Kapitalmarkedsavdelingen

Rådgiving og skreddersydde løsninger innen aksjehandel, investering og valutamegling. Her finner du også markedsrapporter.

Du får personlig oppfølging og direkte tilgang til våre meglere
Porteføljerådgiving tilpasset ditt behov
Skreddersydde løsninger for både privatpersoner og bedrifter

Markedsrapporter

Ønsker du rådgiving?

Vi har rådgivere med lang erfaring fra aksjemegling, valutamegling og formuesforvaltning. Med høy kompetanse og god service tilbyr vi skreddersydde løsninger for både privatpersoner og bedrifter som har penger å investere.

Aksjer/investering tlf: 62 51 07 15
Valuta/renter tlf: 62 51 07 01

E-post: kapitalmarked@sb1ostlandet.no  

ost-mann-dame-pc

Vi kan hjelpe deg med

 • Private Banking er mer enn tradisjonelle banktjenester. Vi har som ambisjon å dekke behov som krever mer spisset kompetanse, og din rådgiver vil ofte være navet i et kompetansenettverk med spesialisert kunnskap innen ulike fagfelt.

  I tillegg har også bedrifter, stiftelser og offentlig virksomhet mulighet til å benytte seg av vår forvaltningsløsning.

  • Vi tilbyr investeringsrådgiving og porteføljerådgivning tilpasset kundens risikotoleranse, tidshorisont, avkastningskrav og personlige preferanser.
  • Vi samarbeider med gode leverandører når vi skreddersyr porteføljer: SpareBank 1 Markets, SKAGEN, ODIN Forvaltning, DNB Asset Management, SpareBank 1 Forsikring, Pareto, Schroder og flere.
  • En dedikert rådgiver gir rådgivning og oppfølging etter avtale.
  • Dedikerte meglere i SpareBank 1 Østlandet gir mulighet for personlig oppfølging.
  • Vi tilbyr en bred analysedekning hvor vi bygger på SpareBank 1 Markets sine anbefalinger, med oppdaterte råd til enhver tid.
  • Risk management og rådgivning
  • Avdekking av valuta- og renterisiko
  • Kjøp/salg av valuta i forbindelse med kommersielle behov (import/eksport)
  • Rådgivning i forbindelse med valutafinansiering

Avtaler og vilkår for handel med finansielle instrumenter

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }