Største eiere av egenkapitalbevis

Her finner du de 20 største eiere av egenkapitalbevis per 30. september 2019.


20 største eiere Antall Andel
Verdipapirfondet Nordea Norge Verdi               4.760.884 3,67 %
State Street Bank and Trust Comp               4.163.455 3,21 %
Sparebankstiftelsen SMN               3.965.391 3,05 %
ODIN Norge               3.442.919 2,65 %
Danske Invest Norske Instit. II.               3.321.149 2,56 %
Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak               2.401.892 1,85 %
Pareto Aksje Norge Verdipapirfond               2.320.692 1,79 %
JPMorgan Chase Bank, N.A., London               2.023.423 1,56 %
Morgan Stanley & Co. International               1.985.526 1,53 %
State Street Bank and Trust Comp               1.954.086 1,51 %
Forsvarets Personellservice               1.779.246 1,37 %
Pareto Invest AS               1.755.983 1,35 %
Danske Invest Norske Aksjer Inst.               1.537.592 1,18 %
Verdipapirfondet Nordea Kapital               1.449.741 1,12 %
State Street Bank and Trust Comp               1.436.989 1,11 %
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.               1.382.836 1,07 %
MP Pensjon PK               1.352.771 1,04 %
Verdipapirfondet Nordea Avkastning               1.249.111 0,96 %
VPF Eika Egenkapitalbevis               1.245.315 0,96 %
Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond               1.241.359 0,96 %
Sum 20 største eiere             44.770.360 34,48 %
Øvrige eiere             85.066.083 65,52 %
Utstedte egenkapitalbevis          129.836.443 100,00 %