liten familie med far og to døtre leker i hagen en solskinnsdag

TIPS OG RÅD

Min uføreforsikring

Takk for at du har uføreforsikringen din hos oss!

Vi har samlet en del nyttige tips og råd om uføreforsikringen din, og spørsmål som det er lurt å ta stilling til.

Viktig! Ny versjon av uførepensjon

Hvis du har en uførepensjon som ble kjøpt før 25. april 2024, er det viktig at du er klar over at vi har eldre versjoner av uførepensjonen der vilkårene for utbetaling er annerledes. På nettsidene er det alltid forenklede beskrivelser av siste versjon av vilkårene. Du må logge inn til forsikringsavtalen din for å se vilkårene som gjelder for deg. 

25. april 2024 lanserte vi en ny versjon av uførepensjon, i tillegg til uførekapital med forskuttering. Vi har verken lov til å anbefale deg å beholde den gamle, eller overføre deg til de nye vilkårene – uten at du selv ber om dette. 

De største forskjellene fra forrige til ny versjon av uførepensjonen er at ny versjon har:

to livsforsikringspapirer som illustrerer at du kan ha flere

Hva vil jeg få fra NAV hvis jeg blir ufør?

NAV dekker ikke hele inntekten du hadde da du jobbet. Grunnlaget for uføretrygden du får er basert på gjennomsnittet av årsinntekten din de 3 beste av de 5 siste årene før du ble syk, med 6 G som maks inntektsgrunnlag. Du vil motta 66 % av dette beløpet, gradert etter arbeidsevne.

Et eksempel med regnestykke:
Du har i snitt tjent 600.000 kroner i året, de 3 beste av de 5 siste årene. Du blir syk og til slutt uføretrygdet med en redusert arbeidsevne på 70 %. Uføretrygden beregnes slik: 600.000 x 0,66 = 396.000 kroner (uføretrygd ved 100 % uførhet). Ved 70 % uførhet skal beløpet graderes etter arbeidsevne: 396.000 x 0,70  = 277.200 kroner.

277.200 kroner er uføretrygden du vil motta fra NAV per år. Du kan også ha rett på tilleggsstønader som for eksempel barnetillegg eller omstillingsstønad. Du kan også få dekket blant annet studielån, bostøtte og honnørkort. Les mer på nav.no


Hva skjer før jeg blir uføretrygdet?

Kan jeg ha flere uføreforsikringer?

Du kan ha flere uføreforsikringer og da kan det være greit å vite at det kan komme flere utbetalinger ved uførhet. Det er faktisk mange som har flere uføreforsikringer uten at de er klar over det. En uføreforsikring kan ha flere opphav.

Barneforsikring
Hvis foreldrene dine har kjøpt barneforsikring på deg, vil du mest sannsynlig ha en uføredekning. Det gjelder også etter du fyller 26 år og barneforsikringen gjøres om til en fortsettelsesforsikring. 

Gruppelivsforsikring
Hvis arbeidsplassen din har gruppelivsforsikring kan den også være utvidet med uføreforsikring.

Yrkesskadeforsikring
Alle bedrifter med ansatte er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring på sine ansatte. Yrkesskadeforsikringen kan utvides med forsikringer som fritidsulykke og annen sykdom. Hvis du skulle bli ufør på grunn av en yrkesskade, kan du ha rett på utbetalinger.

LOfavør gruppeforsikring
Mange forbund tilbyr kollektive forsikringer til medlemmene sine. Har du LOfavør gruppeforsikring gjennom forbundet ditt, kan du få utbetaling ved uførhet, dødsfall, ulykke og kritisk sykdom.

Uførepensjon bedrift
Arbeidsplassen din kan ha kjøpt en ren uføreforsikring for sine ansatte.

to livsforsikringspapirer som illustrerer at du kan ha flere

Allerede ufør?

trist mann sitter og grubler

Må jeg endre på forsikringen hvis jeg bytter jobb?

Yrke du har er godt knyttet opp til risikoen for å bli ufør. Hvis du har byttet yrke etter du kjøpte forsikringen må du kontakte oss slik at det står oppført riktig yrke i forsikringsavtalen din.

dame som står på mynter som illustrerer at hun sparer penger

Bør jeg si opp forsikringen når jeg trenger å spare penger?

Det kan virke fristende å spare noen kroner på uføreforsikringen når du skal gjøre kutt i hverdagsøkonomien. Før du tar dette skrittet, er det viktig å være klar over et par vesentlige ting:

  • Har du inkludert økonomien du vil få hvis du skulle bli ufør, i regnestykket? 
  • Hva med helseerklæringen som må fylles ut på nytt, hvis du bestemmer deg for å kjøpe uføreforsikring igjen på et senere tidspunkt? Ny helsevurdering kan føre til at du ikke får kjøpe, du får begrensninger som du ikke har i dag, i tillegg til at prisen kan øke.

Det er ingen tvil om at tider med rentehevinger og prisstigninger merkes på lommeboken. Mange opplever en strammere økonomi, med høyere strømregninger, dyrere dagligvarer og høyere boliglånsrente. Da er det absolutt verdt å ta en gjennomgang av økonomien. 

Da er vår anbefaling at du kontakter oss – slik at vi sammen kan se på hvor du kan spare.

Håndterere en ny livssituasjon

Å håndtere livet som ufør kan være en utfordrende reise, preget av både fysiske og følelsesmessige hindringer. Spesielt føles det for mange som om de må forsvare et livsvalg. Det er imidlertid viktig å huske at å bli ufør ikke er et valg noen tar. Det er heller ikke et tegn på manglende ambisjoner eller mangel på vilje til å jobbe. Å bli ufør er resultatet av noe som er helt utenfor egen kontroll. 

Når du står ovenfor utfordringen med å håndtere den nye livssituasjonen, er det viktig å fokusere på de andre ambisjonene du har i livet. Selv om din helsemessige situasjon kan begrense mulighetene, betyr det ikke at du må gi opp å ha mål og drømmer. 

Tilpass innsatsen din til den fysiske og mentale kapasiteten du har. Finn ut hva som betyr noe for deg, og fokuser energien din på disse områdene. Å være en god forelder, partner eller venn, lære nye ferdigheter, fullføre hobbyprosjekter eller engasjere deg i frivillig arbeid representerer ofte meningsfulle ambisjoner.

Hva lurer andre på?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }