Største eiere av egenkapitalbevis

Her finner du de 20 største eiere av egenkapitalbevis per 30. september 2020.


20 største eiere Antall Andel
Verdipapirfondet Nordea Norge Verdi               4.571.779 3,52 %
State Street Bank and Trust Comp               4.017.603 3,09 %
Sparebankstiftelsen SMN               3.965.391 3,05 %
Verdipapirfond ODIN Norge               3.342.919 2,57 %
Danske Invest Norske Instit. II.               3.110.473 2,40 %
Pareto Aksje Norge Verdipapirfond               2.672.980 2,06 %
Verdipapirfondet Alfred Berg Gamba               2.574.171 1,98 %
JPMorgan Chase Bank, N.A., London               2.052.616 1,58 %
State Street Bank and Trust Comp               2.046.465 1,58 %
Forsvarets Personellservice               1.890.446 1,46 %
VPF Eika Egenkapitalbevis               1.869.717 1,44 %
Pareto Invest AS               1.806.243 1,39 %
Morgan Stanley & Co. Int. Plc.               1.725.758 1,33 %
Citibank, N.A.               1.556.607 1,20 %
Verdipapirfondet Nordea Kapital               1.440.601 1,11 %
MP Pensjon PK               1.352.771     1,04 %
Danske Invest Norske Aksjer Inst               1.341.275 1,03 %
Verdipapirfondet Nordea Avkastning               1.249.111 0,96 %
Verdipapirfondet Alfred Berg Norge               1.145.659 0,88 %
Landkreditt Utbytte               1.050.000 0,81 %
Sum 20 største eiere             44.782.585 34,49 %
Øvrige eiere             85.053.858 65,51 %
Utstedte egenkapitalbevis          129.836.443 100,00 %