Krav til leverandører

SpareBank 1 Forsikring setter tydelige krav og forventinger til våre mange leverandører, både de interne og de eksterne.

SpareBank 1 Forsikring er en betydelig innkjøper av kapitalforvaltnings-, IKT- og støttetjenester. Vi ønsker å jobbe sammen med våre leverandører for å sikre en kontinuerlig forbedring i verdikjeden. Selskapet har stor påvirkningskraft som innkjøper, og kan velge hvilke produkter og tjenester vi kjøper inn. Hensynet til bærekraft vil vektlegges sammen med andre faktorer.

Her kan du lese mer om våre retningslinjer for ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Vi definert to typer leverandører og forretningspartnere: interne og eksterne.

 

Interne leverandører og forretningspartnere

Interne leverandører består av bedrifter som er viktige ledd i verdikjeden vår. Et eksempel på en intern leverandør er en av våre IT-leverandører.

Vi har også forretningspartnere, som leverer varer og tjenester direkte til oss. Disse aktørene har ikke leveranser som inngår i våre produkter og tjenester, og er derfor ikke en del av vår leverandørkjede. Eksempler på dette er bedrifter som leverer renholdstjenester eller drifter kantinen. 

Eksterne leverandører og forretningspartnere

I SpareBank 1-alliansen, som vi er en del av, er det SpareBank 1 Utvikling som er ansvarlige for felles innkjøpsavtaler. SpareBank 1 Utvikling har gjennomført en risikovurdering av 249 eksterne leverandører. Vurderingen viser at 91 av leverandørene har noe eller økt risiko for negativ påvirkning av miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet. Videre er 43 selskaper identifisert for ytterligere oppfølging. Eksempler på slike leverandører er selskaper som leverer IT-utstyr og konsulenter. 

Målet er ikke å svartmale eller avslutte avtaleforhold med noen, men heller øke kunnskap om egne leverandørkjeder og jobbe mot mer transparens gjennom engasjement og samarbeid. Det er god motivasjon å vite at det er omtrent 5,5 ganger større potensial til å redusere globale utslipp ved å påvirke leverandørkjeden enn ved å redusere direkteutslipp knyttet til energi, reise og avfall i egen virksomhet.

SpareBank 1 Utvikling forventer at leverandører og samarbeidspartnere skal respektere grunnleggende krav til miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet.

Her kan du lese mer om våre retningslinjer for ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

 

Aktsomhetsvurderinger

En aktsomhetsvurdering er å kartlegge og vurdere negativ påvirkning eller skadei virksomheten, leverandørkjeden eller hos forretningspartnere. Her kan du lese om hvordan vi arbeider med aktsomhetsvurderinger i SpareBank 1 Forsikring.

Kontakt oss i SpareBank 1 Forsikring

Telefon

21 02 50 50

Linkedin

Følg oss