Finansiell informasjon

SpareBank 1 SMN sin gjeldende rating

Moody's: A1, outlook stable
Fitch: A-, outlook stable