Største eiere av egenkapitalbevis

Her finner du de 20 største eiere av egenkapitalbevis per 31. mars 2021.


20 største eiere Antall Andel
State Street Bank and Trust Comp               4.245.154 3,27 %
Sparebankstiftelsen SMN               3.965.391 3,05 %
Verdipapirfond ODIN Norge               3.342.919 2,57 %
Verdipapirfondet Alfred Berg Gamba               2.889.914 2,23 %
Danske Invest Norske Instit. II.               2.863.847 2,21 %
Verdipapirfondet Nordea Norge Verdi               2.739.844 2,11 %
Pareto Aksje Norge Verdipapirfond               2.569.766 1,98 %
State Street Bank and Trust Comp               2.112.844 1,63 %
JPMorgan Chase Bank, N.A., London               2.038.996 1,57 %
Forsvarets Personellservice               1.942.946 1,50 %
Morgan Stanley & Co. International               1.940.689 1,49 %
VPF Eika Egenkapitalbevis               1.935.968 1,49 %
Pareto Invest AS               1.811.807 1,40 %
J.P Morgan Bank Luxembourg S.A.               1.564.474 1,20 %
J.P Morgan Bank Luxembourg S.A.               1.521.185 1,17 %
Verdipapirfondet Nordea Avkastning               1.249.111 0,96 %
Danske Invest Norske Aksjer Inst               1.244.975 0,96 %
Sum 20 største eiere             44.052.902 33,93 %
Øvrige eiere             85.783.541 66,07 %
Utstedte egenkapitalbevis          129.836.443 100,00 %