Vi tror på verdien av fellesskap

Alle fortjener å være en del av et fellesskap, og for barn og unge kan det være ekstra vondt å stå utenfor. 

Derfor vil vi i 2023 ha fokus på verdien av gode møteplasser. Vi vil støtte aktiviteter og tiltak som hindrer utenforskap og bygger fellesskap.


Like muligheter for alle

Vi tror det finnes en hylle som passer for alle, men hvordan kan vi bidra til at alle får like muligheter til å finne sin gjeng?

Det kan være mange grunner til at noen står på utsiden av fellesskapet. Uansett årsak, ønsker vi å bidra til at flere finner en plass de føler seg hjemme. 

Om din organisasjon har en ide til tiltak eller aktiviteter som bidrar til like muligheter for barn og unge kan du søke om støtte. Vi har spesielt fokus på mental helse, sosial inkludering og økonomisk utenforskap.

Hva støtter vi?

Vi støtter små og store tiltak og aktiviteter som bidrar til fellesskap og like muligheter for barn og unge. 

Spesielt har vi fokus på mental helse, sosial inkludering og økonomisk utenforskap, og vi ønsker oss søknader fra alle typer lag, foreninger og organisasjoner!

 

Lurer du på noe?

 • Vi ønsker å være med og støtte lag, foreninger, organisasjoner og samfunnsnyttige tiltak i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sunnfjord.

  For å kunne søke om støtte fra samfunnsutbytte, må du være tilknyttet en virksomhet i vår region, med organisasjonsnummer. 

 • Alle søknader må være mottatt senest 31. mars 2023. 

 • Alle søknader vil bli behandlet senest innen utgangen av mai.

  Dersom ditt prosjekt tildeles støtte, må du sende inn en enkel bekreftelse/utbetalingsrapport for å få utbetalt pengene. Dette får du mer informasjon om dersom søknaden innvilges.

  Pengene utbetales til virksomhetens konto, ikke til privatpersoner.

  Savner du svar, eller lurer du på noe kan du kontakte oss på samfunnsutbytte@smn.no.

 • Dere kan søke om støtte til små og større prosjekter, fra 10.000 - inntil 100.000 kroner.

  Til grunn for vurderingen av støtten vil formålet og antall barn og unge som treffes av aktiviteten/tiltaket være avgjørende.

 • Nå støtter vi prosjekter som hindrer utenforskap og bidrar til fellesskap og like muligheter for barn og unge. 

  Det er mange grunner til at noen havner utenom fellesskapet. Det er også mange forskjellige fellesskap som skaper gode møteplasser. Derfor har vi ikke satt noen krav til hva slags type organisasjoner som kan søke. 

 • Vi gir ikke støtte til følgende formål:

  1. prosjekter med partipolitisk eller religiøs profil
  2. tiltak som faller inn under offentlige kjerneoppgaver
  3. privatpersoner, eller prosjekter med kommersielle interesser
  4. aktiviteter uten allmennyttig verdi, med svært begrenset målgruppe (f.eks. klassetur og deltakelse på cup/turneringer for enkeltlag
  5. ordinær drift
 • Nei, dessverre. Vi ønsker å sikre at støtten går til reelle prosjekter med allmennytte, og organisasjonsnummer er derfor et krav.

  Hvis dere har en god idé til et prosjekt, men mangler organisasjonsnummer, kan kanskje Spleis fra SpareBank 1 være til hjelp for å samle inn penger? 

Du er en av oss

Samfunnet er vår største eier. Det betyr alle vi som bor i Midt-Norge. Derfor deler vi vårt overskudd med lokalsamfunnet. 

Les mer om samfunnsutbyttet her

Bærekraft i praksis

Samfunnsutbyttet skal gå til aktiviteter eller tiltak som er forenelige med FN sine bærekraftsmål. Alle fortjener å være en del av et fellesskap og gjennom å bidra til mindre utenforskap støtter vi opp under mål nummer 10, mindre ulikhet.