Kundevalg

Bli med å bestem hvem som skal representere deg i representantskapet, bankens øverste organ. Nå kan du nominere kandidater til kundevalget.

Nominer din kandidat

Kjenner du noen som du tror vil representere deg og resten av kundene våre på en god måte i representantskapet? Da bør du nominere dem til kundevalget!

Alle som er over 18 år og har hatt minst 2.500 kroner på konto de siste seks månedene kan foreslå kandidater, bli foreslått som kandidat, og stemme ved kundevalget.

Du kan nominere kandidater til og med mandag 8. januar 2024. Selve valget er i uke 6, 5.-11. februar 2024.

Lenker til nominasjon og påmelding kommer. 

Hva er representantskapet?

Bankens representantskap består av egenkapitalbeviseiere, kunder, ansatte og representanter fra det offentlige.

En av deres viktigste oppgaver er å føre tilsyn med styrets forvaltning av banken.

Ni av de 32 medlemmene i representantskapet velges av og blant kundene.

Kundevalg Sparebankstiftelsen SMN og Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre

Alle som kan stemme ved kundevalget i banken kan også stemme i kundevalget til våre to stiftelser.

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN er banken sin største eier og har som hovedoppgave å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i banken. Generalforsamlingen er stiftelsens høyeste organ og består av 15 medlemmer og åtte varamedlemmer. 

Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre

Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre 

Kort infotekst lik den for Sparebankstiftelsen SMN

Slik nominerer du din kandidat

Kort tekst med info om kriterier for kandidater? og hvordan man avgir stemme.