Årsrapport 2018


Finansielle resultater

Konsernsjefen har ordet

"Meget godt resultat i første hele driftsår som fusjonert bank"

Les mer

Styrets beretning

SpareBank 1 Østlandet oppnådde i 2018 et konsernresultat etter skatt på 1 414 mill. kroner, en økning fra 1 263 mill. kroner i 2017. Les mer

 

Bærekraft

Bærekraft i SpareBank 1 Østlandet handler om å synliggjøre det banken allerede gjør og har gjort i lang tid, men også å tenke helt nytt i bankvirksomheten. Les mer

Last ned Bærekraftrapport

Tilbakeblikk 2018

SpareBank 1 Østlandet skrev i 2018 historie da banken som den første i Norge delte overskuddet gjennomå betale kundeutbytte. Ordningen ble svært godt mottatt av kundene. Les mer