Bærekraftsdokumenter


Det er viktig for banken å ta hensyn til miljømessige – og sosiale forhold, samt selskapsstyring (ESG) i vår daglige drift. ESG er et mye brukt begrep innen bærekraft og står for Environmental, Social, Governance. 
ikon sol gronn versjon

Vi har utarbeidet en bærekraftspolicy som tydelig signaliserer at vi ønsker å være en pådriver på bærekraftsområdet.


Under finner du vårt rammeverk og våre rapporter for å ivareta miljø og klima, sosiale forhold og styring. Dokumentene viser hvordan vi jobber for bærekraftig utvikling. 

Rapportering

Bærekraft i våre datterselskaper

SpareBank 1 Boligkreditt har utarbeidet et rammeverk for grønne obligasjoner og ODIN Forvaltning har retningslinjer for bærekraftige investeringer.