SpareBank 1 SamSpar AS

Her vil du finne informasjon om hvem vi er, hva vi gjør og rapport etter åpenhetsloven.

Samspar ledere

Hvem er SamSpar?

SpareBank 1 SamSpar AS (SamSpar) er en av 5 eiere i SpareBank 1 alliansen. Selskapet leverer tjenester til våre 8 eierbanker som utgjør SamSpar-alliansen. Våre oppgaver er å organisere og drifte selskapet SamSpar og våre interesser i SpareBank 1 alliansen.

Samarbeidet i SpareBank 1 alliansen er organisert gjennom de felleseide selskapene SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Utvikling DA med deres datterselskaper, i tillegg til flere andre direkte eide selskaper av SpareBank 1-bankene. Vi samarbeider om en rekke forhold til kundens og markedets beste innenfor felles innkjøp, teknologi og merkevare.

Les mer om SpareBank 1 alliansen.

 

Hva gjør vi?

På et overordnet nivå kan selskapets ansvar og rolle beskrives gjennom følgende fire kategorier:

  • Forvalte selskaper og verdier
  • Faglig ledelse
  • Representasjon på vegne av eierbankene i SpareBank 1 alliansen
  • Tjenester og forretningsutvkling

Vår historie

SamSpar har vært en del av SpareBank 1 alliansen siden 20. desember 1996 og har således vært med siden starten av SpareBank 1. Historien for SamSpar startet i 1995 fordi 16 banker på sentrale østlandsområdet innledet samtaler for å utrede om man kunne etablere et samarbeid på områder som innkjøp, merkevare og teknologi.

Opprinnelig var det 12 banker som var med under etableringen av SamSpar-alliansen, men antallet banker på eiersiden har vært i kontinuerlig endring siden etableringen. På det meste var det 18 banker i SamSpar og i løpet av kommende år vil antallet banker være 9.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en lov som skal fremme virksomheters respekt for
grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre
allmennheten tilgang til informasjon.

Samspar er et selskap som blir omhandlet av loven, og vi jobber systematisk med å forebygge og avdekke risiko for forhold tilknyttet vår virksomhet som er i strid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Våre vurderinger kan du lese mer om under.

nettbank
radgiver

Har du lyst til å jobbe hos oss?

Selskapet ønsker å videreutvikle et faglig og sosialt arbeidsmiljø med de beste forutsetninger for å levere gode tjenester og roller til våre eiere.

Vi ser etter mennesker som ønsker å lære og utvikle seg selv. SpareBank 1 SamSpar er eid av lokale og regionale sparebanker og du må kjenne på interessen for å støtte, bygge og utvikle samfunnet vi alle er en del av. Skal vi følge opp våre ambisjoner og nå våre mål, er vi avhengig av dyktige og engasjerte medarbeidere. Syntes du dette er spennende hører vi gjerne fra deg.

 

Du kan også ta kontakt for åpen søknad - se kontaktinformasjon under.

Kontaktpersoner

Vidar Horne
Adm direktør/CEO
Telefon: +47 993 20 424
Mona Bay Sørensen
CFO
Telefon: +47 952 21 467
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }