Største eiere av egenkapitalbevis

Her finner du de 20 største eiere av egenkapitalbevis per 31. desember 2020.


20 største eiere Antall Andel
Verdipapirfondet Nordea Norge Verdi               4.292.153 3,31 %
State Street Bank and Trust Comp               4.277.667 3,29 %
Sparebankstiftelsen SMN               3.965.391 3,05 %
Verdipapirfond ODIN Norge               3.342.919 2,57 %
Danske Invest Norske Instit. II.               2.951.830 2,27 %
Verdipapirfondet Alfred Berg Gamba               2.623.661 2,02 %
Pareto Aksje Norge Verdipapirfond               2.525.369 1,95 %
JPMorgan Chase Bank, N.A., London               2.041.745 1,57 %
State Street Bank and Trust Comp               2.009.667 1,55 %
VPF Eika Egenkapitalbevis               1.948.461 1,50 %
Forsvarets Personellservice               1.906.246 1,47 %
Pareto Invest AS               1.821.106 1,40 %
Verdipapirfondet Nordea Kapital               1.390.601 1,07 %
MP Pensjon PK               1.352.771 1,04 %
Citibank, N.A.               1.340.632 1,03 %
Danske Invest Norske Aksjer Inst               1.295.275 1,00 %
Verdipapirfondet Nordea Avkastning               1.249.111 0,96 %
Verdipapirfondet Alfred Berg Norge               1.205.659 0,93 %
Morgan Stanley & Co. Int. Plc.               1.031.733 0,79 %
Landkreditt Utbytte               1.000.000 0,77 %
Sum 20 største eiere             43.571.997 33,56 %
Øvrige eiere             86.264.446 66,44 %
Utstedte egenkapitalbevis          129.836.443 100,00 %