Kundevalg

Er du kunde i banken, over 18 år og har hatt minst 2.500 kroner på konto siste halvår kan du stemme i kundevalget. Valget foregår annenhvert år.

Kundevalget er avsluttet

Årets valg er nå avsluttet, siste frist for å stemme var 6. februar. 

Resultatet av valget blir annonsert i løpet av mars. 

Neste kundevalg er i 2024. 


Kundenes valg til representantskapet

Bankens representantskap består av egenkapitalbeviseiere, kunder, ansatte og representanter fra det offentlige. En av deres viktigste oppgaver er å føre tilsyn med styrets forvaltning av banken. Ni av de 32 medlemmene i representantskapet velges av og blant kundene.

Disse kandidatene stilte til valg i 2022

 • Født 1979
  Administrativ leder
  7713 Steinkjer

  Jeg er adm. leder i Smart Media AS, Smart Norway AS - daglig leder i Drivhuset Steinkjer AS. 

  Styreverv: Steinkjer Dyreklinikk,
  Camerat, Biodrone, Steinkjer Skidrift, Arctic Wildlife Tours blant annet.

 • Født 1971
  Forskningssjef SINTEF
  7050 Trondheim

  Jeg har vært representant fra kundene i representantskapet siden 2018, og synes det er veldig givende å være med å påvirke i en så viktig samfunnsaktør som SpareBank1 SMN. 

  Jeg er mamma til to tenåringsgutter og er nordmøring bosatt i Trondheim. Jeg er generelt samfunnsengasjert og har vært engasjert i flere frivillige organisasjoner, som idrettslag, speider'n og flere idrettslag.

  Gjennom jobben min som forskningssjef i SINTEF er jeg engasjert i næringsutvikling og kjenner godt til næringslivet i Midt-Norge. SpareBank 1 SMN er viktig for Midt Norge, ut over sine egne kunder, gjennom sin spesielle eierstruktur. Dette vil jeg gjerne være med å forvalte videre, og sørge for at banken fortsatt drives til det beste for kunder, eiere, organisasjon og samfunnet.

 • Født 1973
  Pasient og brukerombud i Trøndelag
  7021 Trondheim

  Jeg har vært kunderepresentant siden 2016. Utdannet Jurist med helserett som fagfelt. Har jobbet som leder siden 2003.

  I representantskapet skal vi påse at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. Min systemerfaring med å følge opp helsetjenesten og bedre kvaliteten i denne på vegne av pasienter og brukere er en relevant og  unik erfaring å ta med seg inn i representantskapet i dette viktige arbeidet. Vi som sitter i representantskapet har en påvirkning i kraft av at vi er et kontrollorgan, og har dermed en viktig innflytelse på hvordan banken drives og forvaltes.

  Jeg kan med min erfaring og utdanning ivareta interessene til  kundene og bistå slik at ting går riktig for seg . Det er viktig å ha kunderepresentanter som kjenner til bankens samfunnsansvar og kjenne til lover og regler slik at ting går riktig for seg .

  Jeg har på disse årene som kunderepresentant opparbeidet meg mye kunnskap om banken og jeg tror at jeg har mye å bidra med videre .

 • Født 1963
  Leder sikkerhet, beredskap og personvern, REMA 1000
  6532 Averøy

  Bosatt på Rangøya(Averøy) sammen med samboer. Hobbyer er fotografering og båtliv. Datter på 30 og sønn på 29.

  Er kunde i banken både som privatperson, og for min bedrift H2Ocean AS.

  Har så langt hovedsakelig jobbet i dagligvarebransjen. Fra 1992 til 2014 sittet i REMA 1000 sin ledergruppe med ansvar for forskjellige fagområder. I 2014 startet jeg min egen bedrift innen reiseliv og opplevelser, men ble i 2020 hentet tilbake til REMA 1000. 

  Som person er jeg selvstendig, nysgjerrig, utadvendt og en lagspiller. Min arbeidsgiver omtaler meg som dette: «Du bidrar med en sterk analytisk kapasitet, masse erfaring, kompetanse og medmenneskelighet».

  Verv som representant for REMA 1000;

  - Leder i Rådet for matvareberedskap i Nærings- og fiskeridepartementet

  - Sivil ekspert i NATO - Food Chain Infrastructure Baltic Sea Area.

  - Styremedlem i Nordfjord Kjøtt AS

  - Styreleder Dagligvarehandelens miljøforum

  - Styremedlem i Handelens ølsalgsråd

 • Født 1983
  Daglig leder
  7025 Trondheim

  De siste fire årene har jeg jobbet som daglig leder ved Boots apotek Valentinlyst. Før det var jeg viseadministrerende direktør i Aqua Pharma AS.

  Jeg bor på Byåsen sammen med samboer og våre fire barn. Jeg har vært kunde i SMN fra barndommen av og verdsetter bankens lokale engasjement, der hvor en betydelig del av bankens overskudd tilfaller lokalsamfunnet.

  Jeg har vært vara i representantskapet de siste fire årene og deltatt på de fleste møter i regi av representantskapet i SMN. Jeg synes det er givende å være med i representantskapet. Vår oppgave er å sikre at banken holder en stødig kurs inn i framtiden, hvor et godt samspill mellom bank, privat- og næringslivskunder og det offentlige fører til bærekraftig fremgang lokalt og globalt.

 • Født 1961
  Økonomisjef i SINTEF Eiendom
  7022 Trondheim

  Bachelorgrad fra BI og Masterprogram i endringsledelse.

  Jeg har i over 20 år vært økonomisjef i SINTEF(1998-2019). SINTEF er et konsern på over 1800 ansatte.  I den perioden hadde jeg ansvaret for mange
  funksjoner innen økonomi: Økonomistyring, årseregnskap, budsjett, intern
  revisjon, bank og finans og innkjøp. Jeg ledet også SINTEFs økonomiforum og finansutvalg.

  I 2019 gikk jeg over i en mer spesialistrolle som økonomisjef for SINTEF Eiendom. SINTEF har en stor eiendomsportefølje både i Trondheim og Oslo som SINTEF forvalter og drifter selv.  Vi er også stor på eiendomsutvikling i
  Trondheim og Oslo. Ved behov så kjøper SINTEF også eiendom slik at SINTEFs ansatte og deres aktiviteter skal ha gode arbeidsvilkår. SINTEF Eiendom er også en aktør og bidragsyter ifbm Ocean Space Center.

  Jeg har flere styreverv, men de som er mest interessante er Vitensenteret, SINTEF Holding AS, Boss Holding AS og alle datterselskapene. Det siste er et familieeid selskap som har eksistert siden 1990.

 • Født 1948
  Pensjonist
  7026 Trondheim

  Har for det meste i mitt yrkesaktive liv, jobbet innen shipping. Har jobbet hos: Firma C. Lund Skipsekspedisjon AS (område utenlands trafikk), NFDS (Nordenfjeldske Dampskibselskab Sea-Cargo/ruteleder), J.P.Strøm Shipping AS (ruteleder/Markedssjef), NCL containerrederi/selger Trøndelagsområdet. Trondheim Havn (Markedsavdelingen)

  Verv ovennevnte periode:

  Leder Markesrådet for Trondheim Havn, formann Speditørforeningen i Trondheim, havnerepresentant for NORTRASHIP, styremedlem Norges Speditørforbund, NECL prosjektet. Representant for Sør-Trøndelag/Trondheim Kommune som omhandlet nye transportveier for gods i Midtnorden korridoren fra Finland/Sverige/Norge, med utskipning over Trondheimsfjordens havner til Kontinentet/U.K.

  Er i dag en aktiv pensjonist.

 • Født 1958
  Avdelingsleder
  6300 Åndalsnes

  Utdannet lærer.

  Har vært skoleleder de fleste av årene jeg har arbeidet i skolen. Jeg har vært aktiv lokalpolitiker.  Jeg var varaordfører i Rauma kommune – Verdens beste kommune for naturglade mennesker - i 8 år. Jeg var også med i fylkesstyret i KS, fylkesstyret i AP, Landsstyret i Arbeiderpartiet og KS.

  Fra 2004 til 2016 var jeg medlem av Representantskapet i Norges Bank, innvalgt av Stortinget.  I flere perioder var jeg medlem av representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter. Dette er et interkommunalt foretak. Jeg satt som leder der i åtte år.  Tidligere styremedlem i Helse Nordmøre og Romsdal.

  I dag arbeider jeg som avdelingsleder ved Isfjorden skole. Dette er en 1.-7.skole med ca 180 elever.

 • Født 1961
  Daglig leder – CEO
  7048 Trondheim

  Familiefar med kone, ei datter på 21 år og en sønn på 31 år. Bor i Trondheim med hytte på Skatval. 

  Startet i Erling Foraas AS i 1985 som daglig leder for et lite montasjefirma av gjerder og porter, som hadde den gang inngående samarbeid med Trodhjems Jernindustri på Ladesletta.

  Senere ble det omgjort til Foraas Områdesikring AS. Kom inn på eiersiden i 1989 som 50% aksjonær, og ble 100% aksjonær i 2012. Pr. dato så er jeg medeier i 4-5 andre selskaper innen vår profesjon rundt om i Norge, og flere kan det bli.

  Er utadvendt og uvanlig kreativ og løsningsorientert sies det rundt meg.(?) Trives godt med å kunne spre humør og
  entusiasme gjennom å skape positive relasjoner.

  Gjennom 35-40 år som gründer og eier/driver, så har jeg opparbeidet en bred og stor kompetanse innen mitt fagfelt, sikring og sikkerhet, dvs det å skape trygget i samfunnet.

 • Født 1979
  Daglig leder
  7718 Steinkjer

  Jeg er 42 år og kommer fra Steinkjer. Jeg bor i ei mindre bygd utenfor sentrum sammen med Christian, våre tre barn i alderen 9-15 år og hunden Zorba. Foruten jobb og familie, så er hytta i Skjækerfjellene den største lidenskapen.

  Jeg har bakgrunn som sivilingeniør fra NTNU innenfor retningen matematikk og statistikk, og har derfor et stort hjerte for realfag. Jeg har studert og jobbet i USA, Trondheim og Nederland, men har de siste 10 årene jobbet som daglig leder for Intro Trainee, som er et traineeprogram i Trøndelag.

  Å jobbe med kompetanse og næringsutvikling er både spennende og givende. Jeg har i tillegg erfaring fra styrearbeid, lokalt bolystarbeid og som flyktningeguide i Røde kors.

  Som deltaker i et lokalsamfunn har jeg sett viktigheten av SpareBank 1 SMNs støtte til utallige arrangement for både ung og gammel, og jeg ønsker veldig gjerne å bidra tilbake til banken gjennom å stille meg tilgjengelig for representantskapet.

 • Født 1966
  Seniorrådgiver Enova
  7509 Stjørdal

  Jeg er gift og har tre barn. Oppvokst på gård i Orkdal hvor mye tid i barne- og ungdomsårene bestod i arbeid på gården.

  Femårig studium i landbruksøkonomi ved NMBU og befalsskolen for infanteriet i Trøndelag (BSIT). Siden 2012 jobbet som seniorrådgiver i Enova med rådgiving i forhold til aktuelle klimaløsninger for virksomheter. Mitt arbeid er rettet mot
  selskaper innen teknologiutvikling og prosessindustri. 

  Tidligere arbeidserfaring er Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavdelingen 2,5 år, importfirmaet Lantmannen maskin 4 år og eier og driver av landbruksmaskinfirmaet Stjørdal Traktor 13 år. Jeg har også vært med å starte opp selskaper og er i dag styreleder i tre aksjeselskaper.

  Gjennom arbeidserfaring har jeg lang erfaring i forhold til å analysere virksomheter med tanke på gjennomføringsevne, teknologimodenhet, strategier for å møte fremtidens utfordringer og ledelse av selskapene.

  Fritiden brukes til å være trener for skiskyttere, aktiviteter med familien og jakt.

 • Født 1974
  Avd.leder kvalifisering og integrering
  6429 Molde

  Ansatt i Flyktningtjenesten i Molde kommune. Er opptatt av å utvikle gode tjenester med god faglig kvalitet. Flyktninger skal oppleve å bli sett og hørt. På arbeidsplassen er jeg beskrevet som tydelig, tilstede, nysgjerrig og raus. 

  Jeg har seks egne barn, der en er ferdig utdannet og jobber, to studerer, og tre går på ungdomsskole og videregående og bor hjemme sammen med meg.

  Utdanningen min er en bachelor i barnevern, med etterutdanning i juss, statsvitenskap, personal-og organisasjonskunnskap og ledelse 

  Har tidligere hatt verv i idrettslag og flere engasjement som fosterhjem, beredskapshjem og besøkshjem over flere år. Er godkjent av statsforvalteren som representant for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. 

  Motivasjon for å stille som kandidat for representantskapet er muligheten til å lære mer om banken sin rolle som samfunnsaktør. Jeg har en grunnleggende interesse for samfunnsutvikling, og kan bidra med engasjement for at folk skal leve godt og trygt sammen.

 • Født 1972
  Daglig leder
  7030 Trondheim

  Jeg er født og oppvokst i Trondheim. Sivilingeniør fra NTNU 1997. Videreutdannelse fra University of Newcastle Australia, før noen år som controller hos Statsbygg Oslo.

  Fra 2004 arbeidet i familiebedriften Byggteknikk Prosjekt AS (tidligere AS Anlegg). Byggteknikk har per i dag flere satsingsområder i sin portefølje, men med primærfokus på eiendomsutvikling samt ventureinvesteringer. Byggteknikk har vektlagt å være en god rådgiver og aktiv medspiller for nyetablerte bedrifter - hovedsaklig i Midt-Norge.

  Personlig er jeg sosial og omgjengelig av natur. Jeg har alltid vært aktiv og interessert i idrett, men de siste årene har familieliv blitt prioritert foran golf- og fotballinteresse.

  Jeg vil avslutningsvis takke valgkomiteen for tilliten. Jeg har gjennom mitt virke i trøndersk næringsliv fått et bredt erfaringsgrunnlag. Jeg håper derfor at jeg besitter både kunnskap og ikke minst engasjement som kan anses som verdifullt for en eventuell deltagelse i representantskapet.

 • Født 1982
  Daglig leder
  6450 Hjelset

  Arbeider i dag som daglig leder i 3 datterselskap i Astero konsernet. Er opprinnelig utdannet fysioterapeut med variert arbeidserfaring fra helsevesenet, både i privat praksis, kommune og helseforetak. Har vært ansatt i arbeid- og inkluderingsbedriften Astero siden 2008. I ulike lederstillinger siden 2012. Styremedlem i Molde Næringsforum. 

  Er bosatt på Hjelset utenfor Molde, med mann og 3 barn.

  Trives med å ha mange jern i ilden, og har hatt, og har ulike frivillige verv. Er i dag leder for det lokale idrettslaget IL Hjelset-Fram.

  Har også hatt ulike politiske verv tidligere, og er i dag vara til kommunestyret i Molde for Senterpartiet.

 • Født 1960
  Sivilarkitekt – daglig leder
  6320 Isfjorden

   

  Utdannet sivilarkitekt fra NTH. 

  Hun har vært ansatt og daglig leder STREKEN AS siden 1999. Hun har lang og variert erfaring med prosjektering og gjennomføring av ulike typer bygg.

  Har gjennomført prosjekteringsledelse, NTNU høst 2015.   

  Bor i Isfjorden og bruker fritiden på ulike aktiviteter i naturen. Har to voksne døtre og tre barnebarn.
Kundenes valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN er banken sin største eier og har som hovedoppgave å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i banken. Generalforsamlingen er stiftelsens høyeste organ og består av 15 medlemmer og åtte varamedlemmer. 

Disse kandidatene stilte til valg i 2022

 • Født 1962
  Virksomhetsleder
  7654 Verdal

  Engasjert og interessert i mennesket, samfunnsutvikling og organisasjonsarbeid.

  Gift, tre voksne barn og to herlige barnebarn.

  Jeg er ansatt i Verdal kommune som virksomhetsleder integrering og mangfold, i tillegg er en del av stillingen min lagt til kommunedirektørens fagstab, rådgiver samfunn.

  Jeg har vært styremedlem i både idrettslag, teaterlag og humanetisk forbund.

  Jeg har vært politisk aktiv og har vært medlem i kommunestyre, formannskap og ulike utvalg( teknisk, kultur, utdanning).

  De siste 6 åra  har jeg vært medlem av sparebankstiftelsens generalforsamling, noe jeg har opplevd som lærerikt og spennende.

  Jeg er utdannet førskolelærer med videreutdanning i arbeids- og lederpsykologi, veiledningspedagogikk og en mastergrad i førskolepedagogikk.

 • Født 1970
  Avdelingsleder i Vitec AS
  7710 Sparbu

  Musiker/bassist for Gækkbass. Eier/driver av Gækk Entertainment AS (scene og kulturformidling)

  Kulturengasjert person bosatt på Mære i Steinkjer kommune. Jobber til daglig som avdelingsleder i Vitec AS på Verdal. Aktiv musiker/bassist i flere band og ulike kulturprosjekter. Eier og driver av scene og kulturformidlingsfirma, Gækk Entertainment AS.

 • Født 1973
  Direktør eiendom - SINTEF
  7550 Hommelvik

  Espen Susegg har siden mai 2019 vært ansatt som direktør for eiendom i SINTEF.

  I perioden 2015 til 2018 var han CEO i SIVA. Før 2015 var Susegg ansatt i ulike roller i SpareBank 1 SMN, Brattørkaia og SIVA.

  Susegg har bred erfaring fra ulike styreposisjoner i flere eiendomsselskap inkl. Nordisk Areal, IT Fornebu/Koksa Eiendom, Marineholmen, OCC Innovation Park og Norsk maritimt kompetansesenter. Susegg har master fra NTNU og MBA-grad fra Norges Handelshøyskole.

 • Født 1986
  Prosjektleder
  6650 Surnadal

  Jeg er utdannet naturforvalter fra NTNU, og har tidligere jobbet som planlegger i Ulstein kommune og rådgiver hos Statsforvalteren i Vestland. Jobbet i perioden 2016 - 2021 som plansjef i Sunndal kommune. I oktober 2021 gikk jeg over til stillingen som prosjektleder hos Rindalshytter. Sitter i dag som styremedlem i Surnadal bondelag og har tidligere vært styremedlem i Akvainvest Møre og Romsdal. 

  Jeg er gift og har en sønn. Sammen med mannen min driver vi et større melkebruk i Surnadal. Som person er jeg samfunnsengasjert og har et stort hjerte for kultur og frivillighet. 

  Det er med stor glede jeg stiller til valg for et verv i stiftelsen.

 • Født 1971
  Bonde
  7125 Vanvikan

  Jeg har mastergrad i husdyrvitenskap fra Ås-NLH (NMBU).

  Gift, 3 barn. Variert yrkesbakgrunn: undervist på Mære Landbruksskole og HINT, jobbet i Nord-Trøndelag 4H, arbeidsveileder ved Kora Produkter (Vekst-bedrift i gamle Leksvik kommune). Er nå selvstendig næringsdrivende. Driver økologisk gård med kornproduksjon og sau, samt Inn på tunet. Seterdrift med kafevirksomhet på sommeren. Medeier i en liten privat barnehage som er på gården hver fredag. Helgejobb som assisten på Leksvik helsetun.

  Har vært aktiv politiker i kommunestyre, formannskap og fylkesting i 12 år.

  Aktiv korpsmusikant og glad i friluftliv. Lidenskapelig bærplukker.

 • Født 1956
  Daglig leder
  7620 Skogn

  Daglig leder for rådgivingsselskapet Norsk landbruksrådgiving Trøndelag SA og gårdbruker.

  Har allsidig yrkeserfaring og toppledererfaring fra bank, forsikring, energi, regnskap, merkevarebygging, forskning, utvikling og innovasjon.

 • Født 1952
  Seniorkonsulent
  7044 Trondheim

  Jeg har lang erfaring som leder med resultatansvar lokalt og nasjonalt, og senere som konsulent, i global IT-konsulentvirksomhet.

  De siste 17 årene har jeg arbeidet med og ledet omstilling og IT drevne endringer innen statlig offentlig virksomhet, universiteter, bank og industri. Siden jeg ble pensjonist oktober 2020 fortsetter dette på deltid i regi av eget konsulentselskap. Jeg er nysgjerrig på moderne informasjonsteknologi og er opptatt av hvordan teknologi kan gi forretningsmessig og samfunnsmessig gevinst.

  Privat er jeg opptatt av friluftsliv og hvordan barn og unge kan bli glade i og ta vare på naturen rundt oss. Helseeffektene av dette for samfunnet er viktig. Skiopplæring har stått mitt hjerte nær i snart 50 år og jeg er fortsatt aktiv i dette. Jakt, fiske og friluftsliv året rundt er også viktig for meg. Jeg anser meg også som rimelig kulturinteressert.

  Å bidra til at Sparebankstiftelsen SMN fortsetter sitt gode arbeide med å utvikle samfunnet i vår region er spennende.

 • Født 1946
  Teknisk rådgiver Helseth AS
  6416 Molde

  Er nå teknisk rådgiver i samme bedrift som jeg også har vært daglig leder for i ca. 30 år (Helseth AS). I tillegg har jeg en rekke engasjement som styreleder og styremedlem i industribedrifter.

  Har tidligere vært medlem av representantskapet i SpareBank 1 SMN.

  Min fagkompetanse er maskiningeniør med formell tilleggsutdannelse i økonomi/bedriftsledelse. Har i hele mitt yrkesaktive liv jobbet med industriproduksjon. I tillegg har jeg vært styremedlem / nestleder og leder av NHO M&R en rekke år. Er ellers glad i å utøve sport på fritiden.

 • Født 1956
  Pensjonist
  7732 Steinkjer

  Tidligere rådgiver i Fellesforbundet, nå pensjonist.

 • Født 1982
  Daglig leder og rådgiver
  7560 Vikhammer 

  Jeg jobber som programrådgiver i introduksjonsprogrammet i Nav Malvik.

  Jeg er også eier og daglig leder av Sellanraa bok og bar i Trondheim og medeier i delikatessebutikken Alma Mater.

  Ellers er jeg interessert i byutvikling, arkitektur og havbruk.

 • Født 1982
  Daglig leder
  7800 Namsos

  Jeg er en aktiv og engasjert type med bred lederbakgrunn fra både privat og offentlig næringsliv. De siste fire årene har jeg hatt mitt daglige virke som leder i Namdal Næringsforening. En privat organisasjon som eies av over 270 bedrifter rundt om i Namdalen.

  Jeg er også aktiv i lokal og regional politikk og har et godt nettverk i hele Trøndelag.

  Fritiden bruker jeg sammen med familien min. Det vil si min samboer Silje, datter Emma (10år) og hunden Kompis. Da går det i jakt, skikjøring og oppfølging av min datters fritidsaktiviteter.

  Dette har også ført meg inn i styret i flere lag og foreninger. Et virke jeg synes er meningsfylt. Da frivilligheten er en stor grunn til at folk ønsker å bo, leve og jobbe rundt om i landet vårt.

  Jeg har stor respekt for stiftelsen og er topp motivert for å kunne bidra.