Ulykkesforsikring

Ulykker skjer når vi minst venter det. Ulykkesforsikringen kan ikke forhindre at noe skjer, men den kan gjøre tilværelsen litt lettere etter en ulykke.

jenter med ulykkesforsikring går hjem fra håndball trening en høstdag
Forsikringssum mellom 100.000 - 3 mill. kroner.
Utbetales ved varig grad av invaliditet etter en ulykke.
Dekker behandlingsutgifter for inntil 5 % av forsikringssummen.

LOfavør Ulykkesforsikring

Hva dekker ulykkesforsikring?

Ulykkesforsikring gir utbetaling ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke.

Oversikten er veiledende. Se her for detaljerte vilkår.

Om forsikringen  
Når kan jeg kjøpe ulykkesforsikring? Når du er mellom 16-70 år
Når avsluttes forsikringen? Når du fyller 75 år
Forsikringssum

Valgfri forsikringssum
(fra 100.000 - 3.000.000 kr)


Dekninger
 
Medisinsk invaliditet (1 - 100 %) Forsikringssum gradert etter varig invaliditetsgrad
Behandlingsutgifter Opptil 5 % av forsikringssum
Dødsfall 50.000 kr

Ulykkesforsikring vilkår og IPID

Vilkår

Har du ulykkesforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for deg. 

Her kan du laste ned vilkårene som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.

Hva er IPID?


Varig medisinsk invaliditet

Varig medisinsk invaliditet betyr at du har fått en varig skade som har ført til at du har mistet noe av den normale kroppsfunksjonen din, som for eksempel syn, hørsel eller en spesifikk del av kroppen. 

Medisinsk invaliditet bedømmes ut fra et gradsystem fra 1 til 100 prosent. Hvor stor del av forsikringssummen som utbetales avhenger av hvilken invaliditetsgrad skaden gir. For eksempel vil en invaliditetsgrad på 20 % gi deg en utbetaling på 20 % av forsikringssummen. 


Hva lurer andre på?

meld skade ulykkesforsikring ikon

Har du vært utsatt for en ulykke eller skade

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }