Om SpareBank 1-alliansen

SpareBank 1-alliansen er et samarbeid mellom flere banker under felles merkevare SpareBank 1.Organisering av samarbeidet

Samarbeidet er organisert gjennom de felleseide selskapene SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Utvikling DA med deres datterselskaper, i tillegg til flere andre direkte eide selskaper av SpareBank 1-bankene.

SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS er morselskapet til 5 datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til alliansebankene, som igjen tilbyr disse til kunder i sine lokalmarkeder. Et deleid selskap på 49 % LOfavør AS utvikler og leverer produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

Datterselskaper
SpareBank 1 Forsikring AS
Fremtind Forsikring AS
SpareBank 1 Factoring AS
Kredinor AS (50 %)
SpareBank 1 Spleis AS

Disse eier selskapet
SpareBank 1 SR-Bank ASA (19,5 %)
SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %)
SpareBank 1 SMN (19,5 %)
Samarbeidende Sparebanker AS  (19,5 %)
SpareBank 1 Østlandet (12,4 %)
LO/fagforbund tilknyttet LO (9,6 %)

SpareBank 1 Utvikling DA
SpareBank 1 Utvikling DA leverer forretningsplattformer og felles forvaltnings- og utviklingstjenester til alliansebankene. Selskapet bidrar til felles aktiviteter som gir bankene stordrifts- og kompetansefordeler. Selskapet eier og forvalter også alliansens immaterielle rettigheter under felles merkevarenavn: SpareBank 1.

Datterselskaper
EiendomsMegler 1 Norge AS
SpareBank 1 Kundesenter AS
SpareBank 1 Verdipapirservice AS

Disse eier selskapet
SpareBank 1 SR-Bank ASA (18%)
SpareBank 1 SMN (18%)
SpareBank 1 Nord-Norge (18%)
Samarbeidende Sparebanker Utvikling AS (18%)
SpareBank 1 Østlandet  (18%)
SpareBank 1 Gruppen AS (10%)

SpareBank 1-bankene
SpareBank 1-bankene eier disse selskapene direkte.

BN Bank ASA
SpareBank 1 Boligkreditt AS
SpareBank 1 Forvaltning AS
SpareBank 1 Kreditt AS
SpareBank 1 Næringskreditt AS
SpareBank 1 Markets AS
SpareBank 1 Betaling AS