Innsikt

En viktig del av vårt samfunnsansvar er å samle og tilgjengeliggjøre innsikt for lokalt næringsliv. Dette bidrar til videreutvikling av regionen vår. 

Bærekraftsbarometeret

Hvordan står det egentlig til med den bærekraftige utviklingen i Norge? Hvert år spør vi folk, kommuner og bedrifter om dette. 

Siste bærekraftsbarometer ble publisert i mai 2023 og resultatene ble presentert på en rekke Næringsdriv-arrangement rundt i regionen med bærekraft som tema. 

Siste utgave av bærekraftsbarometeret kan du se her.

konjunkturbarometer-sept-2019

Forbrukerundersøkelsen

Tre ganger i året har vi en forbrukerundersøkelse hvor vi stiller folk i Midt-Norge spørsmål om privatøkonomien deres og hvordan de tror den vi utvikle seg fremover. Vi stiller også spørsmål knyttet til kjøp og salg av bolig og fritidsbolig. 

Rapport februar 2024
Vedlegg februar 2024 (Disse spørsmålene stilte vi)

Rapport oktober 2023
Vedlegg oktober 2023 (Disse spørsmålene stilte vi) 

Konjunkturbarometeret

I vårt årlige konjunkturbarometer presenterer vi prognoser for økonomisk vekst i landsdelen vår på våre Næringsdriv-arrangement. 

Konjunkturbarometeret fra 2022 viste blant annet at vi kom godt ut av pandemien, men stemningen snudde på høsten.

Hele konjunkturbarometeret og tidligere utgaver finner du her

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }