Største eiere av egenkapitalbevis

Her finner du de 20 største eiere av egenkapitalbevis per 30. april 2019.


20 største eiere Antall Andel
Verdipapirfondet Nordea Norge Verdi               4.760.884 3,67 %
State Street Bank and Trust Comp               4.500.110 3,47 %
Sparebankstiftelsen SMN               3.965.391 3,05 %
ODIN Norge               3.542.919 2,73 %
Danske Invest Norske Instit. II.               3.324.149 2,56 %
Pareto Aksje Norge Verdipapirfond               2.533.777 1,95 %
Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak               2.196.139 1,69 %
State Street Bank and Trust Comp               2.069.313 1,59 %
JPMorgan Chase Bank, N.A., London               1.908.989 1,47 %
Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond               1.776.137 1,37 %
Danske Invest Norske Aksjer Inst.               1.744.292 1,34 %
Forsvarets  Personellservice               1.717.046 1,32 %
Pareto Invest AS               1.680.087 1,29 %
MP Pensjon PK               1.552.771 1,20 %
State Street Bank and Trust Comp               1.552.610 1,20 %
Verdipapirfondet Nordea Kapital               1.449.741 1,12 %
Morgan Stanley & Co. Int. Plc.               1.338.990 1,03 %
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.               1.286.209 0,99 %
Verdipapirfondet Nordea Avkastning               1.249.111 0,96 %
Sum 20 største eiere             44.148.665 34,00 %
Øvrige eiere             85.687.778 66,00 %
Utstedte egenkapitalbevis          129.836.443 100,00 %