Yrkesskadeforsikring

Alle bedrifter med ansatte er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring. Yrkesskadeforsikringen dekker alle. Både heltids- og deltidsansatte.

Yrkesskadeforsikringen dekker det lovpålagte ansvaret arbeidsgiver har for å sikre de ansatte.
Det er ingen arbeidsgiveravgift på kostnadene.
De ansatte får erstatning hvis de blir skadet som følge av en arbeidsulykke eller sykdom ifbm. jobben.

Hva dekker yrkesskadeforsikring?

Ansatte får dekket det økonomiske tapet etter en yrkesskade. Hvis ansatte dør som følge av en yrkesskade utbetales erstatning til etterlatte ektefelle/samboer og barn under 20 år.

Se her for full oversikt over hva som dekkes av yrkesskadeforsikringen

Yrkesskadeforsikringen dekker: Yrkesskade
Varig medisinsk invaliditet som følge av arbeidsrelatert ulykke eller sykdom.
Varig uførhet som følgen av arbeidsrelatert ulykke eller sykdom.
Dødsfall som følge av arbeidsrelatert ulykke eller sykdom.
Tap av inntekt
Ménerstatning
Erstatning ved dødsfall
Psykologisk førstehjelp innen 24 timer
På vei til og fra arbeid Tilleggsdekning
Ménerstatning under 15 % Tilleggsdekning
Økt ménerstatning Tilleggsdekning
Økt erstatning ved død Tilleggsdekning

Verdt å vite om yrkesskadeforsikring

Forsikringen gjelder for ulykke og sykdom som har skjedd i arbeidssammenheng, og som er definert i lov om yrkesskadeforsikring.

Det er lovpålagt for arbeidsgivere å ha yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte.
 

Prisen på yrkesskadeforsikringen avhenger av flere faktorer. For å kunne gi riktig pris trenger vi blant annet å vite hva slags yrke det gjelder, hvem det gjelder for og hvilke utvidelser du ønsker. 

Klikk her hvis du ønsker at vi kontakter deg om yrkesskadeforsikring

Erstatningssummene er basert på folketrygdens grunnbeløp (G) og kommer i tillegg til det folketrygden utbetaler. For erstatningssummer, se egne tabeller.

  • Du kan utvide forsikringen til å dekke medisinsk invaliditet etter småskader, det vil si skader som fører til medisinsk invaliditet under 15 prosent.
  • Du kan også øke forsikringsbeløpet for invaliditet og død.
  • Forsikringen kan i tillegg dekke skader som skjer på vei til og fra jobb.
  • Du kan også utvide med forsikringer for annen sykdom og fritidsulykke.

Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har dere yrkesskadeforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din bedrift. 

Hva er IPID?


Selvstendig næringsdrivende eller freelancer?

Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller freelancer er du ikke pålagt å kjøpe yrkesskadeforsikring. Selv om det ikke er pålagt å kjøpe forsikringen er det lurt da man fortsatt kan bli utsatt for yrkesskader. For å kjøpe yrkesskadeforsikring må du først ta kontakt med NAV og bestille frivillig yrkesskadetrygd.


Video placeholder image

person i rullestol med yrkesskadeforsikring

Melde yrkesskade

Har du eller noen av dine nærmeste vært utsatt for skade eller sykdom?

Hva lurer andre på?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring.