Om banken

SpareBank 1 Søre Sunnmøre er ein sjølvstendig bank, og er ein del av SpareBank 1 Alliansen.


Om SpareBank 1 Søre Sunnmøre

SpareBank 1 Søre Sunnmøre er lokalisert i kommunene på søre sunnmøre. Hovudkontoret ligg i Volda og banken har i dag avdelingskontor i Ørsta, Herøy og Ulsteinvik. Nærheit, lokal forankring og kompetanse skal kjenneteikne vårt forhold til marknaden.

Video placeholder image

Gjennom SpareBank 1-alliansen sikrer SpareBank 1 Søre Sunnmøre seg tilgang til konkurransedyktige produkter innen finansiering, sparing, forsikring og betaling. Vi ser det også som eit sentral verkemiddel for å realisere vår visjon og banken sine overordna mål.

Dette i kombinasjon med tilgjengelegheit i 24 timar i døgnet gjennom nettbank, mobilbank og kundesenter, gir banken eit unikt konkurransefortrinn.