Største eiere av egenkapitalbevis

Her finner du de 20 største eiere av egenkapitalbevis per 31. desember 2018.


20 største eiere Antall Andel
VPF Nordea Norge Verdi               5.734.807 4,42 %
State Street Bank and Trust Comp               4.442.606 3,42 %
Sparebankstiftelsen SMN               3.965.391 3,05 %
ODIN Norge               3.542.919 2,73 %
Danske Invest Norske Instit. II.               3.274.149 2,52 %
Pareto Aksje Norge Verdipapirfond               2.578.447 1,99 %
Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak               2.156.139 1,66 %
State Street Bank and Trust Comp               1.919.043 1,48 %
JPMorgan Chase Bank, N.A., London               1.871.849 1,44 %
State Street Bank and Trust Comp               1.768.901 1,36 %
Danske Invest Norske Aksjer Inst               1.750.292 1,35 %
Forsvarets  Personellservice               1.717.046 1,32 %
Pareto Invest AS               1.707.998 1,32 %
Handelsbank Nordiska Smabolagsfond               1.701.137 1,31 %
MP Pensjon PK               1.552.771 1,20 %
J.P. Morgan Securities PLC               1.459.686 1,12 %
VPF Nordea Kapital               1.438.701 1,11 %
VPF Nordea Avkastning               1.260.717 0,97 %
Euroclear Bank S.A./N.V.               1.119.647 0,86 %
Storebrand Norge I Verdipapirfond               1.096.565 0,84 %
Sum 20 største eiere             46.058.811 35,47 %
Øvrige eiere             83.777.632 64,53 %
Utstedte egenkapitalbevis          129.836.443 100,00 %