Miljøfyrtårnsertifisering

Vi skal gjøre bærekraftsarbeidet enklere for bedrifter. Derfor gir vi nå støtte til virksomheter som ønsker miljøfyrtårnsertifisering.

En pådriver for grønn omstilling

Vi vet at spesielt små- og mellomstore bedrifter strever med omstillingen. Dette vil få konsekvenser for bunnlinja, om ikke i dag så i nær fremtid. 

Derfor skal vi bidra til å gjøre bærekraftsarbeid enklere for lokale bedrifter og har lansert en støtteordning hvor SMBer kan få støtte til å bli miljøfyrtårnsertifisert gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn. 

Støtteordningen er åpen for små og mellomstore bedrifter i Midt-Norge.

Om støtteordningen

  • Støtteordningen er åpen for bedrifter i Midt-Norge med inntil 50 millioner i omsetning. 
  • Bedrifter kan få inntil 30.000 kroner i støtte til å bli miljøfyrtårnsertifisert gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn. 
  • Støtte kan dekke oppstartskostnader, bruk av konsulent og sertifisør. Du står fritt til å velge egen konsulent, men det er en forutsetning for å motta støtte at du støtter lokalt næringsliv og velger en lokal konsulent. 
  • Støtten blir utbetalt etter at du har blitt sertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn og sender oss dokumentasjon på dette, sammen med kopi av utlegg/fakturaer.
  • For mer informasjon om sertifiseringen, se Stiftelsen Miljøfyrtårn sine hjemmesider.

Lurer du på noe?

Nei, dessverre. Bedrifter må søke om støtte før de begynner prosessen med å bli sertifisert. 

Vi har løpende søknadsbehandling og gjennomsnittlig svartid er 30 dager fra søknaden er mottatt. Du vil få svar på e-post både om søknaden blir avslått eller innvilget. 

Støtten blir utbetalt etter at du har blitt sertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn og sender oss dokumentasjon på dette, sammen med kopi av utlegg/fakturaer.

I denne omgang omfatter denne ordningen kun Miljøfyrtårn, da denne er spesielt utviklet for små og mellomstore bedrifter. Vi anbefaler at virksomheter setter seg inn i hvilken ordning som vil passe best for dem.

Hvorfor miljøsertifisering?

  • Miljøfyrtårn er et konkret verktøy som hjelper virksomheter å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og grønn omstilling.
  • Private aktører og det offentlige stiller krav til sin verdikjede og privatpersoner ønsker å ta bærekraftige valg i større grad.
  • Sertifisering gir deg økt konkurransekraft og du står sterkere i anbudsprosesser.
  • Du får god oversikt over de vesentlige miljøaspektene til din virksomhet, og hvordan klima- og miljøutslipp kan reduseres.
  • Stiftelsen Miljøfyrtårn er anerkjent av EU og er sidestilt med EMAS og ISO14001 i offentlige anskaffelser.

Slik kan vi hjelpe deg med strategisk bærekraftsarbeid 

Er din bedrift allerede godt i gang med bærekraftsarbeidet, eller for stor til å omfattes av støtteordningen? 

Ta kontakt med vårt dedikerte bærekraftsteam, så kan vi hjelpe deg å forstå, prioritere og gjennomføre tiltak i arbeidet med bærekraftig utvikling av egen virksomhet.

Bærekraft i SpareBank 1 SMN

Sosialt ansvar og bærekraft er viktige fokusområder for hele SpareBank 1 SMN-konsernet. Vi jobber bredt med FNs bærekraftsmål og følger FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift.

Vi har som ambisjon å være en pådriver, partner og veiviser i arbeidet med bærekraft utvikling i regionen vår og vi skal bidra til en bærekraftig utvikling av Midt-Norge.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }