Om banken

SpareBank 1 Søre Sunnmøre er lokalbanken på Søre Sunnmøre og ein del av SpareBank 1-alliansen. 


Video placeholder image

Gjennom SpareBank 1-alliansen sikrar SpareBank 1 Søre Sunnmøre seg tilgang til konkurransedyktige produkt innan finansiering, sparing, forsikring og betaling. Vi ser det også som eit sentral verkemiddel for å realisere vår visjon og banken sine overordna mål.

Dette i kombinasjon med tilgjengelegheit i 24 timar i døgnet gjennom nettbank, mobilbank og kundesenter, gir banken eit unikt konkurransefortrinn.