Krav til leverandører

Sammen med våre leverandører og samarbeidspartnere er vi opptatt av å respektere grunnleggende krav til klima og miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet. 

illustrasjon-liten-pc

Åpenhetsloven

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er sentralt for SpareBank 1 Gruppen og SpareBank 1 Utvikling. Vi vier stor oppmerksomhet for å sørge for at disse rettighetene blir respektert gjennom vårt daglige virke.

Krav til innkjøp

Vår felles innkjøpspolicy krever at alle innkjøpsavtaler har eget standardvedlegg om bærekraft og forretningsetiske forhold. Leverandørene skal, som et minimum, tilfredsstille og rette seg etter lokale, nasjonale og internasjonale lover, regler og prinsipper, inkludert bestemmelser om lønn, arbeidstid og HMS (helse, miljø og sikkerhet), samt miljø og anti-korrupsjon. De samme krav gjelder for leverandørenes underleverandører og samarbeidspartnere tilknyttet leveranser til SpareBank 1.

Gründere på jobb.

Etiske retningslinjer

Vi har obligatorisk e-kurs i etikk og rutiner for varsling av sikkerhetsbrudd og andre kritikkverdige forhold, som trakassering, korrupsjon og hvitvasking. Våre etiske retningslinjene beskriver blant annet hvordan medarbeiderne skal forholde seg til gaver, kunder og representasjon.