Egenkapitalbevis

Største eiere av egenkapitalbevis

Her finner du de 20 største eiere av egenkapitalbevis per mars 2016.


20 største eiere Antall Andel
VPF NORDEA NORGE VERDI 4.893.715 3,77 %
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 4.102.743 3,16 %
SPAREBANKSTIFTELSEN SMN 3.965.391 3,05 %
ODIN NORGE 3.826.686 2,95 %
STATE STREET BANK AND TRUST CO. 3.386.341 2,61 %
PARETO AKSJE NORGE 2.857.106 2,20 %
ODIN NORDEN 2.771.784 2,13 %
DANSKE INVEST NORSKE INSTIT. II. 2.467.267 1,90 %
METEVA AS 2.359.388 1,82 %
VIND LV AS 1.876.006 1,44 %
PARETO AS 1.821.202 1,40 %
MP PENSJON PK 1.792.160 1,38 %
FORSVARETS PERSONELLSERVICE 1.717.046 1,32 %
THE BANK OF NEW YORK MELLON 1.514.192 1,17 %
JP MORGAN CHASE BANK, NA 1.511.137 1,16 %
DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE 1.435.000 1,11 %
DNB LIVSFORSIKRING ASA 1.433.340 1,10 %
VPF NORDEA KAPITAL 1.383.148 1,07 %
STATE STREET BANK AND TRUST CO 1.328.788 1,02 %
JP MORGAN CHASE BANK, NA LONDON 1.316.527 1,01 %
Sum 20 største eiere 47.758.967 36,78 %
Øvrige eiere 82.077.476 63,22 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %