Største eiere av egenkapitalbevis

Her finner du de 20 største eiere av egenkapitalbevis per oktober 2016.


20 største eiere Antall Andel
VPF NORDEA NORGE VERDI  5.222.288 4,02 %
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV)  4.102.874 3,16 %
SPAREBANKSTIFTELSEN SMN  3.965.391 3,05 %
ODIN NORGE  3.826.686 2,95 %
DANSKE INVEST NORSKE INSTIT. II.  3.316.728 2,55 %
PARETO AKSJE NORGE  2.776.415 2,14 %
STATE STREET BANK AND TRUST CO.  2.653.455 2,04 %
METEVA AS  2.359.388 1,82 %
PARETO AS  1.821.202 1,40 %
MP PENSJON PK  1.792.160 1,38 %
FORSVARETS PERSONELLSERVICE  1.717.046 1,32 %
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA  1.650.130 1,27 %
DANSKE INVEST NORSKE AKSJER INST  1.648.523 1,27 %
VPF NORDEA KAPITAL 1.575.475 1,21 %
DNB LIVSFORSIKRING ASA  1.539.150 1,19 %
JP MORGAN CHASE BANK NA, LONDON  1.461.137 1,13 %
STATE STREET BANK AND TRUST CO  1.430.950 1,10 %
J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. LONDON  1.404.888 1,08 %
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE SELEKTI  1.223.037 0,94 %
VPF NORDEA AVKASTNING  1.090.099 0,84 %
Sum 20 største eiere 46.577.022 35,87 %
Øvrige eiere 83.259.421 64,13 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %