Unge stemmer

Et program for lokale talenter mellom 18 og 35 år som har et brennende engasjement for hvordan vi skal utvikle Midt-Norge.

Om programmet

Gjennom fem samlinger fra september 2022 til mai 2023 fikk deltakerne lære om mekanismene i «den norske modellen», finans og næringsliv i vår region og hva som påvirker våre beslutninger og vår økonomi i samfunnet.

Inspirasjon og perspektiver på lederskap, medietrening og gode tips til strategisk kommunikasjon stod på programmet. 

Programmet ble gjennomført i samarbeid med NHO og LO, og blir gjennomført igjen i 2023/24. 

Vi åpner for søknader i løpet av sommeren 2023. 

Video placeholder image

Felles for deltakerne i programmet er at de

 • ønsker påfyll av kompetanse om fremtidens arbeidsliv
 • har et brennende engasjement for hvordan vi skal utvikle vår region
 • vil ta del i samfunnsdebatten
 • vil trene på historiefortelling og kommunikasjon
 • brenner for å lære
 • ønsker å reflektere over bevisst lederskap
 • ønsker å utvide sitt nettverk

Samlinger 2022

I 2022/23 hadde vi fire samlinger i Oslo, Trondheim, Verdal og Brussel. Steder, dato og tema for 2023/24 kommer.

Oslo

Trondheim

Verdal

BrusselHovedtema i programmet

Dersom landsdelen i Midt Norge skal fortsette å være en attraktiv region må unge som skal bo og leve her bidra til å forme utviklingen. Dette programmet er et resultat av vårt ønske til å bidra til at unge stemmer blir utviklet og hørt, og hovedtemaene i programmet reflekterer dette. 

 • Den første samlingen har fokus på norsk arbeids- og næringsliv, inkludert den norske fungerende modellen med trepartssamarbeidet. 

  NHO tar oss gjennom fordelene med velferdsstaten og hvilke styrker det norske arbeidslivet har i møte med globale trender og utvikling og represententer fra LO vil snakke om det organiserte arbeidslivet. Finans- og næringsliv og økonomisk styring blir også viktige komponenter i denne samlingen.  

 • Etter denne samlingen skal du ha en grunnleggende forståelse av hvordan politiske
  beslutninger fattes og hvem som er de viktige interessentene. 

  Vi ser på forholdet mellom politikk og media og politikernes påvirkning i media, og hører erfaringer fra Stortinget fra unge midt-norske politikere. 

 • Vi ser på Norges forhold til EU og europeisk direksjon, hvordan ser egentlig veien fra lokal politikk til Storinget og ut i Europa ut? 

  Vi reflekterer også over om demokratiet i Europa trues og setter det opp mot "annerledslandet" Norge sin unike modell. 

 • I denne samlingen lærer du om betydningen av retoriske verktøy for tydelig, trygg og overbevisende kommunikasjon som gir gjennomslag.

  Medie- og debatt-trening skal hjelpe deg å forstå hvordan man bryter «lydmuren» i media.

   

 • Gode ledere forstår hva som påvirker en ansatt. Verdier og relasjonell kapital gir motivasjon og er avgjørende for kulturbygging og gode prestasjoner.

  Se frem til en samling med inspirasjon, refleksjon og erfaringsbasert læring rundt mental styrke og positiv tenking. 

Spørsmål og svar

Søknadsfristen var 15. august 2022. Vi åpner ny søknadsrunde i løpet av sommeren 2023. 

Alle søkere fikk svar innen 1.september. Programmet er nå i gang.

En jury med representanter fra SpareBank 1 SMN, LO og NHO valgte ut deltakerne.

Juryen så etter noen som bor i Midt-Norge og er tydelig nysgjerrig på finne mulighetene i landsdelen.

Felles for deltakerne er at de er engasjerte og ønsker å påvirke hvordan Midt-Norge utvikler seg.

Samlingene er i hovedsak fysiske, men korte digitale møter kan også forekomme. Det skal være mulig å kombinere programmet med jobb og studie, men deltakere må selv sørge for at tidsbruken er godkjent av arbeidsgiver.

Tilsammen er det ti dager med fysisk oppmøte, fem fysiske samlinger på to dager hver. 

 • Datoer for 2023/24 kommer.

 

Nei. Når du skal prioritere i søknadsskjemaet, oppfordrer vi deg til å tenke mer på hva du er interessert i og mindre på hva du kan mye om på forhånd.

Det er en egenandel på 5000 kroner.

Resten av kostnaden, inkludert reise, kost og losji blir dekket av SpareBank 1 SMN sitt samfunnsutbytte

SpareBank 1 SMN sin største eier er samfunnet og hvert år får lokalsamfunnene i Midt-Norge sin rettmessige del av overskuddet.

Programmet "Unge stemmer" blir finansiert av vårt samfunnsutbytte.

Les mer om samfunnsutbytte og hva vi gir støtte til her.