Største eiere av egenkapitalbevis

Her finner du de 20 største eiere av egenkapitalbevis per oktober 2016.


20 største eiere Antall Andel
VPF NORDEA NORGE VERDI                6.572.299 5,06 %
SPAREBANKSTIFTELSEN SMN                3.965.391 3,05 %
STATE STREET BANK AND TRUST COMP                3.876.782 2,99 %
ODIN NORGE                3.726.686 2,87 %
DANSKE INVEST NORSKE INSTIT. II.                3.344.015 2,58 %
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV)                2.961.197 2,28 %
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON                2.666.490 2,05 %
PARETO AKSJE NORGE                2.472.959 1,90 %
STATE STREET BANK AND TRUST COMP                2.182.328 1,68 %
MSIP  EQUITY                1.989.986 1,53 %
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA                1.924.604 1,48 %
PARETO AS                1.821.202 1,40 %
DANSKE INVEST NORSKE AKSJER INST                1.772.092 1,36 %
FORSVARETS PERSONELLSERVICE                1.717.046 1,32 %
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON                1.679.349 1,29 %
MP PENSJON PK                1.568.771 1,21 %
VPF NORDEA KAPITAL                1.423.991 1,10 %
VPF NORDEA AVKASTNING                1.289.111 0,99 %
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.                1.166.778 0,90 %
STOREBRAND NORGE I VERDIPAPIRFOND                1.088.119 0,84 %
Sum 20 største eiere             49.209.196 37,90 %
Øvrige eiere             80.627.247 62,10 %
Utstedte egenkapitalbevis          129.836.443 100,00 %