Største eiere av egenkapitalbevis

Her finner du de 20 største eiere av egenkapitalbevis per oktober 2016.


20 største eiere Antall Andel
VPF NORDEA NORGE VERDI                6.572.299 5,06 %
SPAREBANKSTIFTELSEN SMN                3.965.391 3,05 %
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV)                3.807.407 2,93 %
ODIN NORGE                3.726.686 2,87 %
STATE STREET BANK AND TRUST COMP                3.715.284 2,86 %
DANSKE INVEST NORSKE INSTIT. II.                3.369.028 2,59 %
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON                2.941.307 2,27 %
PARETO AKSJE NORGE                2.455.344 1,89 %
STATE STREET BANK AND TRUST COMP                1.996.638 1,54 %
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA                1.924.604 1,48 %
PARETO AS                1.821.202 1,40 %
DANSKE INVEST NORSKE AKSJER INST                1.760.092 1,36 %
FORSVARETS PERSONELLSERVICE                1.717.046 1,32 %
MP PENSJON PK                1.568.771 1,21 %
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON                1.506.994 1,16 %
VPF NORDEA KAPITAL                1.474.454 1,14 %
VPF NORDEA AVKASTNING                1.289.111 0,99 %
MORGAN STANLEY AND CO INTL PLC                1.038.984 0,80 %
STOREBRAND NORGE I VERDIPAPIRFOND                1.020.495 0,79 %
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR                1.016.664 0,78 %
Sum 20 største eiere             48.687.801 37,50 %
Øvrige eiere              81.148.642 62,50 %
Utstedte egenkapitalbevis          129.836.443 100,00 %