Tenke nytt og bærekraftig?

Vi skal hjelpe bedrifter i Midt-Norge å lykkes. Et viktig premiss for å lykkes, også i fremtiden, er å finne muligheter for grønn vekst, og å utvikle disse. Her finner du tilbud, tips, inpirasjon og råd.

Innovasjonskurs: Hvordan lage business av bærekraft?

Vil du lære å finne muligheter for bedriften din i det grønne skiftet? Slik at dere kan havne i forkant av konkurrentene, og skape grønn og lønnsom vekst? Da er dette innovasjonskurset for deg. Gjennom vårt samfunnsutbytte dekker vi 75 % av prisen for å delta, uavhengig av bankforhold. 

Video placeholder image
Bærekraftsansvarlig i SpareBank 1 SMN, Jan-Eilert Nilsen

Midtnorsk bærekraftsbarometer

Hvordan går det egentlig med det grønne skiftet i Midt-Norge? Hvordan ligger de forskjellige bransjene an? Har vi kommet godt nok i gang? Bærekraftsansvarlig i SpareBank 1 SMN, Jan-Eilert Nilsen (bildet) forteller hvor mulighetene ligger.

Bærekraftige bedriftshistorier

Løsningene kommer fra Midt-Norge. Her er noen eksempel på lokale bedrifter som har tenkt nytt, bærekraftig, og lønnsomt.

Video placeholder image

Norges svar på klimakrisen

På en odde i Trøndelag finnes verdens største fabrikk for flytende biogass. Slik kunne gründerne bygge en helt ny grønn industri, og dermed skape grunnlaget for en ny sirkulær bioøkonomi.

Video placeholder image

Søker etter den originale råvaren

På Røros ligger Norges fremste og største øko-meieri. Her bærer de arven fra tradisjonsrike oppskrifter inn i en ny verden, samtidig som de gjør alt for å fortsette å gå "I takt med naturen".

Video placeholder image

Nytt liv til snåle grønnsaker

Gründerne Ragnhild og Jonas Viken, og Bjørnar Buserud, har skapt suksess og arbeidsplasser på Frosta. Samtidig har de drastisk redusert matsvinn, og fått flere til å velge grønt.

Video placeholder image

Går foran i sin bransje med klimaregnskap

Familebedriften har alltid vært opptatt av orden. Det gjelder innsamling, transportering og håndtering av farlig avfall, og det gjelder driften. Nå har de startet grønn omstilling med et helproft klimaregnskap.


Få hjelp til å lykkes

Våre bedriftsrådgivere har både erfaring og kunnskap om hvordan du kan starte en bedrift, vokse eller endre. De brenner litt ekstra for bærekraftige løsninger, særlig om de er her i Midt-Norge. Vårt beste tips er å snakke med oss fra starten av.


Bærekraftsrådgivning

Vi vet at ulike bedrifter har ulike behov – uansett hvor langt du har kommet med bærekraftsrapporteringen kan vi hjelpe. Faktisk har vi en hel avdeling som jobber dedikert med nettopp dette. De står klare til å bistå deg og din bedrift.

Produkter og tjenester for bedrifter

Klar for å omstille bedriften? Her er noe av det vi tilbyr.

Grønt innskudd med god rente 

Grønt innskudd sikrer at bedriften din sitt innskudd utelukkende bidrar til en grønnere fremtid.

Grønn objektsfinansiering

Velge miljøvennlig? Få gunstig finansiering av elektrisk utstyr og kjøretøy, og leasingavtale på solcellepanel. 

Rapportering og rådgivning

Vi kan hjelpe bedriften din med klimaregnskap, bærekraftsrapportering, og implementering av bærekraft.

Finansiering av innovasjon og vekst

Gjennom vekstgaranti-ordningen til Innovasjon Norge tilbyr vi innovasjonslån og vekstkreditt til bedrifter.

Vi følger, og oppfordrer andre til å følge, UN Global Compacts sine 10 prinsipper for bærekraft (over). Prinsippene dekker menneskerettigheter, standarder for arbeidslivet, miljø og bekjempelse av korrupsjon. 

Prinsipper for bærekraft

  1. Vi skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
  2. påse at vi ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.
  3. Vi skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,
  4. sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,
  5. sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og
  6. sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.
  7. Vi skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,
  8. ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og
  9. oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.
  10. Vi skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser. 
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }