SpareBank 1 Forvaltning - hvem er vi?

SpareBank 1 Forvaltning

Din foretrukne partner for sparing og investering.

Hvem er vi?

SpareBank 1 Forvaltning leverer produkter og tjenester som effektiviserer og forenkler sparingen din. Samfunnsoppdraget vårt er å øke sparingen i Norge.

SpareBank 1 Forvaltning har konsesjon som verdipapirforetak og eier 100 prosent av aksjene i datterselskapet ODIN Forvaltning.

Vi eies av SpareBank 1-bankene og LO med forbund.

Tjenestene vi tilbyr

SpareBank 1 Forvaltning ble etablert i 2021 for å samle og ytterligere styrke satsingen på spare- og investeringsområdet i SpareBank 1.

Kapitalforvaltning
Vi bistår kunder med skreddersydde forvaltningsløsninger og finansstrategi  tilpasset den enkelte kundes behov.

Verdipapirtjenester
Vi bidrar med en rekke tjenester innenfor verdipapirmarkedet, blant annet kontoførertjenester og kontohold innenfor verdipapirmarkedet.

ODIN Forvaltning
Datterselskapet ODIN Forvaltning er en av Norges ledende fondsforvaltere. Selskapet investerer langsiktig i bærekraftige kvalitetsselskaper. ODIN leverer et bredt spekter av aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond. Les mer om fondene her: Fondsoversikt ODIN

Porteføljeforvaltning

SpareBank 1 Forvaltning tilbyr individuell porteføljeforvaltning med fokus på kunnskap, resultater og gode kundeopplevelser.

Vår rapporteringsportal

Du kan følge utviklingen på investeringene dine ved å logge inn på rapporteringsportalen Investrack.

Markedsperspektiver

Her får du en oppdatering fra porteføljeforvalter om utviklingen i markedene, porteføljene og aktuelle temaer for deg som investor.

Ukes- og månedskommentarer

Her kan du lese våre ukes- og månedskommentarer, som gir deg analyser og markedsinnsikt fra våre forvaltere.

illustrasjon om bærekraft og miljø

Bærekraft i SpareBank 1 Forvaltning

Verden opplever store utfordringer knyttet til bærekraft. FNs bærekraftsmål definerer retningen verden må ta.

Vårt bidrag knyttet til bærekraft bygger på grunnfilosofien til SpareBank 1 der sparebankene er lokale, engasjerte og ansvarlige samfunnsaktører. SpareBank 1 som helhet jobber for å redusere sitt miljøfotavtrykk og støtte opp under bærekraftig omstilling blant annet gjennom produktutvikling, felles innkjøp og driften av datterselskapene.

Årsrapporter

I fjor tok vi store og viktige steg mot vårt mål om å øke sparingen i Norge. Her kan du laste ned og lese årsrapporten vår for 2023.

Par som tar high five. Illustrasjon.

Årets summer interns

Sommeren er her, og tradisjon tro tar vi imot flinke studenter til Summer internship i SpareBank 1 Forvaltning og ODIN.

Bli bedre kjent med årets summer interns; Andrea, Elias, Viktor, Hedda, Hans Kristian og Nikolai – og les om hva de skal jobbe med i sommer!

Karriere

Vi er et nyetablert selskap, men med ressursene til Norges nest største finansgruppering i ryggen. Vårt samfunnsoppdrag er tydelig: å øke sparingen i Norge.

For å få til det, ønsker vi til enhver tid å komme i kontakt med dyktige og ambisiøse mennesker som tør å utfordre og tenke utenfor boksen.

Vil du bli en del av vårt talentfulle og hyggelige arbeidsmiljø? 

HV-illustrasjon-mann-peker-rgb.png

Informasjon om rutiner og retningslinjer

Klagebehandling

 • For at vi i SpareBank 1 Forvaltning skal kunne behandle klagen din, må du sende inn klagen skriftlig.

  Du kan sende inn klagen din til epostadressen:
  KundeklageSB1Forvaltning@SpareBank1.no

  eller ved å sende brev til:

  SpareBank 1 Forvaltning AS
  Postboks 778 Sentrum
  0106 OSLO

 • Så snart vi har mottatt klagen, får du en skriftlig bekreftelse med informasjon om forventet saksbehandlingstid. I tillegg får du informasjon om dine rettigheter til å få en klage behandlet i en klagenemnd.

  Når vi behandler klagen innhenter vi all relevant informasjon for å kunne gjøre en helhetlig og grundig vurdering av den. I tillegg skal eventuelle interessekonflikter identifiseres og avgrenses.

  Du vil få svar på klagen innen to uker. Klarer vi ikke å overholde forventet behandlingstid, får du informasjon om grunnen til dette og når du kan forvente å få svar.

  Når klagen din er ferdig behandlet, får du skriftlig svar på om du har fått medhold eller avslag. Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket, kan du ta saken videre til Finansklagenemda.

 • Finansklagenemda er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.

  Finansklagenemda
  Postboks 53, Skøyen
  0212 Oslo
  Tlf: 23 13 19 60

  Les mer på Finansklagenemdas nettsider.

data-pc-hender-tastatur-mus-lys
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }