Største eiere av egenkapitalbevis

Her finner du de 20 største eiere av egenkapitalbevis per 31. desember 2017.


20 største eiere Antall Andel
VPF Nordea Norge Verdi 6.572.299 5,06 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 4.013.854 3,09 %
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
VPF Odin Norge 3.726.686 2,87 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst II 3.334.265 2,57 %
Verdipapirfondet DNB Norge (IV) 2.961.197 2,28 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 2.669.005 2,06 %
VPF Pareto Aksje Norge 2.356.459 1,81 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 2.203.038 1,70 %
Morgan Stanley And Co Intl plc 2.098.751 1,62 %
VPF Alfred Berg Gambak 1.924.604 1,48 %
Pareto AS 1.821.202 1,40 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. I 1.772.092 1,36 %
Forsvarets Personellservice 1.717.046 1,32 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 1.714.638 1,32 %
MP Pensjon PK 1.568.771 1,21 %
VPF Nordea Kapital 1.423.991 1,10 %
VPF Nordea Avkastning 1.289.111 0,99 %
VPF Storebrand Norge I 1.208.665 0,93 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 1.163.440 0,90 %
Sum for de 20 største eiere 49.504.505 38,13 %
Øvrige eiere 80.331.938 61,87 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %