Slik ivaretar vi ditt personvern og vår taushetsplikt

Vi i SpareBank 1 Søre Sunnmøre har taushetsplikt, og vi sørger for at dine personopplysninger blir behandlet på en sikker måte etter personopplysningsloven og EUs personvernforordningen General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).


Personvernerklæringen er oppdatert 20.5.2019

Det skal være lett for deg å få informasjon og nærmere forklaring om taushetsplikten og personvernet. Her kan du lese mer om hva det innebærer for deg som kunde hos oss. Vår personverninformasjon er i tråd med anbefalingene i bransjenorm fra Finans Norge. 

Når vi skriver «du» i denne personvernerklæringen, mener vi deg som kunde, potensiell kunde, medarbeider hos vår kunde eller andre brukere av våre tjenester.

Når vi skriver «SpareBank 1» i denne personvernerklæringen mener vi SpareBank 1 Søre Sunnmøre og/eller de selskapene i SpareBank 1 som du har et kundeforhold til.

 

Behandlingsansvarlig

Det er SpareBank 1 Søre Sunnmøre og/eller de selskapene i SpareBank 1 som du har et kundeforhold til, som er ansvarlige for å behandle dine personopplysninger. Har du behov for å komme i kontakt med oss om personvern, kan du sende e-post til vårt personvernombud May I. Odden, personvernombud@sparebanken.no.
 

Felles behandlingsansvar for visse behandlinger

Noen ganger har vi et felles ansvar for behandling av personopplysninger om deg sammen med en annen SpareBank 1-bank eller selskap. Dette gjelder blant annet i følgende tilfeller:

 • Bankene i SpareBank 1-alliansen og BN-bank vil noen ganger samarbeide om å utvikle felles maskinlæringsmodeller basert på pseudonymiserte (se forklaring på datatilsynet.no) opplysninger om et utvalg av sine kunder, for eksempel til bruk i bankenes lovpålagte antihvitvaskingsarbeid.

 

 • For at vi skal kunne levere våre produkter og tjenester til deg, trenger vi dine personopplysninger. Les mer om hva personopplysninger er og hva vi bruker de til her

 • Vi har behov for personopplysninger for å kunne betjene deg best mulig som kunde. De fleste personopplysninger vi registrerer kommer direkte fra deg som kunde. Les mer om innhenting, registrering og utlevering av opplysninger.

 • Det er viktig at du føler deg trygg på at dine personopplysninger er sikre hos oss. Her kan du lese mer om hvordan vi sikrer personopplysninger.

 • Er du kunde av SpareBank 1 behandler vi personopplysninger om deg. Her finner du informasjon om dine rettigheter.

 • Vi ønsker å gi deg best mulig kundeservice og rådgiving ved hjelp av vår kunnskap om ditt kundeforhold hos oss. Her finner du informasjon om hvordan vi gjør det.

 • Vi bruker enkelte personopplysninger for å vurdere risiko ved salg av produkter og tjenester. Dette gir deg som kunde trygghet for at dine verdier blir tatt godt vare på. 

  Etter reglene i Finansforetaksloven bruker vi kredittopplysninger og andre personopplysninger for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko.

  Beregningene gjøres med egne modeller, arbeids- og beslutningsprosesser for kredittgivning og kredittstyring, kontrollmekanismer, IT-systemer og interne retningslinjer som er knyttet til klassifisering og kvantifisering av institusjonens kredittrisiko og annen relevant risiko. Personopplysninger kan i forbindelse med dette innhentes fra kredittopplysningsforetak. 

 • Vi har et stort samfunnsansvar og forvalter store verdier for våre kunder. Her får du kort informasjon om hvordan vi forebygger og avdekker mulighet for svindel, kriminalitet og terrorhandlinger.

  Personopplysninger kan brukes for å forebygge, avdekke og oppklare bedrageri og andre straffbare handlinger.

  Opplysningene kan innhentes fra og utleveres til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vil være minst fem år etter registreringen.

  Vi er også pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner etter hvitvaskingsloven til Økokrim og Enheten for finansiell etterretning (EFE).

 • SpareBank 1 gjør i noen tilfeller lydopptak av telefonsamtaler og videomøter med våre kunder. Les mer om lydopptak og lagring av annen kundekommunikasjon.

 • SpareBank 1 bruker kameraovervåkning for å forebygge og avdekke straffbare handlinger.

  Vi har kameraovervåkning og gjør bildeopptak i våre banklokaler og minibanker. Opptakene slettes etter 7 - 90 dager, hvis de ikke er utlevert til politiet, eller banken har rett til å behandle opptakene til andre formål.

 • Mobilappene våre trenger noen ganger tilganger til funksjoner og informasjon på telefonen din. Les mer om mobilappene og tilganger.

 • Behandlingen av dine personopplysninger ved bruk av BankID er beskrevet i avtalevilkårene for personbankID, punkt 7. 

 • Det er viktig for oss at du føler deg trygg når du besøker nettsiden vår, samtidig som vi kan yte vårt beste for å gi deg det du trenger.  Les mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler og analyseverktøy.