Landbruksforsikring

Driver du innen landbruk, trenger du fleksible forsikringsløsninger som er tilpasset dine behov.

Du forsikrer alt innen landbruket.
Du kan forsikre tilleggsnæringer på gården hvis du har behov for det.
Økonomisk trygghet dersom du blir utsatt for skade på driftsbygninger, ulykker eller smittsom sykdom.

Hvilke forsikringer passer din drift?

Bygningsforsikring

Dekker skader på gårdens driftsbygninger, blant annet:

 • Brann
 • Vannskade
 • Tyveri
 • Hærverk
 • Naturskade

Maskin- og løsøre

Dekker maskiner, utstyr og andre verdier på gården, blant annet:

 • Traktor og arbeidsmaskin
 • Redskaper
 • Innsatsmidler (kraftfôr, såvarer og drivstoff)
 • Høstet avling

Plante- og husdyrproduksjon

Dekker ulykke, sykdom og driftstap ved:

 • Smittsom sykdom eller ulykke som fører til død i besetningen
 • Smittsom sykdom i planteproduksjonen
 • Driftstap ved sykdom eller ulykke

Brannforsikring for dyr

Denne forsikringen dekker:

 • Skader etter brann som fører til at dyrene dør eller må avlives 

Har du hatt uhell eller skade?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring. Hva betyr det for deg?