt for å fortsette å gå "I takt med naturen" også inn i fremtiden.

Video placeholder image

Nytt liv til snåle grønnsaker

Gründerne Ragnhild og Jonas Viken, og Bjørnar Buserud, har skapt suksess og arbeidsplasser på Frosta. Samtidig har de drastisk redusert matsvinn, og fått flere til å velge grønt i matbutikken.

Video placeholder image

Havets gull bygger bygd og by

Kan en oppdrettsbedrift bidra til omstilling i sin bransje? Hvordan kan bedrifter bygge lokalsamfunn i distriktene? Hvordan kan store investeringer bygge en bedre fremtid?

Få hjelp til å lykkes med bedriften

Våre bedriftsrådgivere har både erfaring og kunnskap om hvordan du kan starte en bedrift, vokse eller endre. De brenner litt ekstra for bærekraftige løsninger, særlig om de er her i Midt-Norge. Vårt beste tips er å snakke med oss fra starten av.

Grønn objektsfinansiering

Ønsker bedriften å velge mer miljøvennlige løsninger? Vi tilbyr gunstig finansiering av elektrisk utstyr og kjøretøy, og leasingavtale på solcellepanel. 

Vi følger, og oppfordrer andre til å følge, UN Global Compacts sine 10 prinsipper for bærekraft (over). Prinsippene dekker menneskerettigheter, standarder for arbeidslivet, miljø og bekjempelse av korrupsjon. 

Prinsipper for bærekraft

  1. Vi skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
  2. påse at vi ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.
  3. Vi skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,
  4. sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,
  5. sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og
  6. sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.
  7. Vi skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,
  8. ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og
  9. oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.
  10. Vi skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.