Innsikt

En viktig del av vårt samfunnsansvar er å samle og tilgjengeliggjøre innsikt for lokalt næringsliv. Dette bidrar til videreutvikling av regionen vår. 

Forbrukerundersøkelsen

Tre ganger i året har vi en forbrukerundersøkelse hvor vi stiller folk i Midt-Norge spørsmål om privatøkonomien deres og hvordan de tror den vi utvikle seg fremover. Vi stiller også spørsmål knyttet til kjøp og salg av bolig og fritidsbolig. 

Den siste undersøkelsen ble gjort i februar 2023, resultatene finner du her: 

Rapport forbrukerundersøkelse
Vedlegg forbrukerundersøkelse (Disse spørsmålene stilte vi)

Konjunkturbarometeret

I vårt årlige konjunkturbarometer presenterer vi prognoser for økonomisk vekst i landsdelen vår på våre Næringsdriv-arrangement. 

Konjunkturbarometeret fra 2022 viste blant annet at vi kom godt ut av pandemien, men stemningen snudde på høsten.

Hele konjunkturbarometeret og tidligere utgaver finner du her

Bærekraftsbarometeret

Hvordan står det egentlig til med den bærekraftige utviklingen i Norge? Hvert år spør vi folk, kommuner og bedrifter om dette. 

Neste bærekraftsbarometer blir publisert i mai og resultatene blir presentert på en rekke Næringsdriv-arrangement hvor bærekraft er tema.