Bærekraftsbibliotek

I bærekraftsbiblioteket finner du strategier, retningslinjer og andre dokumenter som viser hvordan vi arbeider med bærekraft i hele konsernet.

Dokumentasjon

Du finner også informasjon om vårt bærekraftsarbeid i kvartals- og årsrapporter. De finner du her